no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 104
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۰۴ صفحه با گرایش حقوق خصوصی  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی :

بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا”، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.

اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.

شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

 

در این رساله بر آن هستیم که به بررسی هر چه بیشتر مفهوم، انواع و تأثیر این گونه شروط در مهم­ترین و پرکاربرد ترین قرارداد مالی و معاوضی، که همان قرارداد بیع می­باشد، بپردازیم و وضعیت این شرط را با وضعیت موجود در مهم­ترین کنواسیون تخصصی در خصوص عقد بیع، یعنی کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا موصوف به کنوانسیون وین، مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.

در همین راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائه­ی کلیات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسی آثار شرط اجل در عقد بیع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست این فصل به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی، در مبحث دوم به بررسی تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی و در مبحث سوم به بیان تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی اشاره خواهد شد.

در این رساله بر آن هستیم که به بررسی هر چه بیشتر مفهوم، انواع و تأثیر این گونه شروط در مهم­ترین و پرکاربرد ترین قرارداد مالی و معاوضی، که همان قرارداد بیع می­باشد، بپردازیم و وضعیت این شرط را با وضعیت موجود در مهم­ترین کنواسیون تخصصی در خصوص عقد بیع، یعنی کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا موصوف به کنوانسیون وین، مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.

در همین راستا و پس از آنکه در فصل نخست به ارائه­ی کلیات مربوط به شروط ضمن عقد و شرط اجل پرداخته شد، در فصل دوم به بررسی آثار شرط اجل در عقد بیع اشاره خواهد شد. در مبحث نخست این فصل به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی، در مبحث دوم به بررسی تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی و در مبحث سوم به بیان تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی :

 • مقدمه  ۱
 • بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل   ۴
 • فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد  ۴
 • مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه  ۷
 • مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد  ۹
 • گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی   ۹
 • گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی   ۱۰
 • گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی   ۱۰
 • مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد  ۱۳
 • مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد  ۱۵
 • مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد  ۲۰
 • گفتار اول: مقدور بودن  ۲۱
 • گفتار دوم:  مشروع بودن  ۲۲
 • گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن   ۲۲
 • گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن  ۲۳
 • گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن  ۲۵
 • فصل دوم: معرفی شرط اجل   ۲۷
 • مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران  ۲۷
 • گفتار اول:  تعریف شرط اجل   ۲۷
 • بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن  ۲۸
 • بند دوم:  مفهوم شرط اجل   ۳۳
 • گفتار دوم: انواع شرط اجل   ۳۵
 • بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی   ۳۵
 • بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی   ۳۶
 • گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل   ۳۷
 • گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل   ۳۷
 • گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل   ۳۸
 • گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل   ۳۹
 • بند اول:  قطعیت وقوع اجل   ۳۹
 • بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل   ۴۰
 • گفتار هفتم: موارد سقوط اجل   ۴۲
 • بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل   ۴۲
 • بند دوم: فوت متعهد  ۴۴
 • بند سوم:  ورشکستگی مدیون  ۴۶
 • مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب ۱۹۸۰   ۴۸
 • بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع   ۵۲
 • فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع   ۵۲
 • مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران  ۵۲
 • گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس     ۵۲
 • گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان  ۵۵
 • گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل   ۵۶
 • مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع   ۵۸
 • فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع   ۶۰
 • مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران  ۶۰
 • گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد  ۶۰
 • گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد  ۶۵
 • مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  ۷۱
 • فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع   ۷۳
 • مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران  ۷۴
 • گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع   ۷۴
 • گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع   ۷۶
 • مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  ۸۲
 • گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت    ۸۲
 • گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد  ۸۲
 • نتیجه گیری کل پایان نامه  ۸۵
 • فهرست منابع و مأخذ  ۸۷

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 3 =