no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل شرق تهران : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی
doc
تعداد صفحات : 102
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی - گرایش استراتژیک
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  گرایش مدیریت استراتژیک و با عنوان بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل شرق تهران   در 102 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل شرق تهران :

یکی از مهمترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند، فساد اداری است . هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تائید می کنیم. معمولا به آن معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود یا به عبارتی ، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد به اهداف سوء خودشان برسند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فساد اداری از دیدگاه کارکنان اداره کل شرق تهران انجام شد. در یک مطالعه توصیفی پیمایشی، کارکنان سازمان امور مالیاتی شرق تهران به عنوان جامعه آماری وارد مطالعه شدند، جامعه آماری درپژوهش حاضر شامل کارکنان با پست های سازمانی معاون مدیر کل ، رئیس اداره امور مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ،کارکنان ستادی و کارکنان هیات های حل اختلاف مالیاتی است. حجم جامعه آماری پژوهش مورد نظر، 485 نفر می باشد. از حیث تحصیلات مقاطع دیپلم تا  بالاتر در نظر گرفته شده است.

تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و با استفاده از فرمول کوکران  214  نفر بدست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات ، و بررسی وتلخیص آن ها برای بررسی متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده شده است. از آنجا که ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کزونباخ  8419/0 تعیین شد. فرض نرمال بودن فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف به اثبات رسید چون تمامی آماره ها بالای 0.05 است فرض نرمال بودن تایید می شود و با استفاده از روش تحليل رگرسيون به آزمون فرضيات تحقيق  پرداختیم. رگرسيون چندمتغيره يکي از پايه ها و اساس تحليل داده ها است و روابط بين داده هاي آماري را بطور آشکار نمايان مي کند. با توجه به نتایج آزمون رگرسیون، فرض صفر یعنی عدم ارتباط میان متغیرها برای تمامی فرضیه ها در سطح معنی داری 00/0 رد شده و تمامی فرضیات تایید می شوند.

نتایج بررسی معناداری نشان مي‌دهد که روابط بين كليه متغيرهاي تحقیق مورد تأييد قرار گرفت همچنین نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بروز فساد اداری به وسیله آزمون میانگین رتبه ای فریدمن نشان داد که عوامل اقتصادی دارای بالاترین میزان رتبه بوده است. همچنین، همان‌طور كه در نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون مشاهده مي‌شود، فرضیات تخقیق مورد تائید می باشد، تأثير كلي عوامل اقتصادی بيشتر از ساير متغيرها بوده است. که توجه جدی مسولان را برای بهتر شدن وضعیت  اقتصادی کارکنان را که باعث جلوگیری از بروز فساد اداری می شود را می طلبد.

 

اهمیت وضرورت انجام تحقیق

بنا برتحقیقات بین المللی انجام شده توسط «مارو»(1995)، نظام اداری ایران از فساد رنج می برد. بر اساس گزارش سال 2003 سازمان شفافیت بین الملل،ایران در بررسی133 کشور، رتبه 78 ، سال 2004 در بین 147 کشور رتبه 87 و در سال 2005 در بین 159 کشورجهان ،رتبه 88 و نمره 9/2 از 10 را کسب کرد.در سال 2007،ایران دارای رتبه131 و نمره 5/2 از 10 بوده است.(لازم به ذکراست که عدد هرچه به 10 نزدیکتر باشد فساد در آن کشورکمتراست ) در سال 2009 در بین 180 کشور جهان رتبه کشورمان به رقم 168 رسیده است. بدیهی است این شاخص برای کشور، شاخص مناسبی برای دستیابی به توسعه که مدنظر دولت در سند چشم انداز بیست ساله نظام است،نبوده و مانع اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی شود . از جمله پیامدهای فساد اداری می توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت و اثربخشی دولت ها، کاهش بهره وری و هدر رفت زمان و انرژی و تضعیف اعتماد مردم  به توانایی و اراده  سیاسی دولت اشاره  نمود.

حال درمان معضل و مشکل مستلزم شناخت دقیق عوامل بروز آن می باشد.بنابراین ضروری است که عوامل مذکور مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه که نقش اساسی در اقتصاد و پیشرفت کشور و  تامین بودجه از طریق مالیات را دارد همانند سایر سازمان های دولتی دچار معضل فساد اداری می باشد. لذا شناسایی عوامل بروز فساد در این سازمان ابزاری مناسب جهت مبارزه با این مشکل و راه گشای پیشرفت و توسعه از جهات گوناگون خواهد بود.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فساد اداری

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه  2

1-2-بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  4

1-4-مبانی نظری تحقیق  4

1-5- نوع آوری تحقیق  7

1-6-اهداف مشخص تحقیق  7

1-7- فرضیات تحقیق     7

1-8-تعریف متغیرها و مدل مفهومی  8

1-9-تعریف اصلاحات         9

فصل دوم: مروی بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه  11

2-2- مبانی نظری پژوهش   12

2-3-معرفی فساد اداری 13

2-4-سطوح فساد 14

2-5-انواع فساد 14

2-5-1-فساد سیاسی  15

2-5-2-فساد اقتصادی   15

2-5-3- فساد اداری یا سازمانی  16

2-6- تبیین علل موجبه فساد 19

2-6-1- رویکرد علمی 19

2-6-2- رویکرد تجربی  19

2-6-3- رویکرد ارزشی  19

2-6-4- رویکرد تطبیقی  19

2-7- تفاوت در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته  19

2-8- سیاست هاس کلیدی در مبارزه با فساد 25

2-8-1-رقابت در ارائه خدمات دولتی  25

2-8-2-تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد 26

2-8-3-اقدامات بین المللی مبارزه با فساد 26

2-9-پیشینه پژوهش   27

2-9-1- پیشینه پژوهش در ایران     27

2-9-2- پیشینه تحقیقات خارجی  30

2-10-احتمال انجام تخلفات مالیاتی  38

2-11-آشنایی با سازمان امور مالیاتی  42

2-11-1-تشکیلات سازمان امور مالیاتی  42

2-11-1-1-نیروی انسانی  43

2-11-1-2-تعریف مالیات 46

2-11-1-3-بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی  46

2-11-1-4-بیانیه جشم انداز سازمان امور مالیاتی  46

2-11-1-5-اهداف سازمان امور مالیاتی  46

2-11-2-وظایف سازمان امور مالیاتی  47

2-11-2-1-مالیات در ایران  49

2-11-3-اصول حاکم در یک نظام مالیاتی  49

2-11-3-1-ضرورتهای یک ساختار خوب مالیاتی  50

2-11-4-محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی  51

2-11-5-اقدامات اصلاحات اداری در نظام اداری   52

2-11-6-نگاهی به طرح جامع مالیاتی  53

2-11-7-اهداف طرح جامع مالیاتی  54

2-11-7-1-افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع  54

2-11-7-2- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی  54

2-11-7-3- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع  55

2-11-8-روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی  55

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه  57

3-2- روش تحقیق  57

3-3-روش جمع آوری اطلاعات   58

3-4-متغییرهای تحقیق  58

3-5-مدل مفهومی تحقیق  58

3-6- ابزار اندازه گیری   59

3-6-1- روایی یا اعتبار  60

3-6-2-پایایی ابزار اندازه گیری   60

3-7-روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  60

3-8-روش ها و ابزار تجزیه تحلیل      61

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه  62

4-2-توصیف داده ها 62

4-2-1-توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک تحصیلات   63

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت   64

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع استخدام 65

4-2-4- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع مسکن  66

4-2-5- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک وضعیت تاهل          67

4-2-6- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه کار   68

4-3-تحلیل داده ها  69

4-3-1-آزمون فرض نرمال بودن داده ها            70

4-3-2-بررسی فرضیات تحقیق          70

4-3-2-1-آزمون رگرسیون   70

4-3-2-2-آزمون رتبه بندی فریدمن     73

4-3-3-جمع بندی  75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه  76

5-2- نتايج  77

5-3-جمع بندی   79

5-4-پیشنهادها 80

5-5-پیشنهاداتي برای محققین آتی 81

5-6- محدودیت های تحقیق   82

منابع  83

پیوست ها 85

چکیده انگلیسی  88

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1-1- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده داخلی          6

جدول 1-2- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده خارجی        7

جدول 2-1- شاخص احساس فساد 2010            21

جدول 2-2- شاخص احساس فساد 2011            22

جدول 2-3- شاخص احساس فساد 2012            23

جدول 2-4- شاخص احساس فساد 2013            24

جدول 2-5- آمار نیروی انسانی خارج شده از سازمان         43

جدول 3-2- بررسی پایایی پرسشنامه    60

جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات      63

جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنسیت         64

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک نوع استخدام   65

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک نوع مسکن     66

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تاهل 67

جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار       68

جدول 4-7- نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف  70

جدول 4-8- جدول Anova   71

جدول 4-9- جدول coefficients       71

جدول 4-10- تحلیل رگرسیون فرضیه اول         71

جدول 4-11- جدول Anova 72

جدول 4-12- جدول coefficients     72

جدول 4-13- تحلیل رگرسیون فرضیه دوم         72

جدول 4-14- جدول Anova 73

جدول 4-15- جدول coefficients    73

جدول 4-16- تحلیل رگرسیون فرضیه سوم        73

جدول 4-17- آزمون فریدمن  74

جدول 4-18- آزمون فریدمن بین متغیرهای موثر بر CRM 74

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش گذشته 6

شکل 1-2- مدل مفهومی پژوهش گذشته 6

شکل 1-3- مدل مفهومی پژوهش         9

شکل 2-1- درصد نیروهای شاغل در سازمان به تفکیک مدرک تحصیلی         44

شکل 2-2- چارت سازمان امور مالیاتی 45

شکل 3-1- مدل مفهومی پژوهش         59

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی به تفکیک تحصیلات 64

نمودار 4-2- توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت    65

نمودار 4-3- توزیع فراوانی به تفکیک نوع استخدام          66

نمودار 4-4- توزیع فراوانی به تفکیک نوع مسکن            67

نمودار 4-5- توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تاهل        68

نمودار 4-6- توزیع فراوانی به تفکیک سابقه کاری           69

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو − یک =