no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی با مقایسه قانون مجازات اسلامی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 180
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
18000 تومان
18000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی با مقایسه قانون مجازات اسلامی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 180 صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی با مقایسه قانون مجازات اسلامی:

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در  جامعه ،وسیله ای برای حفاظت  از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند.  امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید.

هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین  بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها  برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .

مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است .  انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری  مجرمان است .

واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون  ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی

 

اهداف تحقیق :

با تصویب ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی باب جدیدی در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی گشوده شد.زیرا در این ق.م.ا 1392 توجّه زیادی به اعمال اینگونه اقدامات شده است ومقنّن در فصول و موّاد قانونی مختلفی به تشریح اینگونه اقدامات پرداخته است .بدلیل تازه تصویب بودن این قانون وتوسعه و پیشرفت های آن در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی و نوآوری های این قانون  بررسی مواد قانونی مرتبط با این اقدامات اهمیّت زیادی دارد. به طور کلّی در ق.م.ا 1392 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه پذیرش انواع گوناگون این اقدامات در قالب تعلیق اجرای مجازات  ، تعویق صدور حکم ،آزادی مشروط ،مجازات های تعزیری تکمیلی و تبعی ، نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس ،مجازات اشخاص حقوقی ( این مجازات ها در مواردی جنبه تأمینی دارد)صورت گرفته  است و نشان از اهمیّت ویژه قانونگذار به مبحث اصلاح مجرمان دارد.

هدف از انجام این تحقیق تبیین اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی است وهمچنین بررسی تشابه ، تفاوت ، نقایص ، توسعه ، پیشرفت ها ، نقاط قوّت ونوآوری های  قانون مجازات اسلامی1392 با مقایسه با قانون مجازات اسلامی در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی است .

 

ضرورت تحقیق:

با دقّت در موارد تحقیقاتی مورد اشاره در بسیاری از آنها تنها اقدامات تأمینی مورد توجّه قرار گرفته و از اقدامات تربیتی غافل شده اند.زیرا در تعاریفی که در کتب و مقالات ارائه شده است به بحث اقدامات تربیتی توجّه نشده است .برای مثال در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر نوربهاءتنها به اقدامات تأمینی اشاره دارد ودربیان ویژگیها،اهداف واقسام به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است . درتعاریف متعدّدی هم که از این اقدامات شده است به اقدامات تربیتی اشاره ای نشده است . برای مثال دکتر کی نیا در مبانی جرم شناسی ،دکتر باهری و صانعی در حقوق جزای عمومی  در تعاریف خود فقط به اقدامات تأمینی اشاره کرده اند.

در صورتیکه اقدامات تربیتی با ویژگی های اصلاحی بارز ، نقش بسیار مهمّی در تأمین هدف بازسازگاری مجرم دارد . همچنین اهمیّت دادن به اقدامات تربیتی مخصوصاً در مورد اطفال بزهکار ،ازشمار بزهکاران بزرگسال می کاهد. در ادامه باید یادآور شویم در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات جدید کتاب و مقالات زیادی وجود ندارد ویکی از دلایل پرداختن به این موضوع ، این است . با توجّه به نوآوری ها و توسعه این قبیل اقدامات چه درمعنای خاص و چه در معنای عام ، پرداختن به این اقدامات در ق.م.ا 1392 ضرورت پیدا می کند ومقایسه مواد تفاوت آن با قانون مجازات می تواند تا حدّ زیادی گویای توجّه بیشتر قانونگذاربه این اقدامات باشد.

