no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی MBA
doc
تعداد صفحات : 152
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی MBA
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)  در 152 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل، اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل استفاده از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. جامع آماری کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان هستند روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای می باشد و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است.

برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( 60 ماده ای)،و به منظور سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی یانگ(1998)و برای تعیین تمایل استفاده از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(2008)استفاده گردید. هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و مجددا نیز روایی آن ها با اضهار نظر اساتید و صاحب نظران محترم تائید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از معیار آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، با توجه به فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

یافته های تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که پنج عامل شخصیت برای مناسب بودن سنجش شخصیت تائید شدند و همچنین مولفه های تمایل استفاده از اینترنت در تعیین تمایل به اینترنت تائید شدند و شاخص های اعتیاد اینترنتی نیز در نمونه تائید شدند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی و بین اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت رابطه معنادار وجود دارد اما وجود رابطه معنادار بین ویژگی های شخصیتی و تمایل استفاده از اینترنت تائید نشد.

کلمات کلیدی: شخصیت پنج عاملی- اعتیاد اینترنتی- تمایل استفاده از اینترنت- دانشگاه

 

اهمیت و ضرورت موضوع بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی

یکی از علت های مهم روند رو به رشد مشکل اعتیاد به اینترنت در ایران این است که مدیریت کلان اجتماعی برنامه ریزی مناسبی برای رفع مشکلات اجتماعی جوانان نظیر رفع بیکاری، شرایط مناسب ادامه تحصیل و مشکلات معیشتی جوانان ننموده، برنامه ریزان اجتماعی برنامه مناسبی ارائه نکرده اند هم چنین در زمینه نحوه استفاده از اینترنت کار فرهنگی صورت نگرفته که در صورت ادامه این روند باید شاهد عوارض آسیب جدیدی باشیم که جامعه ما را تهدید می کند. جوان وارد یک فضای مجازی می شود و در این فضا می خواهد شروع به مکالمه و تبادل افکار کند. در این صورت نکته ای که وجود دارد این است که این شخص از واقعیت دور می شود و فراموش می کند که ارتباطات مجازی و واقعی چقدر تفاوت دارند و دچار رفتار دوگانه می شود و دچار تخیلات می گردد. همچنین اعتیاد به اینترنت از مواردی است که بسیاری از کاربران را اسیر خود می کند و موجب می شود که کاربران در فعالیت های اجتماعی کمتر در گیر شوند و موجب افت تحصیلی و عدم مسئولیت پذیری در فرد و انزوای اجتماعی و عزت نفس کمتر در فرد می شود و نیز موجب مشکلات جسمانی و بیش فعالی و کمبود توجه در این افراد شده و موجب افسردگی و تمایل به کارهای پر خطر و استفاده غیر مجاز از سایت های غیر اخلاقی و بسیاری از کاربران  از خستگی چشم، پایین آمدن انرژی بدن، کند شدن تصمیمات و … شکایت می کنند(بیگز،2000).

یکی از بزرگترین علت های روانی هر نوع اعتیادی فرار از مشکلات روزانه می باشد. اما موضوعی که در اینجا بایستی به آن توجه شود مشخص کردن مسئله سن، جنسیت و کاربری است که قصد استفاده از اینترنت را دارد. کاربر اینترنتی محدوده سنی و جنسیت ندارد. این به این مفهوم است که منحصرا تمام استفاده کنندگان از اینترنت مرد یا زن نمی باشند و افراد متفاوتی از این دو جنسیت یا سنین مختلف اقدام به استفاده از این تکنولوژی می کنند.

برخی جامعه شناسان می گوید: معتادان اینترنت ترجیح می دهند با تشکیل گروهها و برقرار کردن ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگر به نوعی خلال های روحی خود را برطرف کنند. برای دسته ای از جوان ها که اسیر اینترنت شده اند دنیای مجازی چت روم ها و بازی های اینترنتی به راحتی جایگزین افراد فامیل، دوستان، تحصیل، اشتغال و خواب می شود. به طوری که بعضی از جوانان ایرانی از ساعت 10 شب تا 4 صبح وقت خود را صرف اینترنت می کنند و به طور هفتگی 40 تا 50 ساعت با اینترنت هستند و از دنیای واقعی که در آن زندگی می کنند فاصله می گیرند. نوجوانان معتاد به اینترنت صرف نظر از جنسیت، سن و مقطع تحصیلی بدون هیچ منظور و هدفی تنها برای یافتن چیزهای جدید و مهیج در این شبکه پرسه می زنند که معضلات اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت شغلی آن را تشدید می کند.

به دنبال گسترش اینترنت، ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال اولین بار سال 1995 در آمریکا مطرح شد و در سال 1996 توسعه یافت و از آن پس مراکز درمان این بیماران در سراسر این کشور به وجود آمدند و حتی در دادگاه و سیستم قانونی آن هم، این اختلال به عنوان یک اختلال روانی پذیرفته شد.  علاوه بر آمریکا وجود تعداد زیادی از این گونه بیماران در آلمان هم باعث شده تا به تازگی کلینیکی در شهر مانیتز این کشور به منظور درمان این معتادان اینترنتی افتتاح شود و کلینیک کودکان در هانوفر هم به عنوان نخستین بیمارستان در آلمان، بخشی را برای درمان این نوع اعتیاد اختصاص داد. البته آمار دقیقی درباره این که چند نفر در آلمان دچار این مشکل هستند وجود ندارد، اما نکته این که 80 درصد بیمارانی که به کلینیک مانیتز مراجعه می کنند، معتاد به بازیهای کامپیوتر هستند.

بنابراین اهمیت روزافزون این موضوع توجه زیادی را به خود اختصاص داده است(لیم و همکارانش؛ 2004). بنابراین با این تحقیق می توانیم ویژگی های شخصیتی گفته شده در بالا و ویژگی های شخصیتی دیگر این افراد که چندان روی آنها در داخل کشور کار نشده را بسنجیم و بتوانیم با اطلاعات بدست آمده راهکار هایی را برای تغییر دادن ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به اینترنت را طرح و اقداماتی را انجام داد.

 

 

فهرست مطالب بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی:

 • فصل اول کلیات تحقیق    1
 • 1-1- مقدمه  2
 • 1-3- اهمیت و ضرورت موضوع   7
 • 1-4- اهداف تحقیق    10
 • 1-5- سوالات تحقیق    10
 • 1-6- فرضیه های تحقیق    11
 • 1-7- جامعه و نمونه آماری تحقیق    11
 • 1-9- نوع تحقیق    12
 • 1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق    12
 • 1-10-1- شخصیت     12
 • 1-10-2-روان رنجوری:  13
 • 1-10-3-برون گرایی    13
 • 1-10-7- اعتیاد به اینترنت:  15
 • 1-10-8- تمایل استفاده از اینترنت:  16
 • فصل دوم ادبیات تحقیق    19
 • 2-1- مقدمه  21
 • 2-2- شخصيت (تعاريف و نظريه ها )  22
 • 2-3- نظريه ويژگي هاي شخصيت     24
 • 2-4- سه بعد شخصيت آيزنک      24
 • 2-5- 16عامل شخصيت ريموند کاتل   26
 • 2-6- نظريه پنج عامل شخصيت     27
 • 2-7- رويکرد صفات     27
 • 2-8- رويکرد يادگيري اجتماعي    31
 • 2-9- رويکرد پديدار شناختي (نظريه ي انسان گرا )  36
 • 2-10- شبکه جهانی اینترنت     38
 • 2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت     39
 • 2-12- اعتیاد  40
 • 2-13- اعتیاد به اینترنت     41
 • 2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت     42
 • 2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت     43
 • 2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت     43
 • 2-17-  تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت     43
 • 2-18- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن   46
 • 2-19- پیامد های اعتیاد اینترنتی    49
 • 2-20- تمایل استفاده از اینترنت     50
 • 2-21- مولفه های تمایل استفاده از اینترنت     50
 • 2-22- پیشینه تحقیق    52
 • 2-22-1- تحقيقات انجام شده در داخل کشور   52
 • 2-22-2- تحقيقات انجام شده در خارج کشور   54
 • 2-23- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه  58
 • 2-24 مدل مفهومی تحقیق    60
 • فصل سوم روش تحقیق    61
 • 3-1- مقدمه  62
 • 3-2- هدف تحقیق    63
 • 3-3- موضوع تحقیق    63
 • 3-4- روش تحقیق    63
 • 3-5- قلمرو تحقیق    64
 • 3-5-1- قلمرو زمانی    65
 • 3-5-2- قلمرو مکانی    65
 • 3-5-3- قلمرو موضوعی    65
 • 3-6- جامعه آماری    65
 • 3-7- نمونه آماری و روش نمونه گیری    66
 • 3-8- ابزار گردآوری داده ها 67
 • 3-9- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده  68
 • 3-9-1- روایی پرسشنامه  68
 • 3-9-2- پایایی پرسشنامه  69
 • 3-10-روشهاي آماري مورد استفاده  71
 • 3-10-1-آمار توصیفی    71
 • 3-10-2-آمار استنباطی    71
 • 3-11-متغیرهای تحقیق    72
 • 3-12- نتیجه گیری    73
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 74
 • 4-1- مقدمه  76
 • 4-2- آمار توصیفی    77
 • 4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان   77
 • 4-2-2- سن پاسخ دهندگان   77
 • 4-2-3- رشته های تحصیلی پاسخ دهندگان   78
 • 4-2-4- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان   79
 • 4-3- آمار استنباطی    79
 • 4-3-1- آزمون کفایت نمونه گیری    80
 • 4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش     81
 • 4-3-3- وضعیت متغیر های پژوهش     82
 • 4-3-4- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش     83
 • 4-3-4-1- تحلیل عاملی تأییدی    84
 • 4-3-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل استفاده از اینترنت     85
 • 4-3-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل استفاده از اینترنت     89
 • 4-3-3-1-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی    91
 • 4-3-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی    95
 • 4-3-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی    97
 • 4-3-4- همبستگی متغیرهای پژوهش     102
 • 4-3-5- آزمون فرضیات پژوهش     103
 • 4-4- جمع بندی    107
 • فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات     110
 • 5-1- مقدمه  109
 • 5-2- یافته های تحقیق    109
 • 5-2-1- یافته های توصیفی    109
 • 5-2-2- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر   110
 • 5-2-2-1- آزمون فرضیات اصلی    110
 • 5-3- بحث در مورد یافته های تحقیق    111
 • 5-4- پیشنهادات کاربردی    113
 • 5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    114
 • 5-6- محدودیت های تحقیق    114
 • منابع   116
 • منابع انگلیسی:  120
 • پیوست     123

 

فهرست جداول

 • جدول 3-1-  جامعه آماری    66
 • جدول 3-2- نمونه آماری    67
 • جدول 3-3 پايايي پرسشنامه   70
 • جدول 3-4 متغير هاي تحقيق    72
 • جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت     77
 • جدول 4-2- توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس سن    78
 • جدول 4-3-  توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس رشته های تحصیلی    78
 • جدول 4-4-  توزیع فراوانی آزمودنی­ها براساس میزان تحصیلات    79
 • جدول 4-5-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف    81
 • جدول 4-6-  نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش      82
 • جدول 4-7- علائم اختصاری به‌ کار رفته در تحلیل عاملی تأئیدی ومدل سازی معادلات ساختاری    84
 • جدول 4-8-  ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش      102
 • جدول 9-4-  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش      107

 

فهرست نمودار

 • نمودار 4-1- مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد  86
 • نمودار  4-2-  مدل اصلاحی اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد  87
 • نمودار 4-3-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت     88
 • نمودار 4-4-  مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت تخمین استاندارد  89
 • نمودار 4-5-  مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت معناداری    90
 • نمودار 4-6-  مدل اول اندازه گیری ویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد  92
 • نمودار 4-7-  مدل اول اصلاحی اندازه گیر یویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد  93
 • نمودار 4-8-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری ویژگی های شخصیتی    94
 • نمودار 4-9-  مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت تخمین استاندارد  95
 • نمودار 4-10- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت معناداری    96
 • نمودار 4-11-  مدل اول اندازه گیری اعتیاد اینترنتی در حالت تخمین استاندارد  99
 • نمودار 4-12- مدل اول اصلاحی اندازه گیری اعتیاد اینترنتی درحالت تخمین استاندارد  100
 • نمودار 4-13-  اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری اعتیاد اینترنتی    101
 • نمودار 4-14-  مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد  105
 • نمودار 4-15-  مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری    106

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + سه =