no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
شرط ضمان امین : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
101 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع شرط ضمان امین

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شرط ضمان امین ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده شرط ضمان امین

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد

اهداف تحقیق

با توجه به مقدمه فوق واضح است که هدف محقق از انجام این تحقیق اولاً بیان مفهوم و ماهیت حقوقی و اقسام و آثار شروط ضمن عقد و ضمان و بررسی عقود امانی و اقسام آن و همچنین بیان مقصود از ضمان امین در صورت شرط آن ضمن عقد می باشد.

ثانیاً تحلیل و بررسی مبنایی شرط ضمان امین در انواع و اقسام عقود امانی که به اقتضاء هر مورد که این شرط جزء شروط صحیح بوده و نافذ می­باشد یا جزء شروط باطل بوده و تأثیری در عقد نداشته یا جزء شروط مبطل می­باشد که بطلان عقد را نیز موجب می­شود.

     ثالثاً بیان آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی از دیگر اهداف این موضوع می­باشد.

 

 فهرست شرط ضمان امین

 • کلیات ۸
 • مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع۱۰
 • گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط۱۰
 • بند اول – تعریف شرط۱۰
 • بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار¬داد اصلی ۱۳
 • بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ۱۵
 • بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ۱۶
 • گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ۱۷
 • بند اول – ضمان و اقسام آن ۱۸
 • بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ۱۹
 • بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی۲۱
 • بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار¬دادی ۲۲
 • بند پنجم – مسقطات ضمان ۲۴
 • گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ۲۸
 • بنداول – امانت و اقسام آن۲۸
 • بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق۲۹
 • مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر۳۰
 • گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر۳۰
 • گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت۳۱
 • فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین
 • مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین۳۷
 • گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین۳۷
 • بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین۳۷
 • بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت۳۸
 • بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین۴۶
 • بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین۵۲
 • الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت۵۲
 • ب) حقیقت عقود امانی۵۲
 • گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین۵۳
 • بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین۵۳
 • بند دوم – بنا و روش عقلا۵۳
 • بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات۵۴
 • بند چهارم – اصل صحت در قراردادها۵۴
 • بند پنجم – اصل آزادی قراردادها۵۷
 • مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)۵۹
 • گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین۵۹
 • گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت۶۱
 • گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین۶۲
 • گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین۶۳
 • بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت۶۳
 • بند دوم – حقیقت عقود امانی۶۳
 • مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی۶۴
 • گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه۶۴
 • گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره۶۶
 • بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن۶۶
 • بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر۶۹
 • گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه۷۱
 • گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه۷۲
 • گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی۷۳
 • فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
 • مبحث اول – صورت¬های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط۷۶
 • گفتار اول – تلف مال امانی۷۶
 • بند اول – تلف به فعل امین۷۶
 • بند دوم – تلف به فعل ثالث۷۷
 • گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی۷۹
 • گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی۸۰
 • مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد۸۲
 • گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره۸۲
 • گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له۸۴
 • مبحث سوم – شیوه¬های جبران خسارت۸۵
 • گفتار اول – شیوه¬های جبران خسارت به فرض تلف۸۵
 • بند اول – بدل مثلی ۸۶
 • بند دوم – بدل قیمی۸۸
 • گفتار دوم – شیوه¬های جبران خسارت به فرض تلف و عیب۸۹
 • نتیجه گیری۹۱
 • فهرست منابع و مآخذ۹۶

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =