no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی مناطق مختلف استان فارس: پایان نامه ارشد کشاورزی
doc
تعداد صفحات : 185
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی - گرایش اقتصاد کشاورزی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.دیجی لود در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی مناطق مختلف استان فارس ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه کارایی فنی و شکاف تکنولوژی ذرت کاران به تفکیک سطح پایداری کشاورزی مناطق مختلف استان فارس :

استان فارس به لحاظ بهره­مندی از منابع طبیعی و آب و هوا متنوع از جایگاه ویژه­ای در افزایش تولیدات محصولات زراعی به­ویژه ذرت دانه­ای در کشور برخوردار است. نیاز به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از کاهش عملکرد ذرت، باعث شده تا اغلب کشاورزان استان بی­ مهابا نهاده ­های گوناگونی از سموم و کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار دهند و اقدام به برداشت بيش از حد از سفره­هاي آب زيرزميني کنند، بدون آنکه پیامدهای آنی و طولانی­مدت بر محیط­زیست را در نظر بگیرند. بنابراین ضرورت پرداختن به مسئله پایداری کشاورزی و ارزیابی نظام­های کشاورزی استان فارس مورد تأکید قرار می­گیرد.

افزايش کارایی فنی استفاده از نهاده­ها به عنوان يك عنصر كليدي در ميان عناصر سه­ گانه توسعه پايدار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) محسوب  مي­شود. در این راستا، هدف از این مطالعه بررسی کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی ذرت­ کاران استان فارس بر حسب میزان پایداری کشاورزی می­باشد.

در این تحقیق ابتدا شهرستان­های استان فارس بر اساس مدل پایداری کشاورزی و نیز روش برنامه­ریزی توافقی رتبه ­بندی شده و به سه گروه پایدار، نسبتاً پایدار و ناپایدار تقسیم گردیدند. جهت جمع ­آوری اطلاعات از سه گروه مذکور به ترتیب شهرستان­های کازرون ، فیروزآباد و مرودشت انتخاب شدند. در مرحله بعد برای انتخاب روستا و بهره ­برداران  نمونه ­ها، روش­های نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­بندی شده و سیستماتیک مورد استفاده قرار گرفت و اقدام به تکمیل پرسشنامه از 300 بهره ­بردار نمونه گردید.

در این مقاله از سه رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی تلفیقی، تابع تولید مرزی تصادفی گروهی و تابع مرزی پوششی (فرامرزی) برای محاسبه کارایی فنی و شکاف تکنولوژی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می­دهد که استفاده از روش­هاي سنتي (که تکنولوژي بين مزارع را يکسان فرض مي­کند) براي محاسبه کارايي فني، منجر به برآورد بيش از اندازه آنها مي­شود. میانگین نسبت شکاف تکنولوژی در شهرستان­های مرودشت، فیروزآباد و کازرون به ترتیب 3/59، 1/71 و 9/68 درصد می­باشد. این مطلب بیانگر آن است که نسبت شکاف تکنولوژي در مناطق نسبتاً پايدار بيشتر از مناطق ناپايدار است. لذا کشاورزان در اين نوع مناطق مي­توانند با دستيابي به تکنولوژي­هاي برتر که همسو با پايداري کشاورزي است،  به­ راحتي شکاف موجود بين سطوح تکنولوژی و نیز پايداري کشاورزي را کاهش دهند. از آنجايي که نسبت شکاف تکنولوژی بر پايه نوع نظام پايداري کشاورزي در مناطق محاسبه شده، علاوه بر اين که نسبت مذکور نشان­ دهنده سطوح تکنولوژي بکار رفته از سوي بهره ­بردارن (عملکرد تکنيکي) است، بيانگر ميزان پايداري کشاورزي آنان نيز مي­باشد. لذا در این تحقیق نسبت مذکور تحت عنوان نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورزي ارائه گردید.

اهداف

 1. تعیین پایداری کشاورزی در شهرستان­های استان فارس
 2. بررسی ارتباط کارایی فنی ذرت­کاران مناطق مورد مطالعه استان فارس با پایداری کشاورزی
 3. بررسی ارتباط نسبت شکاف تکنولوژی ذرت­کاران مناطق مورد مطالعه استان فارس با پایداری کشاورزی
 4. ارایه راه­كار­هایی در جهت کاهش نسبت شکاف تکنولوژی ذرت­کاران با تفکیک میزان پایداری کشاورزی مناطق مختلف استان فارس

 

فرضیات

 1. مناطق پایدارتر دارای کارایی فنی بالاتری در مقایسه با مناطق ناپایدار می­باشند.
 2. بهبود کارایی فنی در مناطق ناپایدار منجر به ناپایداری بیشتر می­شود.
 3. نسبت شکاف تکنولوژی-­پایداری کشاورزی در مناطق پایدارتر، بیشتر خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول:كليات    1
 • 1-1- مقدمه  1
 • 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق   3
 • 1-3- اهداف   10
 • 1-4- فرضیات   10
 • فصل دوم: مروری بر مطالعات    11
 • 2-1- مقدمه  11
 • 2-2- مطالعات مربوط به توسعه پایدار کشاورزی   11
 • 2-2-1- مفهوم پایداری   12
 • 2-2-2- ابعاد پایداری درکشاورزی   13
 • 2-2-3- تفاوت در اطلاق واژه ­ها در رابطه با پایداری   17
 • 2-2-4- اهداف پایداری و راهبردهای لازم جهت دستیابی به یک نظام پایدار کشاورزی.. …18
 • 2-2-5- روش­های ارزیابی و سنجش میزان پایداری کشاورزی   21
 • 2-2-5-1- تعریف شاخص­های پایداری کشاورزی   22
 • 2-2-5-2- مطالعات مربوط به شاخص­های پایداری کشاورزی   22
 • 2-2-5-3- روش­های ترکیب شاخص­های پایداری کشاورزی   25
 • 2-3- مطالعات مربوط به محاسبه و روش­های اندازه­گیری کارایی   28
 • 2-3-1- مقایسه دو روش تحلیل فراگیر داده-ها ((DEA و تابع مرزی تصادفی ((SF  30
 • 2-3-2- روش تابع تولید فرامرزی   33
 • 2-4- ارزیابی مطالعات صورت گرفته  34
 • فصل سوم: تئوری و روش تحقیق    35
 • 3-1- مقدمه  35
 • 3-2- مدل پایداری کشاورزی   36
 • 3-2-1- شاخص­های اندازه­ گیری پایداری کشاورزی   38
 • 3-2-1-1- شاخص خاک­ورزی حفاظتی   38
 • 3-2-1-2- شاخص هدایت الکتریکی (EC)  39
 • 3-2-1-3- شاخص ماده آلی خاک    39
 • 3-2-1-4- شاخص مصرف کود و سموم در واحد سطح   40
 • 3-2-1-5- شاخص غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی   41
 • 3-2-1-6- شاخص درجه تنوع گیاهان زراعی   41
 • 3-2-1-7- شاخص سیستم­های کارآمد آبیاری   43
 • 3-2-1-8- شاخص بیلان آب……..43
 • 3-2-1-9- شاخص­های اقتصادی- اجتماعی…….44
 • 3-2-2- روش برنامه ­ریزی توافقی   44
 • 3-3- تعریف کارایی   46
 • 3-3-1- اندازه ­گیری کارایی فنی   49
 • 3-3-1-1- مرزهای غیرپارامتری معین   50
 • 3-3-1-2- مرزهای پارامتری معین   51
 • 3-3-1-3- مرزهای معین آماری   51
 • 3-3-1-4- مرزهای پارامتری تصادفی   52
 • 3-3-1-4-1- تکنیک تابع مرزی پوششی تصادفی   56
 • 3-4- روش جمع ­آوری داده ­ها و روش نمونه­ گیری   60
 • 3-4-1- داده ­های مورد نیاز  60
 • 3-4-2- منطقه مورد مطالعه  61
 • 3-4-3- روش نمونه­گیری   63
 • 3-5- مدل مورد استفاده  65
 • فصل چهارم: نتايج و بحث    69
 • 4-1- مقدمه  69
 • 4-2- بررسي پايداري کشاورزي در شهرستان­هاي استان فارس    69
 • 4-2-1- شاخص خاک­ورزي حفاظتي   71
 • 4-2-2- شاخص هدايت الکتريکي (EC)  72
 • 4-2-3- شاخص ماده آلي خاک    72
 • 4-2-4- شاخص مصرف کود و سموم در واحد سطح   73
 • 4-2-5- شاخص غلظت نيترات در آبهاي زيرزميني   74
 • 4-2-6- شاخص درجه تنوع گياهان زراعي   74
 • 4-2-7- شاخص سيستم­هاي کارآمد آبياري   75
 • 4-2-8- شاخص بيلان آب   76
 • 4-2-9- شاخص سطح زير كشت و ميزان عملكرد  76
 • 4-2-10- شاخص نسبت افراد با سواد به بيسواد  77
 • 4-3- نتايج مدل برنامه­ ريزي توافقي   77
 • 4-4- نتايج نمونه ­گيري   81
 • 4-5- معرفي مناطق مورد مطالعه  82
 • 4-5-1- شهرستان مرودشت    82
 • 4-5-2- شهرستان فيروزآباد  83
 • 4-5-3- شهرستان کازرون   83
 • 4-6- بررسي وضعيت عرضه ذرت در استان فارس    84
 • 4-7- نتايج بررسي وي‍ژگي­هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي نمونه هاي مورد مطالعه  87
 • 4-7-1- وي‍ژگي­هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي ذرت کاران شهرستان مرودشت    87
 • 4-7-2- وي‍ژگي­هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي ذرت کاران شهرستان فيروزآباد  90
 • 4-7-3- وي‍ژگي­هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي ذرت کاران شهرستان كازرون   91
 • 4-7-4- وضعيت تفضيلي ويژگي­هاي بهره ­برداران در مناطق مورد مطالعه  92
 • 4-7-5- نتايج مربوط به نهاده­ هاي مصرفي در شهرستان­هاي مورد مطالعه  95
 • 4-9- نتايج حاصل از تخمين توابع توليد مرزي   100
 • 4-10- محاسبه کارايي فني و نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورزي   110
 • فصل پنجم: خلاصه، نتيجه ­گيري و پيشنهادها 120
 • 5-1-خلاصه  120
 • 5-2- پيشنهادها 129
 • منابع   133
 • پيوست    149

فهرست جداول

 •  جدول 2-1- خلاصه مطالعات مربوط به شاخص­های کشاورزی پایدار ………23
 • جدول 2-2- مقایسه روش­های DEA و SFA ……….32
 • جدول 3-1- پایه ­ها، معیارها و شاخص­های مورد استفاده در سنجش پایداری کشاورزی…….37
 • جدول 4-1- ماتريس شاخص­هاي پايداري کشاورزي استان فارس……..70
 • جدول 4-2- مجموعه وزن­های مربوط به هر شاخص……..78
 • جدول 4-3- رتبه ­بندي و طبقه­ بندي شهرستان­هاي استان فارس با استفاده از برنامه ­ريزي توافقي …79
 • جدول 4-4- اطلاعات مربوط به اندازه نمونه در هر گروه…………81
 • جدول 4-5- ويژگي­هاي فردي، اجتماعي و اقتصادي ذرت­كاران در نمونه ­هاي مورد بررسي……….89
 • جدول 4-6- متوسط نهاده­ هاي مصرفي در شهرستان­هاي مورد بررسي ……97
 • جدول 4-7- متوسط مصرف کودهاي شيميايي به تفکيک شهرستان …….98
 • جدول 4-8- متوسط سهم نهاده ­ها از هزينه کل در شهرستان­هاي مورد مطالعه …..99
 • جدول 4-9- نتايج حاصل از تخمين تابع توليد مرزي براي دو فرم كاب-داگلاس و ترانسلوگ به تفكيك شهرستان…… 104
 • جدول 4-10- نتايج حاصل از تخمين تابع توليد مرزي و فرامرزي براي داده ­هاي تركيبي.105
 • جدول 4-11- آزمون فرضيات براي  مدل­هاي تابع توليد مرزي……. 106
 • جدول 4-12- كشش توليد نهاده ­ها براي ذرت کاران شهرستان مرودشت…… 108
 • جدول 4-13- كشش توليد نهاده ­ها براي ذرت کاران شهرستان فيروزآباد……….. 109
 • جدول 4-14- كشش توليد نهاده ­ها براي ذرت کاران شهرستان كازرون………. 109
 • جدول 4-15 خلاصه نتايج مربوط به انواع كارايي و نسبت شكاف تكنولو‍ژي-پايداري كشاورزي مزارع ذرت استان فارس……….. 111
 • جدول 4-16- آناليز واريانس  (ANOVA) نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورز (STGR)  بین مناطق مورد مطالعه…… 117
 • جدول 4-17- نتایج آزمون برابری میانگین (LSD) نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورزي بین مناطق مورد مطالعه………..117

 

 

فهرست نمودارها

 • نمودار 3-1- توصیف انواع کارایی به روش فارل……………..48
 • نمودار 3-2- الگوی تابع فرامرزی………….58
 • نمودار4-1- روند تغييرات سطح زير کشت و عملکرد محصول ذرت دانه­اي  …85
 • نمودار4-2- روند تغييرات سطح زير کشت ذرت دانه­اي به تفکيک شهرستان …….. 86
 • نمودار4-3- روند تغييرات عملکرد ذرت دانه­اي به تفکيک شهرستان ……………86
 • نمودار 4-4- توزيع انواع کارايي فني و نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورزي ذرت کاران…………116

 

فهرست شکل­ها

 • شکل 2-1- اهداف توسعه پایدار……..19

 

فهرست نقشه ­ها

 • نقشه 4-1 پايداري کشاورزي استان فارس…..80

 

فهرست پیوست

 • پيوست 1- شاخص ديويژيا و کاربرد آن در تابع توليد…….. 149
 • پيوست 2- برنامه SHAZAM براي تخمين پارامترهاي تابع فرامرزي و نسبت شکاف تکنولوژي…… 151
 • پيوست 3- رتبه بندی شهرستان های استان فارس با استفاده از روش برنامه ریزی توافقی به تفکیک گروه های وزنی……….. 153
 • پيوست 4- آزمون تفکيک­ پذيري ضعيف تابع توليد به تفکیک شهرستان…… 154
 • پيوست 5- كشش كل توليد به تفکیک شهرستان……… 155
 • پيوست 6- کارايي فني ذرت­ کاران شهرستان­های مختلف با استفاده از تابع مرزي پوششي.158
 • پیوست 7- نسبت شکاف تکنولوژي- پايداري کشاورزي ذرت کاران به تفکیک شهرستان… 161

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هفده =