no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر : پایان نامه ارشد معماری شهرسازی
doc
تعداد صفحات : 233
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته معماری - شهرسازی (طراحی شهری)
همراه با تصاویر ، نقشه ، جداول و نمودار
25000 تومان
25000 تومان – خريد


معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر  (نمونه موردی، شهر کرمان)  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر :

شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می‌گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می‌سازد، باشد جریان دریافت تصاویر از محیط‌های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف (سنی، جنسی، فرهنگی، خلق و خو و …) گاه آسان و زمانی مشکل است اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت‌های بسیاری مشاهده می‌شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است و همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می‌خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می‌آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است (لینچ 1383) بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهر نیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته‌اند عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد.

طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می‌تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می‌کند، تأثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختارشهر می‌تواند مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پایان نامه سعی شده است با استفاده از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجددساختاربافت تاریخی شهر کرمان پرداخت وبا استفاده ازادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشن ازساختارشهروارتقاءکیفیت وتقویت حس مکان نمود.

 

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

«ساخت شهرها يكي از دستاوردهاي بزرگ بشري و فرم كالبدي شهر توسط تصميم‌گيري مردمي كه در آن زندگي می‌كنند تعيين می‌شود. (ادموند بيكن)»

نظری

ساختار شهر فرصتي پديد می‌آورد كه تمام عملكردهاي شهري و انواع ارتباطات انساني در يك شبكه درهم تنيده شده و نزديك به هم قرار گيرد. از طريق ايجاد تصوير ذهني قوي مردم شهر قادر خواهند بود مهمترين و اصلي ترين عناصر و فضاي آن را شناخته و پيوند و ارتباطي بين اين اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.

توجه به ساختار شهر  و تصوير ذهني از آن امتيازي براي شهر در بافت كهن آن است، زيرا فعال بودن مجموعه‌هاي كهن شهري و ساماندهي هويت اصلي شهر به ويژه در پيوند با بافت قديم آن در صورتي حائز اهميت بوده و موفق خواهد بود كه با تكيه بر يك پيوند نامرئي و متقابل شهروندان و دلبستگي‌هاي آنان به ارزشهاي مشترك در تصاوير ذهني شان از شهر صورت گيرد.

ساختار شهر و تصاوير ذهني قوي شكل گرفته از آن می‌توانند موجد خوانايي شهر و تمايز آن شده و بيان كننده هويت ملي و برانگيزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسي ساختار اصلي شهرها و درك قانون مندي‌هاي توسعه و تكامل آن می‌توان تاثير عمده‌اي در احيا و بهبود وضع شهر گذاشت، زيرا اجزا و عناصر پديدآمده در تاريخ تحول و تكامل شهر امكانات بالقوه بسيار براي تجديد حيات داشته و می‌توانند در هويت بخشي به شهر و تقويت شبكه نمادين آن نقش ويژه داشته باشند.

شهرهاي سنتي كويري همچون كرمان مانند ساير شهرهاي ايران از ابتداي قرن هجري حاضر در معرض تحولات شديد كالبدي قرار داشته‌‌اند كه با آهنگ تحولات تاريخي و تدريجي اين سكونت گاه‌هاي ارگانيك تفاوت فاحشي دارد. ابتداي قرن چهارم هجري مدرنيزاسيون سطحي و ناقصي كه كانون توجه اش عمدتا بر ايجاد تحولات و مدرنيزه نمودن كالبد ظاهري شهرها قرار گرفت دگرگوني‌هاي عميق و ناخواسته‌اي را در شهرهاي ايران پديد آورد مدرنيزاسيون كالبدي مذبور كه در قالب امواج پي در پي (نظير قانون توسعه و تعريض معابر در سال 1312 يا تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع شهري از دهه 1340 به بعد و تهيه طرح‌هاي شهري ديگري از قبيل طرح‌هاي آماده سازي در دهه‌هاي بعدي تحول چارچوبي را در انگاره شهر سنتي كويري ايراني سبب شده است.

بررسي مداخلات كالبدي مدرن در شهرهاي كويري نشان می‌دهد كه اقدامات مذبور طي چند دهه گذشته سبب شده ساختار كالبدي شهرها به شكل چشم گيري انطباق محيطي خود را از دست بدهند.

طرح‌هاي جامع شهري در كنار تشويق رشد كم تراكم شهر از طريق تحميل مقررات زونينگ و تفكيك عملكردهاي اصلي شهري (همچون مراكز كار، نواحي مسكوني و. . . ) به استفاده هرچه بيشتر از وسيله نقليه موتوري دامن زده و موجب از هم گسيختگي بيشتر اين گونه شهرها شده است كه در تقابل با وضعيت طبيعي شهرهاي سنتي كويري است.

براي جلوگيري از افزايش نابساماني‌ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراكنده‌ در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و ساختار واحد و يكپارچه در كليت شهر به وجود آورده و بين محورها و عناصر تاريخي و كاركردهاي مهم كنوني در گسترده شهر پيوندي ظريف اما ناگسستني ايجاد نموده و به مدد پيش بيني يك ساخت مشخص براي شهر استقرار عناصر شهري اتفاقي را در سازمان فضايي و كالبدي شهر منتفي ساخت. براي افزايش دلبستگي شهروندان به شهر و آگاه نمودن آنها از محيط شهري (كه بر اثر بي توجهي به ساختار كهن شهرها تضعيف گرديده) ضروري است كه از طريق ساماندهي محيط كالبدي اقدام شود.

عملی

بازشناسایی و تبلور مجدد ادراکات ذهنی مردم در کالبد شهر کرمان با تاریخ چندین هزار ساله می‌تواند در بهبود و تعریف دوباره ساختار شهر و جلوگیری از افزایش نابسامانی‌ها و اقدامات منفرد و پراکنده در لایه تاریخی ساختار و هویت بخشی به بافت ارزشمند تاریخی کرمان که در شرف نابودی است موثر واقع گردد.

 

فهرست مطالب پایان نامه باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر :

 • فصل اول: کلیات طرح
 • 1-1 بیان مساله  2
 • 1-2 هدفهاي تحقیق  5
 • 1-2-1 هدف كلان  5
 • 1-2-2 اهداف خرد  6
 • 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن  6
 • 1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق  8
 • 1-5 مدل تحقیق  9
 • 1-6 روش تحقیق: 10
 • 1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
 • 1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
 • 1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
 • فصل دوم: مبانی نظری
 • 2-1 مقدمه  13
 • 2-2 مفهوم لغوی ساختار  13
 • 2-3 ساختارگرایی  16
 • 2-4 ساختار در شهر‌سازی   19
 • 2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی   22
 • 2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
 • 2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
 • 2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
 • 2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
 • 2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
 • 2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
 • 2-5-7 حس مکان  25
 • 2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
 • 2-5-9 زیبائی شناسی تعداد  26
 • 2-5-10 قصبه سازمان یافته  26
 • 2-5-11 وضوح هزارتویی   26
 • 2-6 ساختار شهر در جامعه شناسی  26
 • 2-7 ساختار در زبان‌شناسی  38
 • 2-8 ساختار شهر در انسان‌شناسی  42
 • 2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر  47
 • 2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر  49
 • 2-10-1 مکتب شیکاگو  49
 • 2-10-2 گروه ده 52
 • 2-10-3 کنزو تانگه  54
 • 2-10-4 آلدو فان آیک    56
 • 2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی   57
 • 2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
 • 2-10-7 ادموند بیکن   59
 • 2-10-8 لینچ   59
 • 2-10-10 دانلد اپلیارد  60
 • 2-10-11 آموس راپاپورت   60
 • 2-10-12 کلیف ماتین   61
 • 2-10-13 میشائیل تریب   61
 • 2-10-14 آلدوروسی   62
 • 2-11 نتیجه‌گیری   63
 • 2-12 نمونه موردی   64
 • 2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
 • 2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه  66
 • 2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
 • 2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
 • 2-13 مکان  70
 • 2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
 • 2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
 • 2-16 نتیجه‌گیری: 73
 • 2-17 تصویر ذهنی: 74
 • 2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی  74
 • 2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی  75
 • 2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان  76
 • 2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی   77
 • 2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان  78
 • 2-22-1 لینچ   78
 • 2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز  79
 • 2-22-3 دیویداستی   79
 • 2-22-4 دانلد اپلیارد  80
 • 2-22-5 گولج   80
 • 2-22-6 میشائیل تریب   80
 • 2-23 نتیجه‌گیری   82
 • 2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی  83
 • 2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار  83
 • 2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
 • 2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی  85
 • 2-26 ارتباط بین مکان با ساختار  87
 • 2-27 نتیجه‌گیری   89
 • 2-28 نمونه موردی   89
 • فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
 • 3-1 مقدمه  97
 • 3-2 فلسفة تحقیق علمی  97
 • 3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
 • 3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
 • 3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
 • 3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
 • 3-4 روش پژوهش: 99
 • 3-5 راهبرد پژوهش: 99
 • 3-6  فلسفه پژوهش: 99
 • 3-7 تئوری پژوهش   101
 • 3-8 سیاست پژوهش   102
 • 3-9 سوژة پژوهش   102
 • 3-10 رویه پژوهش   104
 • 3-11 ماهیت تحقیق: 105
 • 3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
 • 3-11-2 بررسی موردی   106
 • 3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
 • 3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
 • 3-12-2 روش مصاحبه: 106
 • 3-12-3 روش مشاهده: 107
 • 3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
 • 3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
 • 3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
 • 3-14 خلاصه متدولوژی   108
 • 3-15 ساختارپایانامه: 108
 • فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
 • 4-1 مقدمه  111
 • 4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان  112
 • 4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان  112
 • 4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون  138
 • 4-5 بررسی طرح ساختاری بافت تاریخی شهرکرمان  144
 • 4-5-1 بخش مرکزی بافت   146
 • 4-5-2 بخش حاشیه‌ای   147
 • 4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر  148
 • 4-5-4 شبکه معابر بافت   148
 • 4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی   148
 • 4-5-6 مراکز عمده خدماتی   149
 • 4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم  149
 • 4-6 بررسی طرح جامع کرمان  151
 • 4-6-1 بخش مركزي بافت   151
 • 4-6-2 بخش حاشيه‌اي   151
 • فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات
 • 5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری   155
 • 5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان  157
 • 5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP  163
 • 5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
 • فصل ششم:  نتیجه‌گیری
 • 6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
 • 6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
 • 6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان  175
 • 6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر  175
 • 6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
 • منابع فارسی  186
 • منابع لاتین  190
 • پیوست 1  191
 • پیوست 2  192

