no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
126 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

 

کلید واژه: همبستگی عوضین، عقود معوض، علت تعهد، عوض، ضمان معاوضی.

 

 فهرست اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

 • چکیده ۱
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱- مقدمه و بیان مسأله ۳
 • فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین
 • ۲-۱- نظریه ی علت ۱۱
 • ۲-۱-۱ مفهوم نظریه ی علت ۱۲
 • ۲-۱-۲ تفکیک علت از جهت ۱۵
 • ۲-۱-۳ تفکیک علت از موضوع ۱۸
 • ۲-۱-۴ نظریه ی علت در حقوق رم ۱۹
 • ۲-۱-۵ نظریه ی علت در حقوق فرانسه ۲۱
 • ۲-۱-۵-۱ نظریه ی مرسوم ۲۱
 • ۲-۱-۵-۱-۱ انتقاد از نظریه ی مرسوم ۲۳
 • ۲-۱-۵-۱-۲ پاسخ به انتقادات مخالفان ۲۶
 • ۲-۱-۵-۲ نظریه های جدید ۲۹
 • ۲-۱-۵-۲-۱ نظریه ی شخصی ۳۰
 • ۲-۱-۵-۲-۲ نظریه ی نوعی ۳۲
 • ۲-۱-۵-۲-۳ نظریه ی مختلط ۳۳
 • ۲-۲- نظریه ی عوض ۳۴
 • ۲-۲-۱ مفهوم نظریه ی عوض ۳۵
 • ۲-۲-۲ پیشینه ی نظریه ی عوض ۳۷
 • ۲-۲-۳ رابطه ی نظریه ی عوض و علت ۳۹
 • ۲-۳- نظریه ی موازنه ۴۱
 • ۲-۳-۱ مفهوم نظریه ی موازنه ۴۱
 • ۲-۳-۲ اقسام موازنه ۴۲
 • ۲-۳-۲-۱ موازنه در تملیک ۴۲
 • ۲-۳-۲-۲ موازنه در ارزش اقتصادی ۴۳
 • ۲-۳-۲-۳ موازنه در تسلیم ۴۴
 • ۲-۴- جمع بندی ۴۵
 • فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین
 • ۳-۱- ضرورت وجود عوضین ۴۹
 • ۳-۲- ضرورت تسلیم عوضین ۵۱
 • ۳-۲-۱ مفهوم تسلیم ۵۲
 • ۳-۲-۲ مبانی تسلیم ۵۳
 • ۳-۲-۲-۱ قصد و بنای متعاقدین ۵۳
 • ۳-۲-۲-۲ بنای عقلا ۵۴
 • ۳-۲-۲-۳ لزوم رد مال غیر ۵۴
 • ۳-۲-۲-۴ تکمیل انتقال مالکیت ۵۵
 • ۳-۳- ناتوانی در تسلیم ۵۶
 • ۳-۳-۱ مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم ۵۷
 • ۳-۳-۲ اثر فورس ماژور در روابط متقابل ۶۰
 • ۳-۳-۳ مبنای ضمان تلف ۶۲
 • ۳-۳-۳-۱ قصد و بنای متعاقدین ۶۲
 • ۳-۳-۳-۲ تقابض در عوضین ۶۳
 • ۳-۳-۳-۳ بنای عقلا ۶۴
 • ۳-۳-۳-۴ عدالت و انصاف ۶۵
 • ۳-۳-۳-۵ موازنه در تعویض ۶۵
 • ۳-۳-۳-۶ تئوری علت ۶۶
 • ۳-۳-۴ نظریات پیرامون ضمان تلف ۶۷
 • ۳-۳-۴-۱ انکار ضمان بایع ۶۸
 • ۳-۳-۴-۲ ضمان قهری بایع ۶۹
 • ۳-۳-۴-۳ تفسیر مضیق ضمان معاوضی ۷۰
 • ۳-۳-۴-۴ تفسیر موسع ضمان معاوضی ۷۱
 • ۳-۴- حق حبس ۷۵
 • ۳-۴-۱ مفهوم حق حبس ۷۵
 • ۳-۴-۲ مبنای حق حبس ۷۷
 • ۳-۴-۲-۱ قصد و بنای متعاقدین ۷۷
 • ۳-۴-۲-۲ تقابض در عوضین ۷۹
 • ۳-۴-۲-۳ نفی ضرر ۷۹
 • ۳-۴-۲-۴ بنای عقلا ۸۰
 • ۳-۴-۲-۵ حق تقاص (معامله به مثل) ۸۰
 • ۳-۴-۲-۶ عدالت و انصاف ۸۱
 • ۳-۴-۲-۷ موازنه در تعویض ۸۱
 • ۳-۴-۲-۸ لزوم رعایت حسن نیت ۸۲
 • ۳-۴-۲-۹ تقابل و تساوی دو تعهد ۸۳
 • ۳-۴-۳ نظریات پیرامون حق حبس ۸۴
 • ۳-۴-۳-۱ نظریه ی انکار حق حبس ۸۴
 • ۳-۴-۳-۲ نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس ۸۵
 • ۳-۴-۳-۳ نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض ۸۶
 • ۳-۴-۳-۴ نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود ۸۹
 • ۳-۵- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک) ۹۲
 • ۳-۵-۱ مفهوم ضمان درک ۹۲
 • ۳-۵-۲ منشأ ضمان درک ۹۵
 • ۳-۵-۲-۱ ضمان درک ناشی از فساد عقد ۹۵
 • ۳-۵-۲-۲ ضمان درک ناشی از صحت عقد ۹۶
 • ۳-۵-۳ مبنای ضمان درک ۹۸
 • ۳-۵-۳-۱ قصد و بنای متعاقدین ۹۸
 • ۳-۵-۳-۲ بنای عقلا ۱۰۰
 • ۳-۵-۴ قاعده بودن ضمان درک ۱۰۰
 • ۳-۶- جمع بندی ۱۰۲
 • فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۴-۱- نتیجه گیری ۱۰۷
 • ۴-۲- پیشنهادات ۱۱۰
 • منابع و مآخذ ۱۱۱
 • فهرست منابع فارسی ۱۱۱
 • فهرست منابع عربی ۱۱۵
 • چکیده انگلیسی ۱۱۶

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 17 =