no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تبيين مبانی مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده :پایان نامه ارشد حقوق
doc
تعداد صفحات : 164
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تبيين مبانی مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تبيين مبانی مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده :

به محض اين كه شخصي بزه دیده جرمي واقع مي شود در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود  بر مي آيد. در اين راستا اگر مجرم شخصي حقيقي باشد و اين شخص نيز در دسترس باشد  مسئله چندان پيچيده نيست و مجني عليه انقدرها هم از اين موضوع نگران نمي شود . نگراني مجني عليه زماني تحقق مي يابد كه مجرم ، يا در دسترس نيست و نمي توان وي را براي جبران خسارت الزام كرد و يا مشاراليه توانايي جبران خسارت را ندارد .

در بعضي موارد نيز دولت و به عبارتي مقامات حكومتي نه به عنوان شخص حقيقي كه به عنوان مامور دولت مرتكب جرمي  مي شوند . كه در همه اين موارد  مجني عليه با سوالاتي از قبيل؛  خسارات مرا چه كسي بايد جبران كند . از چه كسي شكايت كنم رو به رو مي شود .

در اين تحقيق علاوه بر بررسي مصاديق  مصرح در قانون مجازات اسلامي در خصوص عدم وجود يا شناسايي شخصي كه بايد خسارات وارده به مجني عليه را جبران كند به بررسي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديدگان ، مصاديق قانوني اين موضوع ،  مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردي كه دولت مرتكب جرم نشده است ، و فوايد و شيوه هاي جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده است .

در قانون مجازات اسلامي ايران مصاديقي از جبران خسارت توسط دولت (به معناي اعم و نه صرفا قوه مجريه) وجود دارد كه از ان ها مي توان به ضررهاي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي ، فقدان يا غيبت يا عدم تمكن عاقله در مورادي كه وي بايستي ديه بپردازد اشاره كرد .

همچنين گاهي عليرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانوني باز هم خسارت به طور كامل جبران نمي شود در اين خصوص  با تحليل رويكرد ترميمي مباني جبران خسارت در اين مورد نيز بررسي مي شود

در اينجا به طور خلاصه عنوان مي شود كه مهمترين مباني براي اثبات مسئوليت دولت در جبران خسارت را مي توان «نظريه خطر» و «نظريه تقصير» دانست و از لحاظ فقهي نيز بايستي قواعد «لايبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .

البته بايد توجه داشت بحث مسئوليت دولت مربوط به جزاي دولت نيست كه فقط بر طبق قوانين و بر حسب تفسير مضيق ان را مورد بررسي قرار داد بلكه اين موارد را بايد تمثيلي دانست و در هر جا كه خون مسلماني در معرض هدر رفتن قرار مي گيرد حكومت را وارد موضوع كرد . در اين خصوص بايستي به فكر ايجاد نهادهايي مانند بيمه ، صندوق تامين خسارت هاي بدني ، كميته امداد و مانند انها بود تا به وسيله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .

واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.

 

اهميت تحقيق

امروزه پرونده هاي زيادي در محاكم مطرح مي شود كه به دلايلي مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپديد شدن ، شناسايي نشدن قاتل و … امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زماني طولاني اين پرونده ها در محاكم به دليل ابهام و خلاء قانوني معطل مانده است . و بزه ديدگان نيز با گذشت زمان ، زيان بيشتري را متحمل مي شوند . اين در حالي است كه قوانين ما ، كه برگرفته از فقه غني اسلامي مي باشد ، داراي ظرفيت هاي فراواني است كه با مراجعه به آن مي توان ابهامات و  خلاء­هاي قانون و مشكلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درك اين واقعيت كه قوانين موجود در زمينه پرداخت خسارت توسط دولت داراي نواقص ، ابهامات و خلاء هايي مي باشد و با توجه به اينكه در فقه ما اصول و قواعد متعددي چون قاعده «لايبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» وجود دارد كه مي توان مسئولت دولت را براساس آن توجيه كرد ، انجام تحقيقي جامع در خصوص مباني و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بيت المال) ، تجزيه و تحليل و انطباق آن با مقتضيات زمان و مكان حال حاضر و تبيين آن به زبان حقوقي در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروري به نظر مي رسد و اين تحقيق در پي دست يافتن به اين مهم مي باشد .

فهرست  مطالب پایان نامه تبيين مبانی مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده :

مقدمه   1

اهمیت تحقیق 2

اهداف تحقیق 2

پرسش های تحقیق    3

فرضیات تحقیق        3

ساماندهی تحقیق       4

فصل نخست: مفاهیم، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    5

مبحث نخست: واژه شناسی     6

گفتار نخست: واژگان اصلی 6

الف: دولت       6

ب: جبران خسارت        7

ج: مسئولیت      9

د: بیت المال     10

گفتار دوم: واژگان مهم و مرتبط     13

الف: اشخاص حقوقی      13

ب: بزه دیده      14

ج: عاقله 16

مبحث دوم: درآمدها و مصارف دولت اسلامی  20

گفتار نخست: درآمدها      20

الف: خمس      20

ب: زکات        21

ج: انفال 21

د: فیء   22

هـ : مالیت (مالیات)      22

و: درآمدهای عمومی      24

گفتار دوم: مصارف 25

الف: مصارف عام         25

ب: مصارف خاص        25

مبحث سوم: درآمدی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی        27

گفتار نخست: انواع و ماهیت اشخاص حقوقی          27

الف: انواع اشخاص حقوقی         27

ب: ماهیت اشخاص حقوقی        29

گفتار دوم: اقسام مسئولیت اشخاص حقوقی  32

الف: مسئولیت مدنی      32

ب:مسئولیت کیفری      34

فصل دوم: مبانی پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت         39

مبحث نخست: مبانی فقهی      40

گفتار نخست: قاعده طلّ     40

الف: تعریف و تبین قاعده         40

ب: دامنه و شمول قاعده  45

گفتار دوم: قاعده ضمان بالخراج      50

الف: تعریف      50

ب: شرایط و شمول قاعده 50

مبحث دوم: مبانی حقوقی       53

گفتار نخست: نظریه تقصیر  54

گفتار دوم: نظریه خطر       56

مبحث سوم: مبانی جرم شناختی         59

گفتار نخست: تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت  59

الف: لزوم توجه به مطالبات بزه دیده       59

ب: لزوم جبران خسارت بزه دیده 60

گفتار دوم: تحولات نوین جبران خسارت توسط دولت در عصر حاضر 63

فصل سوم : مصادیق ، منابع ، فواید و چالش های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق…

کیفری ایران ———————————————————–66

مبحث نخست: مصادیق پرداخت خسارات توسط دولت  67

گفتار نخست: اشتباه قاضی  67

الف: اقسام اشتباه قاضی   71

ب: شرایط مسئولیت دولت        74

گفتاردوم: فقدان، غیبت و عدم تمکن عاقله   79

الف: فقدان عاقله 79

ب: غیبت عاقله  82

ج: عدم تمکن عاقله       86

گفتارسوم: عدم امکان دریافت دیه از مرتکب   91

الف: عدم شناسایی مرتکب        91

ب: فرار مرتکب 99

ج: فوت مرتکب 106

د: عدم تمکن مرتکب     111

مبحث دوم: شیوه های پرداخت، فواید و چالش های جبران خسارت توسط دولت 114

گفتار نخست: شیوه ها       114

الف: از طریق بیت المال 114

ب: از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی      116

ج: از طریق ستاد مردمی پرداخت دیه      119

د: از طریق کمیته امداد   120

هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی 121

گفتاردوم: اهداف و فواید جبران خسارت     126

الف: اهداف      126

ب: فواید 127

گفتار سوم: چالش ها و محدودیت ها         129

الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی     129

ب: عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی   130

ج: حمایت تبعیض آمیز از بزه دیدگان     133

نتیجه گیری      138

پیشنهادات       140

فهرست منابع    142

کتاب های فارسی     142

کتابهای عربی 146

مقالات، جزوات و پایان نامه ها          151

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =