no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
145 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است.

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد.

پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند.

ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار  بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست.

بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد.

بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

 هدف کلی و آرمانی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعة تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

 اهداف جزئی تحقیق

 • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
 • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
 • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
 • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
 • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

 پرسش اصلی تحقیق

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

 فرضیه  تحقيق

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

 فهرست مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه امامیه و حقوق ایران

 • چکیده تحقیق ۱
 • کلیات تحقیق
 • الف. مقدمه ۲
 • ب. موضوع تحقیق۳
 • پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق۴
 • ت.اهداف جزئي تحقيق۴
 • ث. پرسش اصلي تحقيق ۴
 • ج. فرضيه تحقيق ۴
 • چ. روش تحقیق۴
 • ح. اهمیت موضوع تحقیق۴
 • خ. روش جمع آوری اطلاعات۵
 • د. ابزار گردآوری اطلاعات۵
 • ذ. تعریف مفاهيم و اصطلاحات۵
 • ر. محدودیتهای تحقیق۶
 • ز. پیشینۀ تحقیق۷
 • فصل اول : مفاهیم و تعاریف
 • ۱-۱٫ معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۲
 • ۱-۱-۱٫ معانی ولایت در فقه امامیه۱۲
 • ۱-۱-۲٫ معانی ولایت در حقوق موضوعه۱۲
 • ۱-۲٫ اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۲
 • ۱-۲-۱٫ اقسام ولایت در فقه۱۲
 • ۱-۲-۲٫ اقسام ولایت در حقوق موضوعه۱۴
 • ۱-۳٫ قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۵
 • ۱-۳-۱٫ قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه۱۵
 • ۱-۳-۲٫ قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه۱۵
 • ۱-۴٫ رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۶
 • ۱-۴-۱٫ رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه۱۷
 • ۱-۴-۲٫ رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه۱۷
 • ۱-۵٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۸
 • ۱-۵-۱٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه۱۸
 • ۱-۵-۲٫ اشخاص واجد صلاحيت جهت تعيين وصي بر صغار در حقوق موضوعه۱۸
 • ۱-۶٫ شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۸
 • ۱-۶-۱٫ شرایط وصی در فقه امامیه۱۸
 • ۱-۶-۲٫ شرایط وصی در حقوق موضوعه۱۹
 • ۱-۷٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۹
 • ۱-۷-۱٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قيم) در فقه امامیه۱۹
 • ۱-۷-۲٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه۲۰
 • ۱-۸٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۲۱
 • ۱-۸-۱٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه۲۱
 • ۱-۸-۲٫ صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه۲۲
 • ۱-۹٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه۲۳
 • ۱-۹-۱٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه۲۳
 • ۱-۹-۲٫ جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه۲۳
 • ۱۰-۱٫ تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه۲۴
 • ۱-۱۰-۱٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه۲۴
 • ۱-۱۰-۲٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه۲۷
 • فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن
 • ۲-۱٫حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و
 •  حقوق موضوعه ایران ۲۹
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 •  ۲-۱-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۲۹٫
 • ۲-۱-۱-۱٫حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه۳۰
 • ۲-۱-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه۳۲
 • ۲-۱-۲٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۲
 • ۲-۱-۲-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۲
 • ۲-۱-۲-۱-۱٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه۳۲
 • ۲-۱-۲-۱-۲٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ۳۴
 • ۲-۱-۲-۲٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۴
 • ۲-۱-۲-۲-۱٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه۳۴
 • ۲-۱-۲-۲-۲٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه۳۵
 • ۲-۱-۲-۳٫ انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۵
 • ۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه۳۵
 • ۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه۳۷
 • ۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۷
 • ۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه۳۷
 • ۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه۳۷
 • ۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه .۳۸
 • ۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۸
 • ۲-۱-۳-۱-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه۳۸
 • ۲-۱-۳-۱-۲٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه۳۹
 • ۲-۱-۳-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۳۹
 • ۲-۱-۳-۲-۱٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه۴۰
 • ۲-۱-۳-۲-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه۴۲
 • ۲-۱-۳-۳٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۲
 • ۲-۱-۳-۳-۱٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه۴۲
 • ۲-۱-۳-۳-۲٫ حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه۴۳
 • ۲-۱-۳-۴٫ ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۳
 • ۲-۱-۳-۴-۱٫ ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ۴۳
 • ۲-۱-۳-۴-۲٫ ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه۴۴
 • ۲-۱-۳-۵٫ ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۵
 • ۲-۱-۳-۵-۱٫ ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه۴۵
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • ۲-۱-۳-۵-۲٫ ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه۴۵
 • ۲-۱-۳-۶٫ ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۵
 • ۲-۱-۳-۶-۱٫ ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه۴۶
 • ۲-۱-۳-۶-۲٫ ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه۴۶
 • ۲-۱-۳-۷٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۶
 • ۲-۱-۳-۷-۱٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه۴۶
 • ۲-۱-۳-۷-۲٫ حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه۴۷
 • ۲-۲٫ حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۸
 • ۲-۲-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۸
 • ۲-۲-۱-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه۴۸
 • ۲-۲-۱-۲٫ حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه۴۹
 • ۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۴۹
 • ۲-۲-۲-۱٫ حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه۴۹
 • ۲-۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه۵۰
 • ۲-۲-۳٫ قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۰
 • ۲-۲-۳-۱٫ قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه۵۱
 • ۲-۲-۳-۲٫ قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه۵۱
 • ۲-۳٫ حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق
 • موضوعه ایران ۵۲
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • ۲-۳-۱٫ حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۲
 • ۲-۳-۱-۱٫ دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۲
 • ۲-۳-۱-۱-۱٫ دیة سقط جنین در فقه امامیه۵۲
 • ۲-۳-۱-۱-۲٫ دیة سقط جنین در حقوق موضوعه۵۳
 • ۲-۳-۱-۲٫ تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۵۳
 • ۲-۳-۱-۲-۱٫ تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه۵۳
 • ۲-۳-۱-۲-۲٫ تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه۵۴
 • ۲-۳-۱-۳٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۴
 • ۲-۳-۱-۳-۱٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه۵۴
 • ۲-۳-۱-۳-۲٫ حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه۵۴
 • ۲-۳-۱-۴٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۴
 • ۲-۳-۱-۴-۱٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه۵۵
 • ۲-۳-۱-۴-۲٫ ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه۵۵
 • ۲-۳-۱-۵٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۶
 • ۲-۳-۱-۵-۱٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه۵۶
 • ۲-۳-۱-۵-۲٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه۵۶
 • ۲-۳-۱-۶٫ نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۶
 • ۲-۳-۱-۶-۱٫ نفقة جنین در فقه امامیه۵۶
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • ۲-۳-۱-۶-۲٫ نفقة جنین در حقوق موضوعه۵۸
 • ۲-۳-۲٫ حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۹
 • ۲-۳-۲-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه۵۹
 • ۲-۳-۲-۱-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه۵۹
 • ۲-۳-۲-۱-۲٫ ارث قصاص در حقوق موضوعه۶۰
 • ۲-۳-۲-۲٫ نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۰
 • ۲-۳-۲-۲-۱٫ نفقه اولاد در فقه امامیه۶۰
 • ۲-۳-۲-۲-۲٫ نفقه اولاد در حقوق موضوعه ۶۱
 • ۲-۳-۲-۳٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۱
 • ۲-۳-۲-۳-۱٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ۶۲
 • ۲-۳-۲-۳-۲٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ۶۲
 • ۲-۳-۲-۴٫ مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۲
 • ۲-۳-۲-۴-۱٫ مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ۶۲
 • ۲-۳-۲-۴-۲٫ مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ۶۳
 • ۲-۳-۲-۵٫ ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۳
 • ۲-۳-۲-۵-۱٫ ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ۶۳
 • ۲-۳-۲-۵-۲٫ ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ۶۳
 • ۲-۳-۲-۶٫ مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۴
 • ۲-۳-۲-۶-۱٫ مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه۶۵
 • ۲-۳-۲-۶-۲٫ مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه۶۵
 • ۲-۳-۲-۷٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۵
 • ۲-۳-۲-۷-۱٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ۶۵
 • ۲-۳-۲-۷-۲٫ حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه۶۵
 • ۲-۳-۲-۸٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۵
 • ۲-۳-۲-۸-۱٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه۶۶
 • ۲-۳-۲-۸-۲٫ سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه۶۷
 • ۲-۳-۲-۹٫ عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۷
 • ۲-۳-۲-۹-۱٫ عول و تعصیب در فقه امامیه ۶۸
 • ۲-۳-۲-۹-۲٫ عول و تعصیب در حقوق موضوعه ۶۸
 • ۲-۳-۲-۱۰٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه۶۸
 • ۲-۳-۲-۱۰-۱٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه۶۸
 • ۲-۳-۲-۱۰-۲٫ ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ۶۸
 • ۲-۳-۲-۱۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ۶۸
 • ۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه در فقه امامیه ۶۹
 • ۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ۶۹
 • ۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۶۹
 • ۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۶۹
 • ۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ۶۹
 • ۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ۷۰
 • ۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه۷۰
 • ۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه۷۰
 • ۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه۷۰
 • ۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۱
 • ۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ۷۱
 • ۲-۴-۳-۲٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه۷۲
 • ۲-۴-۴٫ سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه۷۲
 • ۲-۴-۴-۱٫ سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه ۷۲
 • ۲-۴-۴-۲٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري
 • فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
 • ۳-۱٫ ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
 • ۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه۷۵
 • ۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶
 • ۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه۷۸
 • ۳-۱-۲٫ اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه۸۰
 • ۳-۱-۲-۱٫ اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه۸۰
 • ۳-۱-۲-۲- اسباب پايان ولايت ولي قهري در حقوق موضوعه۸۰
 • ۳-۱-۳٫ موارد ضم امين درفقه اماميه و حقوق موضوعه۸۱
 • ۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امين درفقه اماميه ۸۱
 • ۳-۱-۳-۲٫ موارد ضم امين در حقوق موضوعه۸۲
 • ۳-۱-۴٫ موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه.۸۳
 • ۳-۱-۴-۱٫ موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه درفقه اماميه۸۳
 • ۳-۱-۴-۲٫ موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره مولي عليه در حقوق موضوعه۸۷
 • ۳-۱-۵٫ تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه۸۹
 • ۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه ۸۹
 • ۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در حقوق موضوعه۸۹
 • ۳-۱-۶٫ موارد عزل قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه۹۰
 • ۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قيم در فقه اماميه۹۱
 • ۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قيم در حقوق موضوعه۹۱
 • ۳-۱-۷٫ انعزال قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه۹۷
 • ۳-۱-۷-۱٫ انعزال قيم در فقه اماميه ۹۷
 • ۳-۱-۷-۲٫ انعزال قيم در حقوق موضوعه۹۷
 • ۳-۱-۸٫ موارد ممنوعيت قيم در اداره مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه۹۸
 • ۳-۱-۸-۱٫ موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه .۹۸
 • ۳-۱-۸-۲٫ موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه۹۹
 • ۳-۱-۹٫ موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه۱۰۲
 • ۳-۱-۹-۱٫ موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه.۱۰۲
 • ۳-۱-۹-۲٫ موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه ۱۰۴
 • ۳-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
 • ۳-۲-۱٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
 • ۳-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۰۵
 • ۳-۲-۱-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۵
 • ۳-۲-۱-۱-۲٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه۱۰۶
 • ۳-۲-۱-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۰۷
 • ۳-۲-۱-۲-۱٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه۱۰۷
 • ۳-۲-۱-۲-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸
 • ۳-۲-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
 • ۳-۲-۲-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه۱۰۸
 • ۳-۲-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه۱۰۸
 • ۳-۲-۲-۱-۲٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰
 • ۳-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰
 • ۳-۲-۲-۲-۱٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۱۰
 • ۳-۲-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه …….۱۱۲
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۱۲
 • نتیجه گیری ۱۱۷
 • پیشنهادات۱۲۱
 • منابع۱۲۴
 • چکيده۱۳۰

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 7 =