no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
130 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده ۳۸۷ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد.

لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول  این پایان­ نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: ضمان معاوضی، تلف، فسخ، اقاله، حق حبس.

سؤال‌های تحقیق

طبق پروپزال این پایان‌نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

 فهرست ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

 • مقدمه ۱
 •      ۱٫تبیین موضوع ۱
 1. اهمیت و ضرورت بحث ۲
 2. سؤال‌های تحقیق ۳
 3. فرضیه‌های تحقیق ۳
 4. پیشینه تحقیق ۳
 5. اهداف تحقیق و کاربردها ۴
 6. روش تحقیق ۴
 • فصل اول:
 • كليات واژه‏شناسى‏
 • تعريف ضمان معاوضى‏ ۶
 • تعريف فسخ‏ ۱۰
 1. معنی لغوی ۱۰
 2. معنی اصطلاحی ۱۰
 • تعريف اقاله‏ ۱۳
 1. معنی لغوی ۱۳
 2. معنی اصطلاحی ۱۳
 • تعریف حق حبس ۱۴
 •      ۱٫معنی لغوی ۱۴
 1. معنی اصطلاحی ۱۵
 • تعريف قبض‏ ۱۷
 1. معنی لغوی ۱۷
 2. معنی اصطلاحی ۱۷
 • فصل دوم:
 • ضمان معاوضی در فسخ‏
 • مقدمه‏ ۲۰
 • مبحث اول: تلف قبل از قبض‏ ۲۲
 •      اثر إتلاف در عقد بیع ۲۶
 • مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خيار ۲۸
 •      شرايط لازم براى اجراى شق دوم ماده ۴۵۳ ق.م. ايران‏ ۳۱
 1. خيار مجلس‏ ۳۳
 2. خيار حيوان‏ ۳۳
 3. خيار شرط ۳۴
 •      مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م ۴۵۳ ق.م: ۳۸
 •      تعارض دو قاعده‏ ۴۱
 • مبحث سوم: تلف پس از فسخ ۴۷
 •      مقدمه ۴۷
 •      عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ‏ ۴۷
 •      مسئوليت متصرف‏ ۵۲
 •      اتلاف‏ ۵۵
 • فصل سوم:
 • ضمان معاوضی در اقاله
 • مبحث اول: ضمان معاوضی ۵۸
 •      مقدمه ۵۸
 •      مختصرى راجع به اقاله ۵۸
 •      اقاله از منظر فقها ۶۰
 •      ضمان معاوضی در اقاله ۶۲
 •      ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها ۶۲
 •      ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏ ۶۶
 •      تلف عين قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر  قانون‏ ۶۷
 •      تلف عين بعد از اقاله‏ ۶۹
 •      تأثير اقاله در عقود تمليكى و عهدى‏ ۷۰
 •           الف) اقاله عقد عهدى پيش از اجراى تعهد ۷۲
 •           ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد ۷۲
 •      وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله ۷۴
 • مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس ۷۶
 •      مقدمه ۷۶
 •      حق حبس در قوانين ايران‏ ۷۷
 •      سقوط حق حبس در بيع‏ ۷۹
 •      سقوط حق حبس‏ ۷۹
 •           الف) تسليم‏ ۷۹
 •           ب) تلف عین محبوسه ۸۲
 •           ج) اراده صاحب حق‏ ۸۳
 •      عدم لزوم استناد به حق حبس‏ ۸۳
 •      آثار حق حبس‏ ۸۴
 •           ۱٫فقدان مسئولیت حبس‌کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله ۸۴
 1. مسئوليت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزينه نگهدارى مورد حق حبس‏ ۸۵
 2. بقاى عقد با تلف مبيع پيش از تسليم‏ ۸۵
 3. امانى بودن يد اعمال‌كننده حق حبس‏ ۸۷
 •      ضمان معاوضى در دوران حق حبس در بيع‏ ۸۸
 •      نقص و تلف وارده به محبوس‏ ۹۴
 •      حق حبس و اقاله‏ ۹۵
 •      نمونه‏اى از ضمان معاوضى در حبس‏ ۹۷
 • نتیجه‌گیری ۱۰۱
 • فهرست منابع و مآخذ ۱۰۸
 • الف: منابع فارسی ۱۰۸
 • ب: منابع عربی ۱۰۹
 • ج: مقالات ۱۱۲
 • د: پایان‌نامه‌ها ۱۱۲

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 19 =