no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 197
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
18000 تومان
18000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری  و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت  ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست  قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که  از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته  صورت گرفته است.

براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و  طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند.  نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

هدف از تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

آشنا نمودن والدین با وظایف خود در قبال فرزندان و آگاه ساختن سایر اقشار جامعه نسبت به مسئله کودک آزاری و این که شاید با بررسی این موضوع خدمتی به جامعه علمی کرده باشم.

 

سئوالات تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

1- مبانی نظری مسئولیت مدنی کودک آزاری کجاست؟

2- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری در برابر چه کسانی است؟

3- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری کدامند؟

4- دامنه مسئولیت ناشی از کودک آزاری تا کجاست؟

 فرضیات

1- مبانی نظری ناشی از کودک آزاری عبارت از نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مسئولیت بدون رابطه سببیت می باشد.

2- مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ممکن است  در برابر خود کودک، والدین و دولت باشد.

3- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری عبارت از وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت می­باشد.

4-مراقبین نسبت به خساراتی که به کودکان وارد می کنند مسئولیت مدنی دارند

فهرست مطالب بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان :

 • مقدمه   1
 • الف- بیان مسئله   2
 • ب- انگیزه طرح موضوع   3
 • ج- پیشینه تحقیق   4
 • د – هدف از تحقیق   6
 • ه – سئوالات تحقیق   6
 • و- فرضیات   6
 • ز – روش تحقیق   6
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول- کودک آزاری و انواع آن  8
 • گفتار اول: کودک آزاري   8
 1. تعريف واژه کودک 9
 2. تعريف کودک آزاري 12
 • گفتار دوم: انواع آزار کودک   14
 • 1- آزار جسماني   15
 •    1-1- آزار فعال (انجام فعل) 16
 •    1-2- آزار غيرفعال (ترک فعل) 16
 • 2- آزار جنسي   17
 •    2-1- زناي با محارم  19
 •    2-2- فحشاء کودکان  20
 • 3- آزار عاطفي و رواني   19
 • 4- آزار ناشي از غفلت و مسامحه  21
 • 5- آزار تجاري   23
 •    5-1- به منظوراعمال منافي عفت   23
 •    5-2- به قصد تجارت اعضاي بدن  24
 • مبحث دوم: کلیات  مسئولیت مدنی  25
 • 1  – مسئولیت و اقسام آن…….26
 •     1-1-تعریف مسئولیت…..26
 •     1-2-اقسام مسئولیت……26
 •       1-2-1-مسئولیت حقوقی………26
 •       1-2-2-مسئولیت اخلاقی………26
 • 2-تعریف مسئولیت……..27
 • 3-مفهوم مسئولیت مدنی……27
 • 4- خسارت معنوی…..28
 • فصل دوم : مبانی مسئولیت  مدنی ناشی از کودک آزاری و  سوء  رفتارهای عاطفی با کودکان
 • مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31
 • گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری   33
 • 1- نظریه شيخ انصاري   34
 • 2- نظریه محقق خراساني   34
 • 3- نظریه مرحوم نراقي   34
 • 4- نظریه مرحوم امام خميني (ره) 34
 • 5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری   36
 • گفتار دوم: قاعده ضمان يد و گستره آن در کودک آزاری   37
 • 1 – مفهوم استيلا  39
 •  2- مفهوم حق غير  39
 •  3- به نحو عدوان  39
 •  4 – غصب و زنداني كردن كودك   41
 •  5 – بحث فقهي غصب و كودك زنداني   41
 •  6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها 42
 •       6-1- منافع مستوفات   42
 •       6-2-منافع غیر مستوفات   43
 • 7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری   45
 • گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری   48
 • 1- قاعده فقهی اتلاف و منافع  49
 • 2- ادله اعتبار قاعده اتلاف   50
 • 3- قاعده اتلاف و منافع  51
 • 4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری   51
 • گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاری   52
 • 1- مبانی فقهی قاعده تسبیب   54
 • 2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب   54
 • 3- ادله اعتبار قاعده تسبيب   55
 •    3-1- روايات   55
 •   3-2  – اجماع  55
 •     3-2-1- اجتماع سبب و مباشر  55
 •     3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب   55
 •     3 -2-1-2- سبب اقوی از مباشر  56
 •    3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب   56
 • 4- تعدد اسباب و کودک آزاري   56
 • 5- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني   61
 •   5-1- فعل زيانبار 61
 •      5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل   61
 •       5-1-2- تقصير  61
 •   5 -2- وجود ضرر  62
 •      5 -2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن  63
 •      5 -2-2- شرایط ضررهاي قابل مطالبه  63
 •   5 -3- رابطه سببيت   64
 •   6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری   65
 • گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری   66
 • 1- قاعده غرور و تدليس    66
 • 2- شرايط غرور 67
 • 3-  نقش غرور در اتلاف و تسبیب……67
 • 4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری   68
 • گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری   69
 •    1- استيفاء از عمل ديگري   69
 • 2- استیفاء از مال ديگری   70
 •   2-1- استیفای مشروع  70
 •   2-2- استيفاي نامشروع  71
 • 3- بهره‌مندي از كار كودك مميز  71
 • 4- بهره‌مندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او 72
 • 5- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز  73
 • 6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری   75
 • مبحث دوم: مباني حقوقي مسئوليت مدني ناشي از كودك‌آزاري سوء رفتارهای عاطفی با کودکان  77
 • گفتار اول: نظريه تقصير  78
 • 1- مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی تقصیر) 79
 •    1-1- عنصر مادی تقصیر  79
 •    1-2- عنصر معنوی تقصیر  80
 •      1-2-1- تقصیر عمدی   80
 •      1-2-2- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت) 81
 •      1-2-3- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیر عمدی   81
 • 2- فرض تقصیر  82
 • 3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر  82
 • گفتار دوم: نظریه خطر  85
 • 1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی   86
 • 2- نظریه خطر های ایجاد شده 86
 • 3- نظریه خطر نامتعارف   86
 • گفتار سوم: نظریه تضمين حق  87
 • گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان  89
 • 1- كنوانسيون حقوق کودک   89
 • 2- نظام آموزشي كودكان  91
 • 3- اقدامات ايران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان  92
 • مبحث سوم  : انواع مسئوليت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ايران  95
 • گفتار اول: نظام حقوقي ايران و كودك‌آزاري   95
 • 1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک   97
 •   1-1- دوران جنینی   97
 •    1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین   98
 • 2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد  98
 •   2-1- مجازات قتل كودك   98
 •     2 -1-1- بچه کشی   99
 •     2-1-2- قتل كودك توسط پدر 99
 •     2-1-3 – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات   100
 •     2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدي كودك   100
 • 3- تنبیه کودک   101
 •   3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان  102
 •   3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز  102
 •   3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان  103
 • گفتار دوم: مسئوليت مدنی دولت در قبال کودک آزاری   107
 • 1– مسئوليت مدنی دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري: 107
 • 2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌كشي از كودكان در جرايم مواد مخدر 108
 • 3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار 110
 • 4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسي کودکان  112
 • 5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان  113
 •        5-1- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون    پالرمو…..115
 •         5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص….115
 • 6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان  117
 • فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
 • مبحث اول: ترک انفاق اولاد 124
 • گفتار اول: تعاریف   124
 • 1- ترك   124
 • 2- انفاق  125
 • گفتار دوم: مصاديق نفقه  126
 • 1- نفقه اقارب (اولاد) 126
 •     1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترك نفقهی فرزند نامشروع  128
 •    1 -2- مجرمانه بودن ترك نفقهی فرزند نامشروع  128
 • 2- ملاك تعيين مقدار نفقه اولاد  129
 • 3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق  130
 •    3-1- عجز معيشتي بزهديده 130
 • 4- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق  131
 •    4-1- الزام به پرداخت نفقه  131
 •    4-2- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه  131
 • 5- نفقات گذشته و آینده كودك   132
 •   6- اثرات ناشی از ترک نفقه….132
 • مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک  آزاری  134
 • گفتار اول : دیه و ماهیت حقوقی آن  134
 • 1- نظریات دیه  136
 • 2- دیه و مسئولیت مدنی   137
 • 3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی   142
 •    3-1- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی   142
 •    3-2- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی   144
 • گفتار دوم : ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی  144
 • 1- ضرر وزیان ناشی از صدمه بدنی…..146
 • 2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم.. 147
 •    2-1- ضرر وزیان ناشی ازهزینه معالجه  147
 •    2-2- ضرر و زیان ناشی  از کار افتادگی   147
 •    2-3-  ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی   148
 •    2-4- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ   149
 • 3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال……..149.
 •      3-1- ممانعت از تحصیل کودک………150
 •      3-2-بهره بر داری ازکودک……150
 • 3  -3-  صدمات وارد بر حیثیت وآبرو….151
 • 4- دلايل مطالبه خسارت مازاد بر دیه  در صدمات معنوي و جسمي   152
 •    4  -1- بنای عقلاء 153
 •      4  -2- قاعده لاضرر 153
 •    4- 3- قاعده نفي عسر و حرج  153
 •    4-4- قاعده اتلاف   154
 •      4-5- رد استناد به قاعده تسبيب   154
 • گفتار سوم: خسارت عدم النفع  155
 • 1- ضرر 155
 • 2- شرايط ضرر  156
 • 3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع   156
 •     3-1- طبق تبصره 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی   156
 •      3-2- خسارت ناشی از فوت منفعت عین   156
 •    3-3- نیروی کار صنعت گران و سایر افراد  157
 •    3-4- محرومیت از سود قابل وصول  157
 •    3-5- ضرر جسمی   157
 •    3-6- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی   157
 •    3-7- ضرر احتمالی   157
 •    3-8- فعل زیانبار 158
 • 4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری   158
 •      4-1- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک   158
 •      4-1-1- خوردنی های غیرقابل خوراکی   158
 •      4-1-2- خوردنی های قابل خوراکی   159
 • 5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل   160
 • 6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال  160
 • گفتار چهارم: افضا ء (ازاله بكارت) 162
 • 1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه  164
 • گفتار پنجم : روش های جبران خسارت   167
 • 1- بر گرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین خود  167
 •    1-1- بازگرداندن عین مال  167
 •    1-2- از بین بردن منبع ضرر 168
 • 2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل  168
 •    2-1- دادن مثل   169
 •     2-2- دادن قیمت   169
 • پیشنهادات   171
 • نتیجه گیری   172
 • منابع   178
 • قوانین   183

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 14 =