no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرايش تشکیلات و روشها
doc
تعداد صفحات : 180
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی گرايش تشکیلات و روشها
همراه با جداول ، اشکال
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  در 180 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزء پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت رسیدن به این هدف، از بین جامعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه نمونه­ای به تعداد 125 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ­های عملکرد شغلی صالحی(1382) (پایایی 87/0 در این پژوهش) و پرسشنامه طراحی شغل محقق ساخته(پایایی شرح شغل،73/0 و احراز شغل86/0) بر روی آن­ها به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین طراحی شغل (شرایط احراز شغلی و شرح شغلی) با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، به این صورت که با افزایش توجه به طراحی شغلی به میزان عملکرد شغلی کارکنان نیز افزوده  شد. با این وجود نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که شرایط احراز شغل با 2/19 درصد بالاترین نقش را در واریانس عملکرد شغلی کارکنان بر عهده دارد و این رقم در خصوص شرح شغل به 4/7 درصد کاهش یافت.

کلیدوازگان: طراحی شغل، شرح شغل، شرایط احراز شغل ، عملکرد شغلی

 

اهميت تحقيق

براي باز گو كردن اهميت هر تحقيق بايد به فوائد و آثاري كه آن تحقيق مي تواند در سازمان مربوطه و همچنين در روشن كردن سئوالات اصلي پژوهش داشته باشد توجه كرد.

منابع انساني مهمترين منبع در هر سازمان محسوب مي شود و همچنين هر سازمان داراي يكسري اهداف بلند مدت و كوتاه مدت مي باشد كه در راستاي تحقق آنها پاره اي وظايف و فعاليت ها در سازمان انجام مي پذيرد. از طرف ديگر انسانها داراي نيازهاي مختلفي هستند كه عدم برآورده ساختن هر يك از آنها از سوي سازمان بر حسب اهميتي كه آن نياز براي شخص خاص دارد مي تواند موجب نارضايتي فرد گردد و در پي آن نيز كارايي و اثربخشي فرد در سازمان كاهش مي يابد كه اين در واقع همان كاهش بهره وري است. شغل افراد در سازمان يكي از مواردي مي باشد كه مي تواند پاسخگوي برخي از نيازهاي آنها باشد و چنانچه مشاغل در سازمان بدرستي طراحي نشوند بگونه اي كه نتواند پاسخگوي اين نيازها باشد آنگاه باعث بروز پاره اي از نارضايتي ها مي شود كه متعاقباً بر روي عملكرد كاركنان تأثير منفي خواهد گذاشت.

يكي از ملاحظات اساسي در طراحي شغل هماهنگي نياز سازمان با نيازهاي فردي و گروهي نيروي انساني است و در واقع هدف طراحي شغل وحدت بين شاغل و شغل مي باشد. و چنانچه اين طراحي شغل با دقت و وسواس لازم صورت بگيرد بگونه اي كه بتواند اين وحدت را حاكم نمايد آنگاه مي تواند منجر به افزايش رضايت كاركنان شود كه اين امر نيز مي تواند منجر به افزايش بهره وري نيروي انساني گردد.

از سوي ديگر طراحي شغل موجب مي شود كه نحوه انجام دادن وظايف از حيث تقدم، تأخر، زمانبندي، اهميت و اختيار و… ساماندهي شود و بر اساس قاعده به نظم درآيد و در غير اينصورت هر شخصي كار خود را بدون توجه به ديگران و مهمتر از همه بدون توجه به اهداف سازمان انجام مي دهد (حاجي كريمي، رنگريز 1379؛68).

بنابراين با توجه به اين مطالب كه هر سازمان مي بايست به نيروي انساني خود توجه كافي مبذول داشته باشد و نيز به ساختار دهي مشاغل خود نيز به حد كافي توجه نمايد لذا طراحي شغل تنها موردي است كه مي تواند اين دو موضوع را بطور همزمان مورد توجه قرار دهد و از اين طريق بر عملكرد كاركنان در سازمان تأثير بگذارد.

اين پژوهش كوششي است در بيان رابطه اي كه بين طراحي شغل و عملكرد كاركنان وجود دارد و ممكن است ضرورت طراح شغل و طراحي مجدد شغل را در سازمان نشان دهد.

نكته ديگري كه مي بايست بدان اشاره نمود اين است كه موضوع طراحي شغل علي رغم اينكه موضوع تازه اي در ادبيات مديريت و ساختار نيست ولي متأسفانه در كشور ما به اندازه كافي به اين موضوع پرداخته نشده است و در اين زمينه آنطور كه شايسته است تحقيق بعمل نيامده است. مع هذا اميد است كه با انجام اين تحقيق گامي هر چند بسيار كوچك در جهت توجه به اين موضوع برداشته شود و بر دانش موجود در اين زمينه قدري افزوده شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول ، كليات پژوهش 
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسئله4
1-3 -اهميت و ضرورت تحقيق7
1-4-اهداف پژوهش9
1-5- فرضیه های پژوهش9
1-6- قلمرو تحقیق10
1-7- متغیرهای پژوهش10
1-8-تعریف متغیرهای پژوهش10
فصل دوم،ادبیات و پیشینه پژوهش 
بخش اول:طراحی شغل 
2-1مقدمه15
  
2-2- تكامل طراحي شغل16
2-3-اثر تفکرات عقلایی اولیه20
2-4-نگرشهای(مکاتب فکری) مختلف نسبت به طراحی شغل22
2-5-روش های مختلف طراحی شغل27
2-6-مزایای احتمالی چرخش شغلی34
2-7-غنی سازی شغلی35
2-8-توانمندسازی41
2-9-برنامه های توانمندسازی44
2-10- تفاوت بین تجزیه شغل و طراحی شغل45
2-11-طراحی شغل و عملکرد47
2-12- مدل ویژگی های شغل48
2-13-نقایص مدل ویژگی های شغل52
2-14-گروه های کاری منسجم54
2-15-گروه های کاری خودمختار55
2-16-نقدی بر تئوری و پژوهشهای موجود58
2-17-اقتضائات63
2-18-فن آوری اطلاعاتی و اشکال جدید کار65
بخش دوم:عملکرد 
2-19- مقدمه70
2-20-سابقه مدل Achieve80
2-21-استفاده از مدلAchieve82
2-22- مروری بر تحقیقات86
2-23- مدل مفهومی پژوهش101
فصل سوم، روش پژوهش 
3-1- مقدمه104
3-2- نوع پژوهش104
3-3- جامعه آماري پژوهش105
3-4- نمونه و روش نمونه گیری105
3-5- ابزارهاي گردآوري اطلاعات106
3-6- اعتبار و روایی107
3-7. روش اجرای پژوهش108
3-8. روشهاي آماري109
فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده ها 
4-1.مقدمه111
4-2. توصیف ویژگی های جمعیت شناختی112
4-3. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش116
4-4-بررسی نرمال بودن118
4-5. تحليل نتايج119
فصل پنجم ، بحث و نتيجه گيري 
5-1- مقدمه129
5-2- خلاصه فرایند توصیفی پژوهش130
5-3-نتایج حاصل از تحلیل استنباطی فرضیه ها133
5-4- محدوديت هاي پژوهش134
5-5- پیشنهادات پژوهش137
فهرست منابع140
پيوست ها149

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 4-1. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس112
جدول 4-2- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سطح تحصیلات113
جدول 4-3-  توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس بر اساس وضعیت تأهل114
جدول 4-4- مشخصه های آماری سابقه خدمت کارکنان115
جدول 4-5-مشخصه های آماری عملکرد شغلی116
جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مولفه های طراحی شغل117
جدول 4-7- خلاصه آزمون اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش(125=n)119
جدول 4-8-ماتریس همبستگی بین شرح شغل و عملکرد کارکنان(125=n)120
جدول 4-9-ماتریس همبستگی بین شزایط احراز شغل و عملکرد کارکنان(125=n)122
جدول 4-10-خلاصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین مولفه های طراحی شغل و عملکرد شغلی

جدول 4-11. ضرايب مولفه های طراحی شغل در پیش بینی عملکرد شغلی

 

 

 

126

 

127

 

فهرست اشکال

صفحهعنوان
 

113

 

شکل 4-1. توزیع نسبی آزمودنی ها بر اساس جنس

 

114شکل 4-2. توزیع نسبی سطح تحصیلات آزمودنی ها

 

115

116

117

118

121

123

124

125

شکل 4-3. توزیع نسبی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل

نمودار 4-4. هیستوگرام مربوط به سابقه خدمت کارکنان

نمودار 4-5. هیستوگرام عملکرد شغلی

نمودار4-6. مقایسه میانگین مولفه های طراحی شغل

نمودار 4-7- رابطه خطی بین شرح شغل و عملکرد شغلی کارکنان

نمودار 4-8- رابطه خطی بین شرایط احراز شغل و عملکرد شغلی

شکل4-9.دیاگرام پراکنش مربوط طراحی شغل و عملکرد شغلی

شکل 4-10. نمودار هیسوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =