no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
حقوق مدنی جنین ( مطالعه تطبیقی ) : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
187 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق مدنی جنین ( مطالعه تطبیقی )

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حقوق مدنی جنین ( مطالعه تطبیقی ) ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده  حقوق مدنی جنین ( مطالعه تطبیقی )

با وجود توجه بشر به اين مسئله در طول تاريخ، متأسفانه در خصوص خود جنين و حقوق و منافع او توجه كافي به عمل نيامده و همواره جهت حمايت از انسانهاي كامل در جوامع مختلف قانونهاي متنوعي تدوين گشته و سعي شده به تمام آزاديها و حقوق و منافع او در زندگي اجتماعي توجه شود؛ اما تاكنون نسبت به حقوقي كه جنين دارد، يا بايد داشته باشد، تحقيقات جامع و كاملي صورت نپذيرفته است.

در حالي كه وظيفه انسان در قبال موجودي كه روح الهي در او دميده شده و مشيت الهي در به وجود آمدن آن سهيم بوده، بسيار سنگين است و زيبنده نيست موجودي را كه هيچ­گونه قدرت دفاعي ندارد، داراي حقي ندانسته و حقوق او را پايمال كنيم.

در كشور ما نيز متأسفانه در اكثر كتب فقهي و حقوقي، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در خصوص جنين تنها به ضمانت اجراي سقط آن در مراحل مختلف تكوين و تكامل و نيز ارث و وصيت اشاره شده است. بنابراين در اين تحقيق سعي شده است  به روش کتابخانه ای در حد امكان به بررسي همه­جانبه حقوق اين موجود ضعيف اعم از مالي و غيرمالي پرداخته شود و جهت حمايت از او راه­حلهايي ارائه گردد.

جنين بالقوه، انسان كاملي است و طبعاً از لحاظ لقاح داراي حقوقي مي­باشد؛ اما چون اراده او تكامل نيافته است، تصور تكليف برعهده او ميسر نيست. هر چند كه ممكن است قهراً داراي تكليف گردد، مانند تعلق ديون متوفي. اگر جنيني هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمي كه از تركه مي­برد، ديون متوفي بر عهده او قرار مي­گيرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنين است، بنابراين مسائل بررسي شده محدود به حقوق، يعني مزيتهايي است كه قانوناً مي­توان براي جنين در نظر گرفت، و نه تكاليفي كه ممكن است به عهده او بار گردد. ولي به لحاظ اينكه عرفاً از واژه جنين براي تمام مراحل تكوين و تكامل آن استفاده مي­شود، در اين تحقيق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنين به ميان آمد، به معناي عام آن بوده كه در بردارنده تمامي مراحل رشد بدون تفكيك مراحل مختلف آن است.

سوالات و مسائل مختلفي در خصوص حقوق جنين وجود دارد، كه راه كار قانوني صريحي نمي­توان براي آنها يافت. در اين تحقيق سعي شده است با بررسي مسائل راه­حل مناسبي را تا حدودی ارائه نمود.

واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین

 فهرست حقوق مدنی جنین ( مطالعه تطبیقی )

