no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري: پایان نامه ارشد مديريت بازرگاني
doc
تعداد صفحات : 145
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش مالی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني و با عنوان رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري (مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه) در 145 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري (مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه):

عوارض نوسازي و عمران شهري يكي از پايدارترين منابع درآمدي سالم شهرداري‌ها، محسوب شده كه به موجب قانون نوسازي و عمران شهري (1347) از شهروندان دريافت مي گردد. ولي بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پايين بودن كيفيت خدمات شهري از ديد شهروندان مي تواند يكي از دلايل اين عدم رغبت باشد. هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري در آستانه اشرفيه مي باشد. اين تحقيق، پژوهشي توصيفي با 6 فرضيه در خصوص رابطه مورد بحث است.

جهت گردآوري داده ها در خصوص كيفيت خدمات شهري از پرسشنامه سروكوال و براي سنجش تمايل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. جامعه آماري اين تحقيق نيز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. يافته ها نشان مي دهد كه به نظر شهروندان، كيفيت خدمات شهري و همچنين تمايل آنها به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري، پايين تر از حد متوسط مي باشد. افزايش يا كاهش کیفیت خدمات شهری در افزايش يا كاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثيري نخواهد شد و برعکس.

برخی از دلایل مختلف كمك مي كند كه در اين شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر مي باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آباداني شهر باشد.

 

اهميت و ضرورت موضوع

شهر دارای سه عنصر اصلی شامل انسان، فضا و فعالیت است. این سه جزء، عناصر مکانیکی شهر نیستند که جمع جبری آن ها، شهر را بوجود آورد. دو عنصر فضا و فعالیت،‌ هویت زیستی شهر را تشکیل    می دهند. یعنی شهر در رابطه فضا و فعالیت دارای یک هویت زیستی می باشد و طبیعی است که     مدیریت مالی در شهر، همواره باید سعی در ارتقاء این هویت زیستی داشته باشد. بین انسان و فضا، آنچه که      روی می دهد سکونت، فعالیت و فراغت است، پس مدیریت منابع مالی در خدمت چنین مجموعه ای است.  شهروند برای انواع فعالیت های زیستی مانند: آمد و شد و تفریح، فعالیت و فراغت، سکونت و آسایش، نیازمند داشتن اطمینان به آینده ای روشن و امید به زندگی است. هر چند این شاخص ها کیفی هستند و ظاهراً ارتباطی با اعداد و ارقام ندارند، اما در واقعیت امر، همین شاخص های کیفی هستند که زیست پذیری یک شهر را برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین نموده و توسعه پایدار شهر را، تحقق    می بخشند. اما توسعه پایدار نیازمند منابع پایدار است و منابع پایدار، لزوماً باید در شهر مدیریت منابع شوند و اگر چنین مدیریتی وجود نداشته باشد، پایداری توسعه، استحکام لازم را نمی یابد. لذا بدون شک کیفیت زندگی و چگونگی ارائه خدمات در شهرها، رابطه معناداری با منابع درآمدی شهرداری ها دارد.(فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در سال های اخیر نيز به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده ی درآمد شهرداری ها از طریق فروش «تراکم» بوده است، که در زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.  در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که از جمله مهمترین آن ها، عوارض نوسازی و عمران شهری است .

در بيشتر كشورهاي جهان براي افزايش اين سهم و تحقق درآمد از اين محل، جريمه‌هاي سنگين پيش‌بيني‌ شده است و راهكارهاي تحقق‌پذيري نيز براي استيفاي حقوق شهرداري وجود دارد كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

الف) مصادره يا فروختن ملك

ب) جريمه

ج) مصادره و فروش اموال شخص (در كلكته و كراچي)

د) توقيف اجاره‌بها (در كلكته و ريو)

ه) تمركز بر بدهكاران عمده

و) ممنوع‌ الخروج ‌كردن مؤدی بدهكار

ز) ممنوع المعامله‌كردن مؤدی بدهكار.(توسعه شهر با پرداخت عوارض میسر است،1391)

اين سازو‌كارها به ويژه وقتي كه دولت ملي به جمع‌آوري اين نوع ماليات موظف است، باعث مي‌شود كه دولت‌ها و شهرداري‌ها درصدد باشند، تا با استفاده از ابزارهاي الزام آور و نه روش‌هاي تشويقي و ترويجي، اين ماليات را دريافت كنند.

در ايران هم بر اساس قانون یکی از ردیف های درآمدی شهرداری ها، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرهاست. برای روشن تر شدن موضوع، مواردی از “قانون نوسازی و عمران شهری مصوب7/9/1347 با اصلاحات بعدی” در ادامه بیان می گردد:

ماده1: نوسازی و عمران، اصلاحات اساسی، تأمین نیازمندی های شهری، احداث و اصلاح توسعه معابر، ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور، مکلف به تهیه برنامه های اساسی و  نقشه های جامع هستند.

ماده2: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، برکلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها (براساس تبصره 2 ذيل ماده 5 قانون تجميع عوارض به              يك درصد و به استناد قسمت يك رديف پنج جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 كل كشور به           يك و نيم درصد افزايش يافته) که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

ماده10: عوارض هر سال، در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره1: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور، عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند            ده درصد عوارض سال، به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

ماده12:  شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون، مکلفند ظرف مدت دو ماه از انقضاء مهلت مقرر در ماده10، مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند، به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی، هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود، نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

ماده14:  مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه، زیان دیر کرد در سال، به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون، نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

موارد فوق، فقط گوشه ای از قانون نوسازی و عمران شهری است. این قوانین، صراحتاً حقوق شهرداری را در خصوص نوسازی بیان کرده و نحوه وصول این عوارض نیز حاکی از آن است که   شهرداری ها، برای احقاق حقوق خود در بحث نوسازی تا چه حد می توانند از موضع قدرت وارد عمل شوند. اما از آنجا که ارتباط بین شهرداری و شهروندان ارتباطی است دوسویه، و شأن و منزلت شهروندان در جامعه اسلامی نیز فراتر از اعمال چنین اقداماتی بوده و همچنین تداوم و سلامت سازمان ها در بخش عمومي، به اعتبار آن ها بستگي داشته و اين اعتبار نيز به نوبه خود در گرو جلب نظر شهروندان و ماليات دهندگان به اهميت اهداف سازماني و كيفيت خدمات آن داشته، ضروری است که مجموعه مدیریت شهری از طریق بهبود فضای حاکم بر روابط میان خود و شهروندان، تمایل آنان را به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری مضاعف نماید. زیرا آنچه در عمل، وضعیت پرداخت عوارض توسط شهروندان را تعیین    می کند، نخست، میزان تمایل آنان به پرداخت عوارض می باشد. لذا امروزه بيش از هر زمان ديگري  سازمان هاي عمومي به ارزيابي ديدگاه هاي مشتريان خود درباره خدمات ارائه شده، و نيز ميزان برآورده شدن انتظارات آن ها از ارائه اين خدمات نياز دارند.

با اینکه تمایل به پرداخت عوارض، متأثراز عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی     می باشد، ولی عامل اساسی که مغفول واقع شده است و کمتر به آن توجه می گردد، میزان تمایل شهروندان به برخورداری از خدمات شهری با کیفیت مناسب تر می باشد. یعنی هر چه شهروندان میل به  کیفیت خدمات شهری بالاتری داشته باشند و به اصطلاح فنی اقتصادی، کشش تقاضا برای آن بیشتر باشد، تمایل آنان برای پرداخت عوارض بیشتر می گردد. لذا تحقیق حاضر درصدد است تا از طریق یکی از مدل های رایج سنجش کیفیت خدمات بنام “سروکوآل”، ارتباط کیفیت خدمات شهری را، بر اساس 5 بعد، “قابليت اطمينان خدمات شهري، رغبت و اشتياق براي پاسخگويي به شهروندان در خدمات شهري، همدلي با شهروندان در ارايه خدمات شهري، تضمين كيفيت خدمات شهري و وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهري”، با تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری ‹‹بعنوان مهمترین و مناسب ترین منبع درآمدی شهرداری ها›› سنجیده، تا نوع رابطه، شدت و حدت این رابطه را بدست آورده و از نتایج آن، راهکارهای لازم جهت افزایش این  منبع مالی پایدار و سالم شهرداری ها را فراهم آورده، تا مدیریت شهری با افزایش این منبع درآمدی، وظایف مرتبط با ارائه خدمات در عرصه های مختلف جامعه شهری را، بهتر انجام دهد. چون زندگی پیشرفته امروزی بدون بهره گیري از این خدمات امکان پذیر نیست.

لذا ضرورت این پژوهش به خاطر اهمیت خدمات شهرداري، براي زندگی پیشرفته امروزي است و امري مهم تلقی می شود؛ چون زندگی کنونی بدون بهره گیري از این خدمات و از سوي دیگر رضایت شهروندان از این خدمات امکان پذیر نیست.

 

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

 

سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟

 

فرضیه های تحقیق

براساس اهداف تعريف شده در اين تحقيق، فرضيه هاي زير مشخص شده اند :

1- بين كيفيت خدمات شهري و تمايل به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری رابطه وجود دارد.

2- بین قابليت اطمينان خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفيه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهري رابطه وجود دارد.

3- بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفيه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهري رابطه وجود دارد.

4- بین همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفيه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهري رابطه وجود دارد.

5- بین تضمين کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفيه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهري رابطه وجود دارد.

6- بین وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری و تمایل شهروندان آستانه اشرفيه به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهري رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول كليات تحقيق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 3

1- 3- اهميت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقيق.. 11

1-5- سوالات تحقيق.. 11

1-6-فرضیه های تحقیق.. 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق.. 13

1- 8 – قلمرو تحقيق.. 19

فصل دوم مبانی نظری تحقيق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل  سوم روش اجرای تحقیق.. 51

3-1- روش اجرای تحقیق.. 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های تحقیق.. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-4- روش و ابزار گردآوري داده های تحقیق.. 55

3-5-روایی و پايايي ابزار تحقیق.. 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 57

فصل  چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصيف متغیرهای تحقیق.. 60

4-3-آمار استنباطی.. 79

فصل  پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات… 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق.. 86

5-3- ارائه پیشنهادات… 93

5-4- محدودیت های تحقیق.. 95

5-5-پيشنهادات براي تحقيقات آينده 95

منابع تحقیق.. 97

پيوست ها 103

فهرست جدول ها

جدول (1-1) تطبيق درآمد هاي عوارض نوسازي و عمران شهري با ساير عوارض5
جدول (1-2) تطبيق درآمد هاي عوارض نوسازي و عمران شهري با عوارض بر معاملات غيرمنقول6
جدول (3-1) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها57
جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه60
جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه61
جدول (4-3) فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه62
جدول (4-4) سابقه مراجعه به شهرداری پاسخ دهندگان62
جدول (4-5) آمار توصیفی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری63
جدول (4-6) فراوانی امتیازات متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری64
جدول (4-7) آمار توصیفی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری65
جدول (4-8) فراوانی امتیازات متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری66
جدول (4-9) آمار توصیفی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی67
جدول (4-10) فراوانی امتیازات متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی68
جدول (4-11) آمار توصیفی متغیر تضمین خدمات شهری69
جدول (4-12) فراوانی امتیازات متغیر تضمین خدمات شهری70
جدول (4-13) آمار توصیفی متغیر همدلی  با شهروندان در ارائه خدمات شهری71
جدول (4-14) فراوانی امتیازات متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات72
جدول (4-15) آمار توصیفی متغیر کیفیت خدمات شهری73
جدول (4-16)فراوانی امتیازات متغیر کیفیت خدمات شهری74
جدول (4-17) آمار توصیفی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری76
جدول (4-18) فراوانی امتیازات متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری77
جدول (4-19) همبستگی پیرسون بین متغیرهای کیفیت خدمات و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی80
جدول (4-20) همبستگی پیرسون بین متغیرهای قابلیت اطمینان و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی80
جدول (4-21) همبستگی پیرسون بین متغیرهای پاسخ گویی و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

81
جدول (4-22) همبستگی پیرسون بین متغیرهای همدلي و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی82
جدول (4-23) همبستگی پیرسون بین متغیرهای تضمين و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی83
جدول (4-24) همبستگی پیرسون بین متغیرهای وضعیت ظاهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی83
جدول (4-25) آزمون فريدمن جهت تعیین ترتیب اهمیت هر یک از ابعاد 5 گانه مدل سروکوآل84
جدول (5-1) امتیازات داده شده به پرسشنامه سروکوآل89
جدول (5-2) آزمون فریدمن معیارهای متغیر تمایل شهروندان به به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری90

 

فهرست نمودارها

شكل (1-1) چارچوب نظری تحقيق14
شکل (2ـ1) مدل تحلیل سروکوآل30
نمودار (2-2) مراحل پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری40
نمودار (4-1) فراوانی متغیر وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری64
نمودار (4-2) فراوانی متغیر قابلیت اطمینان خدمات شهری66
نمودار (4-3) فراوانی متغیر رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی68
نمودار (4-4) فراوانی متغیر تضمین خدمات شهری70
نمودار (4-5) فراوانی متغیر همدلی با شهروندان در ارائه خدمات72
نمودار (4-6) فراوانی متغیر کیفیت خدمات شهری75
تمايل به پرداخت عوارض

نمودار (4-7) فراوانی متغیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری

78

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + چهارده =