no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
مالكيت منابع آب در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
75 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مالكيت منابع آب در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مالكيت منابع آب در حقوق ایران

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبي‌ آنست‌ كه‌ بدانيم‌ مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ چه‌وضعيت‌ و ساختاري‌ دارد و آيا تعلق‌ اين‌ مالكيت‌ به‌ يك‌ شخص‌ تكليفي‌ را براي‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود مي‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكيت‌ چه‌ آثاري‌ دارد؟

آيا مي‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهي‌ و مشهور اذن‌ در شئي‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبي‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟

قانون‌ مدني‌ كه‌ ام‌القوانين‌ و از نخستين‌ قوانين‌ حقوقي‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ اماميه‌ و برداشت‌هاي‌ مستقيم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهي‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكيت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و مالكيت‌عمومي‌ و مالكيت‌ ملي‌ يا بيت‌المال‌ مي‌باشد كه‌ همين‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ نيز از اين‌ مقوله‌ مستثني‌ نبوده‌ و تابع‌ اين‌ روند مي‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ يك‌ منبع‌ همگاني‌ و عمومي‌ قابل‌ بهره‌برداري‌ جمعي‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا براي‌ شخص‌ منتفع‌داراي‌ آثار مالكيت‌ تلقي‌ و هرگونه‌ بهره‌برداري‌ و تسلط برآن‌ را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

كليد واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

 

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

 فهرست مالكيت منابع آب در حقوق ایران

 1. فصل اول: كليات و تعاريف ۴
 • ۱-۱٫ مبحث اول: كليات ۵
 • ۱-۱٫ مبحث اول: كليات ۵
 • ۱-۱-۱٫ گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي ۵
 • ۲-۱٫ مبحث دوم: تعريف و انواع آب ۸
 • ۲-۱٫ مبحث دوم: تعريف و انواع آب ۸
 • ۱-۲-۱٫ گفتار اول: تعريف آب ۸
 • ۱-۲-۱-۱٫ بند اول: معني لغوي آب ۹
 • ۲-۲-۱-۱٫ بند دوم: آب از نظر طبيعي ۹
 • ۳-۱-۲-۱٫ بند سوم: آب در ادبيات و عرفان ۱۰
 • ۴-۱-۲-۱٫ بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه ۱۱
 • ۵-۱-۲-۱٫ بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي ۱۲
 • ۲-۲-۱٫ گفتار دوم: انواع منابع آب ۱۳
 • ۱-۲-۲-۱٫ بند اول: آب‌هاي زيرزميني ۱۴
 • الف: قنات‌ها ۱۵
 • ب: چشمه ۱۸
 • ج: چاه ۱۹
 • د: آب‌هاي معدني ۲۱
 • ۲-۲-۲-۱٫ بند دوم: آب‌هاي سطحي ۲۲
 • الف: دريا ۲۳
 • ب: درياچه‌ها ۲۴
 • ج: رودخانه ۲۴
 • د: نهر ۲۴
 • ه‍: آبهاي داخلی ۲۴
 • و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني ۲۵
 • ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي) ۲۶
 • ي: آب‌هاي جاري ۲۷
 1. فصل دوم: مالكيت منابع آب ۲۸
 • ۱-۲٫ مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب ۲۹
 • ۱-۱-۲٫ گفتار اول: انواع مالکیت ۳۰
 • ۱-۱-۱-۲٫ مالكيت عمومي: ۳۰
 • ۲-۱-۱-۲٫ مالكيت دولتي ۳۰
 • ۱-۲-۲٫ گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي ۳۲
 • ۱-۱-۲-۲٫ بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب ۳۴
 • ۲-۱-۲-۲٫ بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها ۳۵
 • ۳-۱-۲-۲٫ بند سوم: مشتركات ۳۶
 • ۳-۲-۲٫ گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني ۳۸
 • ۱-۳-۲-۲٫ بند اول: حيازت آب هاي مباح ۳۹
 • ۲-۳-۲-۲٫ بند دوم: مشاركت در منابع آب ۴۱
 • ۳-۳-۲-۲٫ بند سوم: چشمه ۴۲
 • ۴-۳-۲-۲٫ بند چهارم: عقود ۴۳
 • ۲-۲٫ مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب ۴۴
 • ۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالكيت آب ۴۴
 • ۲-۲-۲٫ گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب ۴۵
 • ۳-۲-۲٫ گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب ۴۷
 • ۴-۲-۲٫ گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين ۴۹
 • ۳-۲٫ مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب ۵۳
 • ۱-۳-۲٫ گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴
 • ۲-۳-۲٫ گفتار دوم: اسناد رسمي آب ۵۴
 • ۳-۳-۲٫ گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷
 • ۱-۳-۳-۲٫ بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷
 • ۲-۳-۳-۲٫ بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸
 • ۴-۲٫ مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
 • ۴-۲٫ مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
 • ۱-۴-۲٫ گفتار اول:آب در شریعت اسلام ۵۹
 • ۲-۴-۲٫ گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱
 • ۳-۴-۲٫ گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴
 • ۱-۳-۴-۲٫ بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴
 • ۲-۳-۴-۲٫ بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷
 • ۴-۴-۲٫ گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸
 • نتیجه گیری ۷۰
 • پیشنهادات ۷۱
 • منابع فارسی ۷۲
 • چکیده انگلیسی. ۷۴

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 10 =