 • چکیده۱
 • مقدمه.۲
 • بخش اول: شناخت جنین.۶
 •   مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین۷
 •  گفتار اول : تعریف لغوی حمل و جنین.۷
 •  گفتار دوم : تعریف پزشکی و بیولوژی جنین.۸
 •  گفتار سوم : دوره رشد جنین از نظر فقهی۱۰
 •  گفتار چهارم : تکوین و تکامل جنین در نظام حقوقی ایران.۱۳
 •  مبحث دوم : شناخت حقوقی جنین۱۴
 • گفتار اول: اهلیت جنین۱۵
 •   الف: اهلیت جنین در قوانین ایران۱۶
 •  ب : بررسی تطبیقی اهلیت جنین.۱۷
 • گفتار دوم: نسب جنین.۱۸
 •   الف : جنین و نسب مشروع.۱۸
 • حقوق مدنی جنین
 • حقوق مدنی جنین
 • حقوق مدنی جنین
 • ۱: اثبات نسب پدری۱۹
 • ۲ : اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه۲۲
 •  ۳: اثبات نسب مادری۲۴
 • ب: جنین و نسب نامشروع.۲۴
 • ۱: اثبات نسب ناشی از زنا.۲۴
 • ۲ : اثبات نسب ناشی از نکاح باطل۲۵
 • بخش دوم- نحوه برخورداري جنين از حقوق مدني۲۶
 •   مبحث اول- حقوق مالي جنين.۲۷
 •   گفتار اول- مالكيت جنین نسبت به اعيان.۲۷
 •  الف- هبه به جنين۲۹
 • حقوق مدنی جنین
 • حقوق مدنی جنین
 • حقوق مدنی جنین
 •  ب وصيت تملیکی۳۱
 •  گفتار دوم- بهره¬مندي جنين از منافع اموال.۳۵
 •  الف- حق انتفاع.۳۶
 • ۱- عمري۳۷
 • ۲ – رقبي.۳۷
 • ۳ – سكني.۳۸
 • ۴- حبس مطلق۳۸
 •   ب – وقف به جنين۳۹
 •  گفتار سوم – ارث جنین و موانع آن ۴۱
 •   الف- ارث و سقط جنين.۴۵
 •   ب- كفر۴۶
 •   ج- لعان۴۷
 • د- ولد الزنا۴۸
 • گفتار چهارم- نفقه جنين۴۸
 •   الف: نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن۵۲
 •  ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر. ۵۳
 •  ج: نفقه جنین در بذل نکاح منقطع۵۳
 • مبحث دوم – حقوق غير مالي جنين.۵۴
 • گفتار اول- احترام به حيات جنين۵۵
 •   الف- حق حيات.۵۵
 • ب – سقط جنين۵۶
 •   ۱: حمایت های کیفری از جنین.۵۷
 •   ۲ : موارد اباحه و موانع مسئولیت۶۱
 • ج- بررسي تطبيقي سقط جنين.۶۴
 •   ۱- سقط جنين در آمريكا۶۴
 •   ۲- سقط جنين در حقوق انگلستان۶۸
 •   ۳- سقط جنين در حقوق فرانسه۶۹
 •  ۳-۱ –  ختم ارادي حاملگي بنا به دلايل درماني.۷۰
 •  ۳-۲-  قطع دوران بارداري بدون رضايت زن در حقوق فرانسه.۷۱
 • ۳-۳-  قطع دوران بارداري با رضايت زن.۷۱
 •  ۳-۴- قطع دوران بارداري توسط زن۷۲
 •  گفتار دوم- بهداشت رواني جنين.۷۴
 •  گفتار سوم- سرپرستي جنين.۷۵
 •  الف- حضانت و موانع آن .۷۵
 •  ۱: جنون.۸۰
 •  ۲:ازدواج۸۰
 •  ۳ : کفر۸۱
 •  ۴ : انحطاط اخلاقی۸۱
 •  ۵ : فوت۸۱
 • ب- اداره اموال جنين بوسیله نمایندگان ۸۱
 •   ۱: ولی و وصی.۸۲
 •   ۲: امین جنین۸۳
 •   ۳: قیم جنین۸۳
 • بخش سوم : احکام جنین بوجود آمده از طریق تکنولوژی نوین .۸۵
 • مبحث اول: تلقیح مصنوعی و احکام آن .۸۶
 •   گفتار اول: تلقیح مصنوعی و روشهای متداول آن .۸۷
 • الف: مفهوم تلقیح مصنوعی ۸۷
 •  ب : روشهای تلقیح مصنوعی ۸۸
 • ۱ : اهدای تخمک .۸۸
 •  ۲ : اهدای اسپرم ۸۹
 •  ۳: اهدای جنین ۹۰
 •  ۴: اجاره رحم(مادر جانشینی ) ۹۱
 • گفتار دوم : احکام جنین ایجاد شده از تلقیح مصنوعی .۹۲
 •  الف : بررسی احکام خاص انتقال جنین .۹۸
 •   ب: بررسی ابعاد حقوقی اهدا و انتقال جنین .۹۹
 • مبحث دوم : شبیه سازی جنین و نگرش ادیان به شبیه سازی انسان و بررسی راهکارهای حقوقی۱۰۴
 • گفتار اول: مفهوم شبیه سازی .۱۰۴
 • گفتار دوم : نگرش ادیان به شبیه سازی انسان ۱۰۷
 •  گفتار سوم : بررسی راهکارهای حقوقی ۱۱۰
 • نتيجه-گيري.۱۱۵
 • پیشنهادات .۱۱۷
 • فهرست منابع.۱۱۹

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =