no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم: پایان نامه مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری
doc
تعداد صفحات : 260
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش تحول
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
25000 تومان
25000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش تحول  و با عنوان بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم:

امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.

کلمات کلیدی:  تجاری‌سازی دانش، انتقال فناوری، دفاتر انتقال فناوری، مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش.

اهميت و ضرورت موضوع

بنا به گفته لسترتارو اقتصاددان معروف، امروزه مبناي ثروت آفريني و اقتصاد كشورها، دانش است. تارو از انقلابي خبر مي‌دهد كه نيروي حركت خود را از مغزها مي‌گيرد و ارزش مغزها را بالا مي‌برد. جهان بيش از هر عصر ديگري ميدان مسابقه اقتصادي شده و صنعت بيش از هر زمان ديگر به علم و دانش و فكر متكي شده است. با ظهور سومين انقلاب صنعتي، دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شده است (ابراهيمي، 1:1386).

در دنياي امروز رابطه مستقيمي ميان توسعه فناوري و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها برقرار است. به طوريكه مي‌توان گفت، دانش و فناوري عاملي اساسي براي ايجاد ثروت، توانايي و دانايي كشورها بوده و وسیله‌ای قدرتمند در توسعه ملي تلقي مي‌گردد. بنابراين اتخاذ راهبردهاي انتشار دانش و فناوري مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعه اقتصادي يك كشور محسوب مي‌گردد (نوروزي و شاهمیری، 54:1387).

تا چندي پيش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاری‌سازی  پژوهش، امتناع مي‌كردند و رسالت اصلي خود را صرفاً توليد دانش بدون عطف نظر به كاربرد آن در عرصه توليد، مي‌دانستند. اين وضع بتدريج به خاطر فشار بر دانشگاه‌ها براي مشاركت در توسعه اقتصادي و فرصت‌هايي براي ايجاد ثروت، تغيير يافت (Etzkowitz et al,2003:35). تا اينكه دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شد
( ابراهيمي، 1:1386) و بتدريج دگرگوني‌هاي شتابان جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فناوري در سراسر جهان، دانشگاه را هم درهم نورديد؛ زيرا دانشگاه‌ها در پيشينه انزوايشان، به ناچار دوران‌هاي دشواري را پشت سر گذاشتند و بتدريج با تهديدهاي سياسي و نيز دگرگوني‌ها و فشارهاي فناوري و اقتصادي مواجه شدند؛ به طوري‌كه شيوه اجرای رسالت آنها و حتي تعريف آنها نيز به چالش طلبيده شد (ابويي اردكان و همكاران،1387: 30). تهديدها و فشارها، در بيانيه‌هاي كنفرانس‌هاي جهانی آموزش عالي (از سال 1998 به بعد) انعكاس مي‌يافت. بنابراين دانشگاه‌ها ملزم به رقابت در سطح جهاني و منطقه‌اي شدند.

قابل تأمل است كه تجاری‌سازی دانش باعث حفظ سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي دانشگاهي و نخبگان ملي مي‌شود و همچنين توان استفاده از فناوري‌هاي جديد را افزايش داده و موجب بهبود استانداردهاي كيفي بين‌المللي مي‌شود.

در مجموع، شرايط كنوني جهان از جمله جهاني شدن، افزايش رقابت مبتني بر فناوري بين كشورها، افزايش هزينه‌هاي ملي و جهاني و ايجاد شرايطي كه دانشگاه‌ها را وادار به خودكفايي‌ مالي و ايفاي نقش‌هاي جديد در جوامع مي‌سازد، اهميت پژوهش در زمينه كارآفريني دانشگاهي و روش‌ها و الزامات تجاری‌سازی دانش توليد شده در دانشگاه‌ها را با حفظ نقش‌ها و رسالت‌هاي سنتي آنها آشكار مي‌سازد  ( نديرخانلو، 5:1387).

اتزكویتز و همكارانش (314,2000) معتقدند كه بتدريج بين دانشگاه و جامعه، رابطه‌اي دو طرفه مبتني بر دانش ايجاد شده است و دانشگاه‌ها توانسته‌اند نقشي فعال را در توسعه اقتصادي ايفا كنند. قابل تأمل است كه همكاري دانشگاه و صنعت، حوزه نظريه‌پردازي در دانشگاه‌ها را غني مي‌سازد.

تجاری‌سازی نتايج تحقيق يكي از گام‌هاي مهم نظام نوآوري است كه پايداري و استمرار امر تحقيق را تضمين مي‌كند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، رشد اقتصادي دانش محور جامعه را نيز تسريع مي‌نمايد. « تجاری‌سازی تحقيق فرآيندي است كه هنگام ورود به بازار مي‌تواند ايجاد درآمد كند و در مرحله‌ي توسعه از نظر درآمدزايي هيچگونه ارزشي ندارد. فن‌آوري اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) هيچ درآمدي ايجاد نمي‌كند».

اين موضوع در مورد فن‌آوري‌هايي كه از طريق تحقيق داخلي بدست مي‌آيد به مراتب براي حمايت كننده‌ي آن از اهميت بيشتري برخوردار است. «علم زيربناي توسعه فن‌آوري را فراهم مي‌كند و توسعه فناوري به سهم خود بازارهاي جديدي خلق مي‌كند».

بديهي است علم به خودي خود و بدون در نظر گرفتن چارچوب و فرآيندي كارآمد در چرخه توسعه فناوري، نخواهد توانست بازار جديدي را خلق نمايد (بايركتار 1990).

تحقيقات بسياري در كشورهاي پيشرفته صنعتي در موضوع تجاری‌سازی نتايج تحقيق صورت گرفته است. مگنوس كارلسون (2004) در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت در موضوع تجاري‌سازي نتايج تحقيق در آمريكا بيان مي‌كند: «مشاركت دانشگاه‌ها و صنعت در آمريكا داراي سابقه طولاني است كه عوامل اصلي آن قانون موريل (1862) مبني بر اعطاي تأسيس سيستم كالج، دفاع مبتني بر تحقيق و توسعه در طول جنگ جهاني دوم و رقابت با اتحاد جماهیر شوري در طول سال‌هاي جنگ سرد است. در سال 1980 با تصويب قانون باي‌دال كه در آن نقش صنعت دانشگاه و دولت به وضوح مشخص شد انتقال فناوري نيز تسريع شد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی

عنوانصفحه
فصل اول – كليات تحقيق1
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسئله8
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق13
1-4- اهداف تحقيق18
1-4-1- هدف اصلي تحقيق18
1-4-2- اهداف فرعي تحقيق18
1-5- سؤال‌هاي تحقیق19
1-6- فرضيات تحقیق20
1-6-1- فرضيه اصلي20
1-6-2- فرضيه‌هاي فرعي21
1-7- پيشينه تحقيق22
1-8- متغيرهاي تحقيق24
1-8-1- متغير مستقل24
1-8-2- متغير وابسته24
1-9- روش تحقيق25
1-10- قلمرو تحقيق25
1-11- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح26
1-12- تعاريف عملياتي پژوهش27
فصل دوم – ادبیات تحقیق29
2-1- مقدمه30
2-2-  مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي33
2-3- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي41
2-4- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق .45
2-5- روند تجاري‌سازي دانش47
2-6- فرآيند تجاری‌سازی49
2-7- انواع تجاری‌سازی66
2-8- روش‌هاي تجاری‌سازی66
2-9- مدل‌ها و الگوهاي تجاری‌سازی69
2-10-  مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي86
2-11-  موانع انتقال تجاري‌سازي92
2-12-  ساختار نوآوري105
2-13- كارآفريني109
2-14- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته112
2-15- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران121
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق124
3-1- مقدمه125
3-2- روش تحقيق126
3-3- جامعه آماري130
3-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه130
3-4-1- تعيين حجم نمونه131
3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات131
3-6- ابزارهاي گردآوري132
3-6-1- پرسشنامه132
3-6-2- مقياس ليكرت132
3-7- متغيرهاي پژوهش133
3-7-1- متغير مستقل در پژوهش حاضر133
3-7-2- متغير وابسته در پژوهش حاضر134
3-8- روايي134
3-9- پايايي135
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها136
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها138
4-1- مقدمه139
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها140
4-2-1- آمار توصيفي140
4-3- آمار استنباطي159
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها199
5-1- مقدمه200
5-2- خلاصه تحقيق201
5-3- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي202
5-3-1-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي202
5-3-2- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها203
5-3-2-1- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني203
5-3-2-2- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني204
5-4- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي205
5-4-1- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني205
5-4-2- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني205
5-4-3- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق206
5-5- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش212
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق215
پيوست216
منابع و مآخذ231
فهرست فارسي232
فهرست انگليسي235

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
2-1- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته119
3-1- ترتيب امتيازبندي پرسشنامه132
3-2- ترتيب سؤالات پرسشنامه براساس هر يك از متغيرهاي تحقيق133
3-3- آماره پايايي136
4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب جنسيت141
4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات142
4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي144
4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين145
4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه147
4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار148
4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران149
4-8-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش150
4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي151
4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري152
4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران154
4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني155
4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني156
4-14- ميانگين سؤالات پرسشنامه158
4-15- بررسي توزيع داده‌ها توسط آزمون كولموگوروف- اسميرنوف و شاپيرو- ويلك160
4-16- ارزش‌گذاري و ميانه پاسخ به سؤالات161
4-17- نرماليتي با آزمون كولموگورف- اسميرنوف تك نمونه‌اي162
4-18- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان163
4-19- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني164
4-20- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان165
4-21- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ( آزمون كروسكال‌وايس166
4-22- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان167
4-23- آمار آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني168
4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان169
4-25-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني170
4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان171
4-27-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني172
4-28-  رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان173
4-29- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني174
4-30- تست نرماليتي175
4-31- رتبه‌ها176
4-32- آماره آزمون177
4-33- تست نرماليتي178
4-34- رتبه‌ها179
4-35- آماره آزمون180
4-36- تست نرماليتي181
4-37- رتبه‌ها182
4-38- آماره آزمون183
4-39- تست نرماليتي184
4-40- رتبه‌ها185
4-41- آماره آزمون186
4-42- تست نرماليتي187
4-43- رتبه‌ها188
4-44- آماره آزمون189
4-45- تست نرماليتي190
4-46- رتبه‌ها191
4-47- آماره آزمون192
4-48- تست نرماليتي193
4-49- رتبه‌ها194
4-50- آماره آزمون195
4-51- تست نرماليتي196
4-52- رتبه‌ها197
4-53- آماره آزمون198

 

فهرست اشکال

عنوانصفحه
2-1- نمايش مدل فرآيند تجاري‌سازي ايده‌ها50
2-2- مراحل اصلي فرآيند توسعه فناوري جديد51
2-3- فرآيند نظري انتقال فناوري از دانشگاه به يك شركت53
2-4- فرآيند جهاني ايجاد ارزش از طريق ايجاد شركت‌هاي انشعابي55
2-5- فرآيند انتقال دانش56
2-6- فرآيند خطي تجاري‌سازي دانش58
2-7-  فراگرد تجاري‌سازي محصول60
2-8- مراحل اصلي تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي63
2-9-  فرآيند كلان پژوهش و توليد صنعتي66
2-10-  نمايش مدل پلكان تجاري‌سازي69
2-11- انتقال دانش70
2-12- مارپيچ سه‌گانه76
2-13- تجاري‌سازي دانش فيشر77
2-14- اقتضايي اثربخشي انتقال فناوري79
2-15- فعاليت‌‌هاي مرحله‌اي توئيس80
2-16- فراگرد تبديلي توئيس81
2-17- پوياي بازنگري شده82
2-18- تجاري‌سازي زوا براساس ابعاد 5s83
2-19- مدل تركيبي تجاري‌سازي مك‌فادزن و همكاران84
2-20- عوامل بازدارنده تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي94
2-21- چارچوب مفهومي تجاري‌سازي دانش113

 

 

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب جنسيت142
4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي143
4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي برحسب رشته تحصيلي145
4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين146
4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه147
4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار148
4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران149
4-8-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش150
4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي152
4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري153
4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران154
4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني156
4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني)157

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

25000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =