no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
155 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت

حقوق مالکیت فکری شاخه ای از علم حقوق است که مجموع قوانین و مقرراتی را برای  حمایت از اموال غیرمادی که ساخته ذهن بشر است مشخص می­کند. بدون وجود این حمایت ها از ابداعات اشخاص، حق آنها ممکن است توسط افراد سودجو به راحتی و با کمترین هزینه مورد نقض قرار گیرد، که پیامد این امر بی رغبتی فرد مبتکر و عدم سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها و در نهایت عدم پیشرفت و توسعه جامعه است. با توجه به مراتب مذکور، حقوق مالکیت فکری با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده اثر فکری و حمایت از او در برابر ناقضین سعی در ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها و شکوفایی خلاقیت افراد دارد تا بدین وسیله هم جامعه از این نوآوری بهره مند شود و توسعه یابد و هم پدیدآورنده با طیب خاطر فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را ادامه دهد.

 

سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

ملاک ضد رقابتی بودن شروط ضمن قرارداد لیسانس چیست؟

سوال فرعی:

در صورت ضد رقابتی بودن شروط ضمن قرارداد لیسانس وضعیت عقد و شرط چگونه خواهد بود؟

 

اهداف تحقیق:

شناخت شروط قرارداد لیسانس و اینکه درج چه شروطی در این قرارداد با مقررات حقوق رقابت سازگاری دارد و چه شروطی مغایر با این مقررات است. آیا ملاک هایی که در قانون مدنی برای شروط ضمن عقد احصا شده است، در قراردهای مربوط به مالکیت فکری از جمله قرارداد لیسانس قابل اعمال است؟ همچنین آشنایی با ضمانت اجرای این شروط و اینکه آیا بطلان این شروط تأثیری بر اصل قرارداد دارد یا نه.برای نیل به این اهداف علاوه بر بررسی دکترین و مقررات موضوعه حسب مورد به بررسی قراردادها و دعاوی مطروحه توجه و اشاره خواهیم کرد.

فهرست شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت

 • فصل اول: مفاهیم و مبانی (قرارداد لیسانس ، حقوق رقابت)۶
 •  مبحث اول: قرارداد لیسانس۷
 •   گفتار اول: مفهوم قرارداد لیسانس و اقسام آن۷
 •    قسمت اول: مفهوم قرارداد لیسانس۷
 •    بند اول: تعریف قرارداد لیسانس۸
 •    بند دوم: ماهیت قرارداد لیسانس۱۰
 •    قسمت دوم: اقسام قراردادهای لیسانس۱۴
 • بند اول: لیسانس غیر انحصاری۱۵
 • بند دوم: لیسانس انحصاری۱۵
 • بند سوم: لیسانس منفرد۱۶
 • بند چهارم: لیسانس ارادی۱۷
 • بند پنجم: لیسانس غیر ارادی۱۷
 •   مبحث دوم: درآمدی بر حقوق رقابت۱۹
 •    گفتار اول: مفهوم و اقسام رقابت۱۹
 • قسمت اول: رقابت و موضع کشورها۱۹
 • قسمت دوم: مفهوم رقابت۲۲
 •    قسمت سوم: اقسام رقابت تجاری۲۴
 •  بند اول: رقابت کامل۲۴
 •  بند دوم: انحصار کامل۲۶
 •  بند سوم: رقابت عملی۲۷
 • شروط ناعادلانه
 • شروط ناعادلانه
 • شروط ناعادلانه
 • شروط ناعادلانه
 • شروط ناعادلانه
 •  بند چهارم: رقابت موثر۲۸
 •  بند پنجم: رقابت انحصاری۲۹
 • قسمت چهارم: مقایسه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه۲۹
 • قسمت پنجم: رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت۳۱
 •    گفتار دوم: پیشینه حقوق رقابت۳۴
 • قسمت اول: جایگاه قواعد در اسلام۳۴
 •  بند اول: تلقی رکبان۳۶
 •  بند دوم: احتکار ۳۷
 •  بند سوم: اکل مال به باطل و قاعده لاضرر۳۸
 •   قسمت دوم: پیشینه حقوق رقابت در جهان و ایران۳۹
 • بند اول: تاریخچه حقوق رقابت در جهان۳۹
 • بند دوم: : تاریخچه حقوق رقابت در ایران۴۱
 •    گفتار سوم: مبانی و اهداف حقوق رقابت۴۳
 • قسمت اول: مبانی و ضرورت حقوق رقابت۴۴
 •    قسمت دوم: اهداف حقوق رقابت۴۶
 •  بند اول: اهداف اقتصادی۴۷
 •   الف: کارایی اقتصادی۴۷
 •   ب: افزایش رفاه۴۸
 •   ج: جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازاری ۴۸
 • د: حمایت از آزادی رقابت و جلوگیری از محدود کردن آن۵۰
 •    بند دوم: اهداف غیر اقتصادی۵۰
 •  الف: اهداف سیاسی۵۱
 •  ب: حمایت از استقلال فردی و برخورداری همه از فرصت های اقتصادی برابر۵۱
 • بند سوم: تحلیل اهداف حقوق رقابت۵۲
 • بند چهارم: اهداف حقوق رقابت در ایران۵۶
 • فصل دوم: بررسی شروط قرارداد لیسانس و ضمانت اجرای آن۵۹
 •  مبحث اول: بررسی شروط قرارداد لیسانس با توجه به اصول حقوق رقابت۶۰
 •   گفتار اول: تحدیدات قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت۶۰
 •    قسمت اول: تعریف وعناصر توافقات ضد رقابتی۶۱
 •    بند اول: وجود توافق۶۲
 •    بند دوم: وجود دو یا چند فعال تجاری۶۳
 •    بند سوم: داشتن موضوع یا اثر ضد رقابتی۶۴
 •    بند چهارم: داشتن تاثیر محسوس۶۴
 • قسمت دوم: بررسی موضع کشورها در خصوص توافقات ضد رقابتی۶۵
 •   گفتار دوم: شروط نامشروع۷۰
 •    قسمت اول: مبانی نامشروع بودن شروط۷۰
 •    قسمت دوم: مصادیق شروط نامشروع۷۲
 • بند اول: تعیین و تثبیت قیمت عرضه و بازفروش محصولات۷۲
 •  بند دوم: تقسیم بازار و مشتریان۷۷
 •  بند سوم: کنترل میزان تولید۸۰
 •  بند چهارم: شرط عدم چالش در اعتبار فناوری۸۳
 •  بند پنجم: محدودیت های مربوط به حق امتیاز۸۷
 •  بند ششم: منع از انجام فعالیت های تحقیق و توسعه۹۱
 •  بند هفتم: منع مجوز گیرنده در استفاده از فناوری خود۹۲
 •   گفتار سوم: تحدیدات مشروع۹۳
 • قسمت اول: محدودیت های ذاتی قرارداد لیسانس۹۴
 •  قسمت دوم: تحدیدات مشمول قواعد معافیتی۹۵
 •   گفتار چهارم: تحدیدات مشکوک (مظنون)۹۷
 • قسمت اول: بررسی موضع کشورها در خصوص شروط مظنون۹۸
 •  قسمت دوم: مصادیق شروط مشکوک۱۰۲
 •   بند اول: محدودیت های سرزمینی۱۰۲
 •   بند دوم: محدودیت درتولید۱۰۵
 •   بند سوم: محدودیت دامنه استفاده۱۰۷
 •   بند چهارم: شرط اعاده بهبودات فناوری۱۱۱
 •   بند پنجم: شروط پیوندی۱۱۳
 •   بند ششم: شرط معامله انحصاری و عدم رقابت ۱۱۷
 •  مبحث دوم: ضمانت اجرای شروط ضد رقابتی ۱۲۰
 •   گفتار اول: ممنوعیت شروط ضد رقابت در اتحادیه اروپا، امریکا و ایران۱۲۱
 •    قسمت اول: ممنوعیت شروط ضد رقابت در اتحادیه اروپا ۱۲۱
 •    قسمت دوم: ممنوعیت شروط ضد رقابت در امریکا۱۲۲
 •    قسمت سوم: ممنوعیت شروط ضد رقابت در ایران۱۲۲
 •   گفتار دوم: اعتبار حقوقی شروط ضد رقابتی.۱۲۳
 • نتیجه گیری.۱۳۷

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =