no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان  : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
doc
تعداد صفحات : 91
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی - گرایش منابع انسانی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی   و با عنوان نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در 91صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان:

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 280 نفر می باشند که روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای می باشد.برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی-مورگان استفاده گردید که برای جامعه آماری 280 نفر 152 نفر قید گردیده است. همچنين ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 24 سئوال 5 گزینه ای طیف لیکرت می باشد که روایی آن از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 برآورد گردید.جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون t تك نمونه استفاده شد كه یافته ها حاکی از آن بود که سرمایه فکری و سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در حد نسبتاً زیادی نقش داشته است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد تغییرات، بیانگر این است که برای برخورد درست با چالشها که تهدیدی برای بقا سازمان تلقی می-شود و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری سازمانها، به تجهیز سازمانها به دانش و مدیریت درست آن نیاز است تا بتوان از مسیر پرپیچ و خم تحولات دنیای کنونی، روند رشد را در سازمان به شکلی مناسب تکامل بخشید، زیرا فقط با سرمایه دانش می‌توان سرمایه طبیعی و انسانی را به ثروت تبدیل و با توانمندی های به دست آمده، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد(کاملی،1387).

مدیریت دانش در واقع توجه مدیران را به آنچه که داشته‌اند ولی استفاده مؤثری از آن نمی‌کرده‌اند، جلب می‌کند. مهم ترین این عامل‌ها عبارتند از: اطلاعات و نیروی انسانی. همچنین مدیریت دانش به افزایش اثربخشی سازمانی یاری کرده و به افراد کمک می کند تا تجربه ها، داده‌ ها و دانش خود را برای بهبود عملکرد سازمان به کار گیرند(شائمی برزکی،1384).

هويسمن[1](2006)معتقد است مديريت دانش فرايندي چالش­انگيز است، زيرا شناخت ارزش واقعي آن دشوار بوده و به كارگيري مطلوب آن به نحوي كه براي سازمان ايجاد مزيت رقابتي نمايد، دشوارتر است. اينك مديران تلاش مي­نمايند از طريق مديريت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضاي سازمان را استخراج نموده و آن را در ميان تمامي افراد تسهيم نمايند. در اين حالت دانش ذخيره شده در سيستم، تبديل به يك منبع قابل استفاده دائمي گشته و مزيت رقابتي پايدار جهت سازمان فراهم مي­نمايد.

در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنها بجای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. (ابطحی و صلواتی، 1385: 3)

مزیت رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهد شد و سرمایه های فیزیکی و مالی، جای خود را به سرمایه های فیزیکی و ذهنی می دهند و قدرت ذهن1، قدرت غالب و مسلط درعرصه رقابت جهانی می گردد. در چنین فضایی که دانش مولد ثروت است، نیروی کار غالب دانشکاران بوده و جامعه باید از مدیرانی که آنان را آفرینش گر و اعجاز آفرین نام نهاده اند، برخوردار باشد تا بتواند خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح سازد و پیامی درخور برای گفتن داشته باشد.

در ورود به سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان، توجه خاصی به موضوع دانش شده است. بطوریکه عنوان برنامه چهارم« توسعه اقتصاد دانش محور با تکیه بر تعامل جهانی» نام نهاده شده است. در همین راستا، مطالعه عوامل دیگر نظیر سرمایه های فکری سازمان از بعد نظری می تواند علاوه بر تقویت مبانی تئوریکی این پدیده نوظهور، آموزه های خوبی برای عمل براساس آن فراهم نماید. و با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش می باشد، انجام پژوهش حاضر خود می تواند گامی مهم در تحقق اهداف مدیریت دولتی و سازمانهای دولتی کشور محسوب شود.

اهداف تحقیق

اهداف اصلی

  • بررسی ابعاد، مولفه ها و شاخص های سرمایه های فکری با رویکرد تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

اهداف فرعی پژوهش:

  • شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مناسب در زمینه سرمایه های فکری.
  • شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مناسب مدیریت دانش.
  • مشخص نمودن نوع رابطه و تاثیر هر یک از عوامل فوق بر فرآیند مدیریت دانش.

سوالات تحقیق

سؤالات تحقیق:

1- نقش سرمایه فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمانی فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان چه اندازه است؟

2- نقش ساختار سازمانی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان چه اندازه است؟

3- نقش سرمایه انسانی در تسهیل مدیریت دانش تا چه اندازه است؟

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-تعریف موضوع (بیان مسئله) 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف اصلی.. 7

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش: 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-6-قلمرو تحقیق.. 8

1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق: 8

1-6-3-قلمرو مکانی: 8

1-7-جامعه آماری و روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 8

1-8-ابزارهای گردآوری داده ها 8

1-9-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح سرمایه فکری.. 9

1-9-1-تعریف نظری: 9

1-9-2- تعریف عملیاتی: 9

فصل دوم. 10

مقدمه. 11

2-1-بخش اول: پیشینه تحقیق.. 13

2-1-1-پیشینه خارجی تحقیق.. 13

2-1-2-پیشینه داخلی تحقیق.. 14

2-2-بخش دوم: مدیریت دانش… 15

2-2-1. تاریخچه مدیریت دانش… 18

2-2-2. تعریف مدیریت دانش… 20

2-2-3. اصول مدیریت دانش… 24

2-2-4-اهمیت و مزایای مدیریت دانش… 25

2-2-5-اهداف مدیریت دانش… 26

2-2-6-رویکردهای مدیریت دانش… 27

2-2-7-اجزا و عناصر مدیریت دانش… 29

2-2-8-چارچوب نظری مدیریت دانش… 29

2-2-8-1- مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک… 29

2-2-8-2-مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی.. 30

2-2-8-3-مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی.. 33

2-2-8-4-مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید. 33

2-3- بخش سوم : سرمایه فکری.. 35

2-3-1-مفهوم سرمایه فکری.. 36

2-3-2-مفهوم سازی های سرمایه فکری.. 37

2-3-3-سرمایه انسانی.. 38

2-3-4-سرمایه ساختاری.. 40

2-3-5-سرمایه مشتری/ رابطه ای.. 43

2-3-6-سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار 45

2-3-7-اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری.. 46

2-3-7-1-حسابداری منابع انسانی.. 47

2-3-7-2-ارزش افزوده اقتصادی.. 48

2-3-7-3- کارت امتیازدهی متوازن. 49

2-3-7-4- سرمایه فکری- اسکاندیانویگیتور 49

2-3-8-فرق بین سرمایه فکری با مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها: 52

2-3-8-1- فرق مدیریت دارایی های نامشهود و مدیریت دانش… 53

2-3-8-2-تمایز مدیریت دانش و مدیریت سرمایه های فکری.. 53

2-3-8-3-ارتباط میان سرمایه های فکری و مدیریت دانش… 54

2-3-9-مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق.. 56

2-3-10-خلاصه و نتیجه گیری.. 58

فصل سوم. 59

روش شناسي تحقيق.. 59

3-1 روش تحقیق.. 60

3-2 جامعه آماری و حجم نمونه. 60

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه. 60

3-4-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 60

3-4-2 تعیین پایایی پرسشنامه. 61

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 61

3-6 خلاصه فصل سوم. 61

فصل چهارم. 62

تجزيه و تحليل يافته ها 62

4-1. مقدمه. 63

4-2- تجزيه و تحليل يافتهها 63

فصل پنجم. 68

5-1 مقدمه. 68

5-2 مرور موضوع تحقیق.. 68

5-3 یافته های تحقیق در انطباق با نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین.. 68

5-4 خلاصه یافته های تحقیق.. 69

5-5 پیشنهادات کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق.. 69

5-6 پیشنهادات جهت محققین آینده 70

5-7 مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 70

منابع: 71

 

فهرست جداول

جدول2- 1: گاهشمار مدیریت دانش…. 20

جدول2- 2: سیر تکاملی سرمایه فکری 35

جدول2- 3: مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری. 38

جدول2- 4: شاخص های سرمایه انسانی.. 39

جدول2- 5: شاخص های سرمایه ساختاری.. 42

جدول2- 6: شاخص های سرمایه مشتری.. 44

جدول2- 7: مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری. 51

جدول4- 1: جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 63

جدول4- 2: جدول فراوانی تاهل پاسخ دهندگان. 63

جدول4- 3: جدول فراوانی تحصيلات پاسخ دهندگان. 64

جدول4- 4: جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 64

جدول4- 5: جدول فراوانی سمت سازماني پاسخ دهندگان. 65

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 65

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 66

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه در ارتباط میزان استقرار مدیریت دانش فرایندگرا 66

 

فهرست شكل­ها

شكل2- 1: مدل رابطه سرمايه فكري و عملكرد كسب و كار 45

شكل2- 2: مدل تعامل عناطر سرمايه فكري.. 46

شكل2- 3: درخت تمايز ارزش، 51

شكل2- 4: ارتباط ما بين مديريت دانش و سرمايه فكري.. 55

شكل2- 5: همراستا كردن سرمايه فكري با مديريت دانش… 56

شكل2- 6: مدل مفهومي تحقيق.. 56

شكل2- 7: مدل تحليلي تحقيق.. 57

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =