no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب  :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی
doc
تعداد صفحات : 211
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت جهانگردی - گرایش برنامه ریزی و توسعه
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب در 211 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب:

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها، به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه ساختارهای زیربنایی مطرح است، لذا توجه یه این صنعت و برنامه ریزی دقیق برای توسعه آن امری غیر قابل انکار بوده و اهمیت آن روز به روز بیشتر احساس می شود. در این راستا برنامه ریزی راهبردی، که شیوه ای نظام یافته به منظور تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها جهت دست یابی به اهداف با حداکثر کارایی می باشد می تواند شیوه مناسبی برای کمک به توسعه صنعت گردشگری به حساب آید.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب صورت گرفت. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- دلفی می باشد. مدل استفاده شده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی دیوید بوده و از تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردهای انتخابی استفاده شده است. داده های تحقیق در 4 مرحله پرسش نامه با استفاده از تکنیک دلفی، از 16 نفر از خبرگان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.

نتایج حاصل به شناسایی و تعیین مأموریت، چشم انداز، 3 هدف کمی، 3 هدف کیفی، 7 فرصت، 8 تهدید، 7 نقطه قوت، 10 نقطه ضعف و 10 راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب انجامید. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صنعت گردشگری شهرستان بیانگر این بود که صنعت گردشگری این شهرستان دچار ضعف نسبی بوده و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین پس از شناسایی و اولویت بندی راهبردها به وسیله ماتریس QSPM مشخص شد ایجاد سایت های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه های گردشگری شهرستان بالاترین اولویت را بین راهبردهای انتخابی داشته و راهبردهای توسعه محصول نیز بیشترین تعداد راهبردهای انتخابی را شامل می شوند.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

برنامه ریزی یک فعالیت بسیار منظم و رسمی است که موجب تغییراتی در جامعه شده و این هدف هدایت تصمیم گیری است. بنابراین برنامه ریزی شامل توانایی پیش بینی حوادث آینده و تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط و ظرفیتی برای تفکر ابتکاری به منظور استخراج راه حل های رضایت بخش می باشد (گودال 1987).

به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه گردشگری به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر توسعه دیگر لازم است. از آنجایی که گردشگری می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع اقتصادی، مزایای مختلف اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند، بنابراین برنامه ریزی برای تعیین نوع و سطح بهینه از گردشگری که تاثیرات منفی را نداشته باشد، لازم است. برنامه ریزی برای تجدید حیات و یا توسعه مناطق گردشگری به شدت ضروری می باشد. و همچنین پایه ای منطقی را برای شروع عملیات توسعه فراهم می کند، و برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی مهم است (اینسکیپ، 1991).

این تحقیق با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی می تواند منابع گردشگری، سازمان ها، بازارها و برنامه های مقصد گردشگری را مورد بررسی قرار دهد. در واقع بیشتر جنبه راهبردی دارد و بر روی شناخت، تطبیق و تحلیل موضوعات ضروری و اضطراری تاکید دارد، اهمیت آن از این جهت است که جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اساسی در استفاده از رویکرد برنامه ریزی راهبردی، تطبیق منابع منطقه با تهدیدها و فرصت های محیط و در کنار  آن شناخت نقاط قوت و ضعف خواهد بود، به طوری که ماندگاری و پایداری دراز مدت منابع حاصل شود. تجزیه تحلیل وضع موجود این امکان را به فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان تکاب می دهد تا بر مبنای واقعیت های موجود و حاکم بر وضع موجود عوامل را شناسایی نموده و پایه ای عینی برای برنامه ریزی راهبردی، ساختاری و عملیاتی تعیین کرد. برنامه ریزی راهبردی در مقایسه با سایر رویکرد ها، قابلیت انعطاف بیشتری با شرایط بحرانی دارد. این قابلیت از آنجا ناشی می شود که این برنامه ریزی دغدغه یافتن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها را دارد و دائما در حال بررسی موضوعات مهم و راهبردی سیستم و محیط سیستم است.

شهرستان تکاب با توجه به تنوع جادبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی، یکی از نقاط کلیدی و پهنه های قابل اتکا در توسعه صنعت گردشگری کشور به شمار می آید. اما عدم زیرساخت های مناسب و نگاه نامناسب برنامه ریزان و متولیان توسعه منطقه و همچنین استفاده نامطلوب از منابع منطقه، این شهرستان را تبدیل به یک منطقه محروم کرده است. پرداختن به توسعه صنعت گردشگری منطقه در چارچوب مفاهیم توسعه پایدار گردشگری نیز نیازمند به کار بردن تمهیدات و تکنیک هایی است که چشم اندازها و راهبرد های توسعه ای را تبدیل به برنامه های عملیاتی و اقدامات قابل اجرا و منطبق با محیط ( طبیعی و اجنماعی ) بنماید.

در نهایت به منظور به حداقل رساندن مشکلات ناشی از گردشگری و پایداری صنعت گردشگری منطقه و منابع استفاده شده آن توسط سایر بخش های گردشگری، افزایش توجه به یک چارچوب برنامه ریزی راهبردی گردشگری و ضرورت اجرای آن برای توسعه گردشگری منطقه حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر با تعیین ماموریت و چشم انداز منطقه جهت توسعه گردشگری و نیز تحلیل محیط داخل و خارج منطقه و نهایتا با ارائه راهکارها و استراتژی هایی که مفید حال برنامه ریزان منطقه و مجریان برنامه های توسعه گردشگری خواهد بود، برنامه ریزی استراتژیک این حوزه مطالعاتی را انجام خواهد داد. لذا وجود چنین برنامه اجرایی جهت تقویت توسعه گردشگری شهرستان تکاب با توجه به پتانسیل های منطقه امری ضروری بنظر می رسد.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به مجموعه راهبردهای های مطلوب در راستای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می باشد که دستیابی به آن مستلزم تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های حوزه مطالعاتی می باشد.

 

  1. تعیین چشم انداز، مأموریت و اهداف راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
  2. شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارجیتوسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
  3. شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
  4. شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
  5. اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب

سوالات تحقیق:

پرسش های اصلی و فرعی:

  1. چشم انداز، مأموریت و اهداف موجود توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب چیست؟
  2. نقاط قوت و ضعف شهرستان تکاب در زمینه توسعه صنعت گردشگری کدامند؟
  3. فرصت ها و تهدیدات توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب کدامند؟
  4. راهبردهای مناسب توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب کدامند؟

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 10 =