no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
doc
تعداد صفحات : 142
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران (مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران) در 142 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران :

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت­هایی برای شکوفایی استعدادها، توانایی­ها و شایستگی­های افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می­شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال می­کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می­شود.

الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می­تواند نظریه­ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت­های جدید باشد. الگویی که می­تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات واینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمه­ها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه  خدمات بهتر و مناسب­تر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر می­رسد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. برای بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران، توانمندسازی سازمان براساس نظر (توماس و ولتهووس،1990، 670) در چهار بعد احساس موثر بودن، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس معنادار بودن شغل بررسی می شود.

در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری به تعداد 518 نفر که 140نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه  مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی : توانمند سازی،حکمرانی خوب، بیمه ایران، موثر بودن کارکنان، شایستگی کارکنان، داشتن حق انتخاب در کارکنان، معنادار بودن شغل .

 

اهمیت و ضرورت موضوع ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران :

یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک­ها از جایگاه ویژه­ای برخوردار شده است. از این رو از دغدغه­های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است. عدم رشد اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی، فساد و عدم حاکمیت قانون از جمله چالش­هایی است که این کشورها با آن مواجه­اند. از سوی دیگر مطالعات توسعه و آمارهای سازمان­های جهانی بیانگر آن است که از مهم­ترین عوامل رشد و توسعه کشورها، «حکمرانی خوب» است. چنان­که حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده­اند. بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان حکمرانی خوب را روند یا هدفی دانست که باید بتواند فقر، نا امنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد کند که سازمان­های مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجود خود را مالک روند توسعه و مدیریت بخش ها بدانند و یا به عبارتی در این روند احساس مالکیت کنند.

از طرفی، جهان امروز با چالش­هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی­های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است. یکی از مهمترین آن، چالش­های فراروی دولت در پاسخگویی به عموم مردم و ملت است. همچنین در جهان متحول امروز نقش دولت متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود. دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت­های خود از طریق بازدمیدن نیروهای تازه ویا توانمند نمودن نیروهای موجود سازمان توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت­های جامعه در بخش دولتی و خصوصی استفاده نمود تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می­تواند نظریه­ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت­های جدید باشد. الگویی که می­تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات و با توجه به اینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمه­ها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه  خدمات بهتر و مناسب­تر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر می­رسد.

بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد ارتباط بین حکمرانی خوب و توانمند سازی کارکنان در بیمه ایران را مورد مطالعه قرار دهد که از این لحاظ می تواند گام مهمی در تحقق اهداف مدیریت دولتی نوین و بیمه ایران محسوب شود.

 

 اهداف تحقیق

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

 • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
 • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

فهرست مطالب ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران :

 • چکیده ……1
 •  فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1-  مقدمه  3
 • 1-2- بیان مسئله  4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت موضوع   6
 • 1-4- اهداف تحقیق   7
 • 1- 5- چارچوب نظری تحقیق   7
 • 1-6 – مدل تحلیلی تحقیق   8
 • 1-7-  سؤالات تحقیق   8
 • 1-8 – فرضیات تحقیق   9
 • 1-9- قلمرو تحقیق   9
 • 1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی   9
 • 1-11- تعاريف عملياتي متغیرها 10
 • 1-12-  ساختار تحقیق   12
 • 1-13- خلاصه فصل   12
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • 2-1- مقدمه  14
 • 2-2- بخش اول: توانمند سازی   15
 • 2-2-1- تاریخچه توانمند سازی   15
 • 2-2-2- تعاریف توانمند سازی   18
 • 2-2-3- زمینه های توانمند سازی   19
 • 2-2-4- سطوح توانمند سازی   19
 • 2-2-5 -كليد تواناسازي منابع انساني   20
 • 2-2-6- فرايند توانمندسازي   27
 • 2-2-7-  استراتژي هاي توانمند سازي   28
 • 2-2-8-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها 29
 • 2-2-9-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی   31
 • 2-2-10- فرهنگ توانمند سازی   38
 • 2-2-11-توانمندسازی، اختیار و قدرت    39
 • 2-2-12-توانمند سازی و سازمان   41
 • 2-2-13- ویژگی سازمان های  توانمند  42
 • 2-2-14- مزایای توانمند سازی   43
 • 2-2-15- دام های توانمند سازی   43
 • 2-2-16- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان   44
 • 2-2-17- نتایج تحقیقات قبلی   46
 • 2-3- بخش دوم: حکمرانی خوب    49
 • 2-3-1- مقدمه  49
 • 2-3-2- تعریف حکمرانی   49
 • 2-3-3- پیشینه نظری حکمرانی خوب    51
 • 2-3-4 – تعریف حکمرانی خوب    52
 • 2-3-5- شاخص های حکمرانی خوب    53
 • 2-3-5-1 – شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی   54
 • 2-3-5-2- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد  54
 • 2-3-5-3- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا 57
 • 2-3-5-4- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی 57
 • 2-3-5-5-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه 59
 • 2-3-6 – حکمرانی خوب و پاسخ گویی   60
 • 2-3-7-  حکمرانی خوب و شفاف سازی   61
 • 2-3-8 – معماری حکمرانی خوب    62
 • 2-3-9- نهضت حکومت داری خوب    64
 • 2-3-10- بازیگران عرصه حکمرانی خوب    65
 • 2-4- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران   68
 • 2-4-1- تاریخچه تاسیس    68
 • 2-4-2- سرمایه شرکت سهامی  بیمه ایران   68
 • 2-4-3- موضوع فعالیت    68
 • 2-4-4- اهداف و وظایف اساسی   69
 • 2-4-5- نیروی انسانی   69
 • 2-4-6- شبکه فروش    69
 • 2-5- بخش چهارم : پیشینه تحقیق   70
 • 2-5- 1- پیشینه توانمندسازی  70
 • 2-5-2- پیشینه حکمرانی خوب     73
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه  77
 • 3-2- روش تحقيق   78
 • 3-3- متغيرهاي تحقيق   78
 • 3-4- جامعه آماري   79
 • 3-5 – نمونه آماری و روش نمونه گیری   79
 • 3-6- قلمرو تحقيق   80
 • 3-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات    80
 • 3-7-1- روش كتابخانه اي   81
 • 3-7-2- پرسشنامه  81
 • 3-8 – روايي (اعتبار ) پرسشنامه  83
 • 3-9 – پايايي ( قابليت اعتماد ) پرسشنامه  83
 • 3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    84
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 • 4-1- مقدمه  88
 • 4-2- بخش اول آمار توصیفی   89
 • 4-3- توصیف آماری سوالات    93
 • 4-4- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق   99
 • 4-5- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری ( آزمون آماري فرضیه های تحقیق )  100
 • 4-5-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها 100
 • 4-5-2- آزمون فرضیه فرعی اول   101
 • 4-5-3- آزمون فرضیه فرعی دوم  102
 • 4-5-4- آزمون فرضیه فرعی سوم  103
 • 4-5-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم  104
 • 4-5-6- آزمون فرضيه اصلی   105
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
 • 5-1- مقدمه  108
 • 5-2-  نتیجه گیری 108
 • 5-3-  بحث و پیشنهادها   110
 • 5-4- محدودیت های تحقیق   113
 • 5-5-  پیشنهادهائی برای تحقیقات آینده 114
 • منابع و مآخذ 115
 • منابع فارسی 115
 • منابع انگلیسی 120
 • ضمائم و پیوست ها 123
 • پرسشنامه   123
 • چکیده انگلیسی   128

 

فهرست جداول

 • جدول شماره 2-2-1- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه  59
 • جدول شماره 3-4-1- جامعه آماری پژوهش     79
 • جدول شماره 3-2- طیف لیکرت پرسشنامه  81
 • جدول شماره 3-3- مولفه های توانمندی    82
 • جدول شماره4-2-1 – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال جنسيت     89
 • جدول شماره4-2-2 – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سن   90
 • جدول شماره4-2-3 – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال تحصیلات    91
 • جدول شماره4-2-4 – توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سوال سنوات خدمت     92
 • جدول شماره 4-2-5-1 -توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سوالات حکمرانی   93
 • جدول شماره 4-2-5-2 – توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سوالات توانمند سازی    96
 • جدول شماره 4-2-6 – آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق   99
 • جدول4-5-1- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال   100
 • جدول شماره 4-5-2 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس موثر بودن و حکمرانی خوب    101
 • جدول شماره 4-5-3 -آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس شایستگی با حکمرانی خوب    102
 • جدول شماره 4-5-4 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی داشتن حق انتخاب و حکمرانی خوب    103
 • جدول شماره 4-5-5 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی معنادار بودن شغل و حکمرانی خوب    104
 • جدول شماره 4-5-6 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب    105

 

فهرست اشکال

 • شکل شماره 1-1 مدل تحلیلی تحقیق   8
 • شکل شماره2-2- ارتباط ابعاد توانمندسازی    42
 • شکل شماره 2-2- 1ویژگیها و شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد   56
 • شکل شماره 2-2-2- شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی   58
 • شکل  شماره2-2-3-  بازیگران عرصه حکمرانی   66
 • شکل شماره4-2-1 : درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسيت     89
 • شکل شماره4-2-2- درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن   90
 • شکل شماره4-2-3 درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات    91
 • شکل شماره 4-2-4 – درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سنوات خدمت     92

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 10 =