 

 

فهرست مطالب

 • مقدمه———————————————————1
 • بیان مسئله —————————————————–1
 • سوالهای تحقیق————————————————–1
 • فرضیه——————————————————–1
 • پیشین——————————————————–2
 • اهداف تحقیق ————————————————–2
 • ضرورت تحقیق ————————————————-3
 • سامانه تحقیق —————————————————3
 • فصل اول مفاهیم اصطلاحی و لغوی وپیشینه ——————————4
 • مبحث اول مفاهیم ————————————————4
 • گفتار اول مفاهیم لغوی———————————————4
 • الف. تأمین—————————————————–4
 • ب.تربیت——————————————————5
 • گفتار دوم مفاهیم اصطلاحی—————————————–7
 • الف.مفهوم اصطلاحی تربیت—————————————–7
 • ب.بررسی تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-10
 • ج.اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————-13
 • 1-پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم ————————————13
 • 2-جانشین کردن مجازات با اقدامات تأمینی و تربیتی ————————-13
 • د.ویژگی ها وخصایص اقدامات تأمینی و تربیتی —————————-14
 • اول .نداشتن رنگ اخلاقی——————————————-14
 • دوم.نامعیّن بودن مدت———————————————-14
 • سوم.قابلیت تجدیدنظر دائمی—————————————–15
 • پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————–16
 • ششم .رنج آور نبودن ———————————————-16
 • هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم———————————–17
 • ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————–17
 • مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-18
 • گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
 •  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی —————————————18
 • گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی
 • پس از پیروزی انقلاب اسلامی—————————————22
 • گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی
 • از دیدگاه اسلام– ————————————————-26
 • فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————29
 • مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————29
 • گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی
 • در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370——————–29
 • الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29
 • ب.لزوم مسئولیت کیفری———————————————34
 • 1.صغار و مجانین ————————————————-35
 • 1-1. صغار——————————————————35
 • 2-1. مجانین —————————————————-41
 • 1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ———————————41
 • 2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون
 •  مجازات اسلامی 1392———————————————43
 • 2.اشخاص حقوقی————————————————46
 • 1-2. نظرات مختلف در مورد
 •  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————————-46
 • 2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370
 • در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی——————————–47
 • 3-2.پذیرش مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی
 •  درقانون مجازات اسلامی 1392—————————————-49
 • گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————––51
 • الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————51
 • 1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
 •  در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390——————52
 • ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-55
 • 1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا
 •  اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد —————————-55
 • 2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول
 •  اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————————————–60
 • 3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی
 • درباره آنها وجود ندارد———————————————-63
 • مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی—————————-65
 • گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی———————–65
 • الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65
 • ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————-67
 • ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی
 • اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ————————68
 • د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————73
 • گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————–75
 • الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در
 • قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392———————76
 • 1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی———————————-76
 • 2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-78
 • ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
 •  در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات  اسلامی 1392—————–81
 • ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی——————86
 • فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات
 •  تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
 • مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————-89
 • گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————-89
 • الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات
 • اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392—————————-89
 • 1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت—————————-90
 • 2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در
 • قانون مجازات اسلامی 1392—————————————95
 • 3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ——————————95
 • گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )
 • محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی————————–97
 • 1.محرومیت از حقوق اجتماعی————————————-97
 • الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در
 • قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390—————-98
 • ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی
 • وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392———–98
 • ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی
 • در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ————–99
 • 2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی————————————-103
 • الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات
 •  اسلامی 1392———————————————–104
 • ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون
 •  مجازات اسلامی 1392 —————————————-106
 •  
 • گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری
 • اشیاء و بستن موسسات —————————————–109
 • الف.ضبط اشیا خطرناک —————————————–109
 • ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114
 • گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی
 • مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)——————————-115
 • الف.اقدامات تربیتی——————————————–116
 • ب.اقدامات درمانی——————————————–122
 • 1.اقدامات درمانی مجانین—————————————122
 • 1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123
 • 1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———————–126
 • 2.اقدامات درمانی معتادین ————————————–127
 • 3.حرفه آموزی واشتغال —————————————-128
 • گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی—————-130
 • گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم———————————-132
 • مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————-135
 • گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت——————-135
 • گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136
 • مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی———————136
 • گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه —————————136
 • گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————–138
 • گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————142
 • مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی——————-143
 • گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی
 • وتربیتی ————————————————144
 • گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر—–—————————–147
 • نتیجه گیری ———————————————150
 • پیشنهادات ———————————————-152
 • منابع————————————————–154

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

 

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =