no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 127
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت در 127صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت:

با توجه به توسعه دانش و فن آوری در صنایع مختلف و استفاده از فن آوری های پیشرفته در صنایع به عنوان یکی از عناصر تمایز و رقابتی نمودن محصولات در طی سال های اخیر، بررسی و تحقیق در خصوص مسائل اساسی این حوزه از صنعت از اولویت‌های پژوهش‌های آکادمیک در سطح کشور باید باشد. هوشمندی رقابتی ابزاری تجاری است که به فرآیند مدیریت راهبردی در سازمان ها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش ، ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه های راهبردی افزایش می دهد. هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکت ها این امکان را می دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تاثیر محیط پیرامون قرار بگیرند ، نسبت به پیش بینی و توسعه بازار خود اقدام کنند که این امر در بلند مدت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی واقع در شهر رشت می باشد. جامعه آماری این تحقیق، واحدهای تولیدی شهرستان رشت می باشند. روش نمونه گيري مورد استفاده در انتخاب نمونه ، تصادفی سیستماتیک است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل نتایج داده­ها نیز از آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد . پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آنست که با افزايش هوشمندی رقابتی، مزیت رقابتی شرکت های تولیدی افزايش مي­یابد. ضریب تعیین این رابطه 31 درصد برآورد شد. به عبارتی 31 درصد تغییرات مزیت رقابتی، توسط هوشمندی رقابتی تبیین می­شود.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می‌کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگی های بارز جهان امروز می‌توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمان‌ها در بازار فرا رقابتی امروز چیست؟

بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سؤال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می‌یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمان‌ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریتی پیچیده است. با این حال، شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی می‌تواند در طراحی و اجرای این مسیر بسیار مؤثر و راه گشا باشد. در این راستا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی سعی دارد چارچوب تحلیلی مناسبی را برای شناخت مفاهیم بنیادین مزیت رقابتی و در نتیجه کمک به طراحی و اجرای الگوها و روش‌های کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار برای سازمان‌ها ارائه کند.

گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی‌های اثربخش و موفقیت آمیزتدوین و اجرا کند، بیشتر است (دیوید، 1379). بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده (کلو و پکتون[1]،2002) و لازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند (دیوید، 1379).

هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا ، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است (دیویز[2]،2004).
هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تاکید برجمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیری‌های راهبردی نیز می‌باشد (وایت[3]،1998) دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیرگذار بوده (فولد[4]،1995) و این در حالی است که حدود 90 درصد اطلاعاتی را که یک شرکت برای تصمیم‌های حیاتی خود نیازمند آن است، می‌تواند از راه هوشمندسازی رقابتی کسب کند (گوناگل[5]،1998).

 

اهداف تحقیق

 هدف اصلی:

بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

بررسی میزان تأثیر  ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

 • هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی:

 • برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.
 • ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بيان مسأله 4

1-3- اهميت وضرورت انجام تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-5- چاچوب نظری تحقیق 7

1-6- فرضیات تحقیق 8

1-7 -تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8

1-8 -قلمرو تحقیق 8

1-8-1- قلمرو موضوعی  8

1-8-2- قلمرو مکانی 8

1-8-3- قلمرو زمانی 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول

2-1 هوشمندی رقابتی 11

2-1-1 مقدمه 11

2-1-2 مفهوم رقابت پذیری 15

2-1-3 تعریف هوشمندی رقابتی 13

2-1-4 انواع هوشمندی رقابتی 17

2-1-5 فرآیند و مراحل هوشمندی رقابتی 21

2-1-6 اهمیت و مزیت بکارگیری هوشمندی رقابتی 22

2-1-7 مزایا و پیامدهای استفاده از هوشمندی رقابتی 25

2-1-8 ابزارهای هوشمندی رقابتی  25

بخش دوم

2-2 مزیت رقابتی  27

2-2-1 مقدمه 27

2-2-2 مفهوم مزیت رقابتی 31

2-2-3 سیر تکوین نظریات مزیت  35

2-2-3-1 نظریه های سنتی مزیت 25

2-2-3-2 نظریه های جدید مزیت 25

2-2-4 سیر تکوین مزیت رقابتی 25

2-2-5 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای سنتی 25

2-2-6 مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی 25

2-2-7 منابع ایجاد مزیت رقابتی 25

2-2-8 عوامل موثر بر مزیت رقابتی  25

2-2-9 ابعد مزیت رقابتی 25

بخش سوم

2-3 پیشینه تحقیق و نتیجه گیری 25

2-3-1 تحقیقات داخلی 25

2-3-2 تحقیقات خارجی 25

2-3-3 خلاصه فصل 25

فصل سوم: روش شناسی يا متدولوژي تحقیق

3-1 مقدمه 37

3-2 روش تحقيق 37

3-3 جامعه آماری 38

3-4 حجم نمونه   38

3-5 روش نمونه گیری 39

3-6 ابزار تحقیق 39

3-7 روایی و پایایی تحقیق 40

3-7-1 روایی پرسشنامه 40

3-7-2 پایایی پرسشنامه 40

3-8 روش گردآوری داده ها  40

3-9 متغیرهای تحقیق  40

3-10 فرآیند اجرایی مراحل تحقیق 40

3-11 روش های آماری مورد استفاده  40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 42

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 43

4-2-1 فراوانی صنایع مورد بررسی تحقیق  43

4-2-2 فراوانی پست سازمانی پاسخگویان 47

4-2-3 فراوانی وضعیت رقابت صنعت 52

4-2-4 فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت 56

4-2-5 خلاصه وضعیت آمار توصیفی ابعاد تحقیق 56

4-2-6 بررسي وضعیت توزيع ابعاد تحقیق 56

4-2-6-1 متغیر مزیت رقابتی 56

4-2-6-2 متغير برنامه ریزی و تمرکز 56

4-2-6-3 متغیر جمع آوری اطلاعات 56

4-2-6-4 متغير تجزیه و تحلیل اطلاعات 56

4-2-6-5 متغير ارتباطات 56

4-3 آمار استنباطی 56

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها 56

4-3-2 آزمون هم خطی 56

4-3-3 آزمون فرضیات تحقیق 56

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 63

5-2 خلاصه تحقیق 64

5-3 نتایج تحقیق 66

5-3-1 بررسي اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگويان و متغیرهای تحقیق 67

5-3-2 خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 67

5-3-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق 68

5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 69

5-5 پیشنهاد هایی برای محققین آتی 69

5-6 محدودیت های تحقیق  69

 

فهرست جدول ها

جدول3-1 طیف لیکرت 24

جدول3-2 سؤالات مربوط به متغيرها و ضريب پايائي هر يک  25

جدول4-1 توزیع فراوانی صنایع مورد بررسی 32

جدول4-2 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان 40

جدول4-3 توزیع فراوانی وضعیت رقابت صنعت  43

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت 44

جدول 4-5 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 45

جدول 4- 6 آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 46

جدول 4- 7 شاخص های آزمون هم­خطی و وضعیت مطلوبیت آنها 48

جدول 4-8 نتايج آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل 49

جدول 4-9 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)………………………….. 50

جدول 4-10 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)………………….. 51

جدول 4-11 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………… 52

جدول 4-12 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)………………. 53

جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)……………………… 54

جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………… 54

جدول 4-15 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………………. 55

جدول 4-16 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………. 55

جدول 4-17 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………. 56

جدول 4-18 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………… 56

جدول 4-19 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………. 57

جدول 4-20 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)………………………….. 59

جدول 4-22 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)…………………… 60

جدول 4-23 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)……………. 60

جدول 4-24 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)……………………….. 59

جدول 4-25 نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره (05/0P<)………………………. 59

 

فهرست نمودارها/شکل ها

 

نمودار 4-1 نمودار توزیع درصد فراوانی صنعت پاسخ دهندگان 24

نمودار 4-2 نمودار توزیع درصد فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان 24

نمودار 4-3 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعيت رقابت صنعت پاسخ دهندگان 24

نمودار 4-4 نمودار توزیع درصد فراوانی سابقه فعالیت شرکت در صنعت 24

 

منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی 71

ب) منابع غیرفارسی 74

پیوست) پرسشنامه 76

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 9 =