 

فهرست جدول‌ها

 • جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار  37
 • جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار  42
 • جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار  47
 • جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار  62
 • جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی   81
 • جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری   88
 • جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

 

فهرست نمودارها

 • نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
 • نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
 • نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
 • نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
 • نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
 • نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
 • نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
 • نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
 • نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
 • نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
 • نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167

 

 

فهرست شکل‌ها

 • شکل 2-1 مأخذ بیکن   66
 • شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62   67
 • شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156   68
 • شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158   69
 • شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
 • شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170   91
 • شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171   92
 • شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169)  93
 • شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173)  94
 • شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176)  94
 • شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204)  95
 • شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115   125
 • شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15   125
 • شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116   126
 • شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116   126
 • شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116   127
 • شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116   127
 • شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116   128
 • شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118   130
 • شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118   130
 • شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119   131
 • شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120   132
 • شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122   137
 • شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  139
 • تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
 • تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

 

 

فهرست نقشه‌ها

 • نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133   111
 • نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23   112
 • نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
 • نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343   114
 • نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114
 • نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343   115
 • نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343   116
 • نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116
 • نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343   117
 • نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343   118
 • نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118
 • نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342   119
 • نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342   120
 • نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120
 • نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342   121
 • نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342   122
 • نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122
 • نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376   123
 • نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113   124
 • نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124
 • نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116   128
 • نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129
 • نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس     133
 • نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس     133
 • نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134
 • نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی   135
 • نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی   135
 • نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی   136
 • نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی   136
 • نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138
 • نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  140
 • نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  141
 • نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  143
 • نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  144
 • نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  145
 • نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  146
 • نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  147
 • نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  150
 • نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان  150
 • نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان  152
 • نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155
 • نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156
 • نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157
 • نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168
 • نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169
 • نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170
 • نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172
 • نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173
 • نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174
 • نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176
 • نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177
 • نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178
 • نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179
 • نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181
 • نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182
 • نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183
 • نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

25000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 2 =