no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی
doc
تعداد صفحات : 136
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران در 136صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران:

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­شود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع شود. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری است نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی مرتفع گردد. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­های گردشگران کره­ای در شهر تهران بپردازیم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش توسعه یافت و تعداد 385 پرسشنامه میان گردشگران کره­ای در شهر تهران توزیع گردید. داده­ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آزمون­های آماری، به ترتیب ویژگی­های شخصی گردشگر، ادراک و آگاهی از ایران، و ضعف زیرساخت­ها و کمبود امکانات به عنوان اصلی­ترین محدودیت­های جامعه آماری پژوهش شناسایی شد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

کلید موفقیت بازاریابی در شناخت بازار و تولید محصولات مطلوب و مورد نیاز بازار نهفته است. اول باید دید مردمی که سفر می­کنند چه کسانی هستند؟ مشخصات و خصوصیات آنها از لحاظ طبقه اجتماعی، سن، جنس و وضعیت ازدواج چیست؟ دوم این که انگیزه آنها از مسافرت چیست؟ چه می­خواهند و به دنبال چه هستند و چرا مسافرت می­کنند؟ (داس­ویل، 1997، ترجمه اعرابی و ایزدی، 1378: 42). مردم با هدف برآوردن برخی از نیازهای روانشناختی خود به مسافرت مبادرت می­ورزند. با این حال عده­ای از افراد به دلیل برخی محدودیت­ها تمایلی به مسافرت ندارند (ژانگ[1]، 2009).

برعکس انگیزه­ها که به عنوان محرک سفر عمل می­کنند، در مقابل، محدودیت­ها به عنوان فیلتری برای گردشگری به شمار می­آیند و موجب کاهش تقاضا می­شوند؛ به عبارت دیگر، علی­رغم وجود انگیزه­های سفر، محدودیت­ها می­توانند مانع مشارکت تصمیم­گیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، 2009، به نقل از پیج و هال، 2003). از طرف دیگر محدودیت­های درک شده میزان وفاداری گردشگران را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد (تائه[2]، 2007). مطالعات نشان می­دهند که بیشتر محدودیت­های تصمیمات سفر با جنسیت، سبک زندگی و ویژگی­های فرهنگی در ارتباط هستند (خان، 2011، به نقل از جکسون[3]، 1991).

برخی از محدودیت­ها باعث می­شوند افراد در فعالیت­های گردشگری کمتر از حد مطلوب مشارکت نمایند. نوع دیگری از محدودیت­ها نیز عواملی را شامل می­شوند که منجر به عدم مشارکت در برخی فعالیت­های خاص می­شوند (سیلوا و کوریا[4]، 2008).تحقیقات مرتبط با محدودیت­های گردشگری درصدد بررسی عواملی هستند که از نظر محققین و گردشگران ساختار اولویت­ها و ترجیحات سفر، و یا مشارکت و لذت از آن را محدود می­سازند (جکسون، 2000). شناسایی محدودیت­های سفر به درک عوامل اثرگذاری که رفتار گردشگران را شکل می­دهند، کمک می­کند. این کار همچنین می­تواند مقدمه­ای برای شناسایی تفاوت­های موجود میان انتخاب­های بخش­های مختلف گردشگران باشد (کاتیاپورنپانگ و میلر، 2009، به نقل از ساماندال، نانسی و جکوبویچ[5]، 1997). از اینرو، شناسایی محدودیت های پیش روی گردشگران و اتخاذ تدابیری در جهت رفع آنها برای هر کشوری که به دنبال توسعه گردشگری خود است، بسیار ضروری می­باشد.

 

اهداف پژوهش

  1. شناسایی محدودیت­های گردشگران خارجی در ایران
  2. کمک به برنامه­ریزان، بازاریابان و متولیان گردشگری ایران در جهت اخذ تصمیمات مناسب
  3. شناسایی عوامل اصلی در عدم موفقیت در جذب انبوه گردشگران خارج

 

سوالات پژوهش

سوال اصلی

  • گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟

 

سوالات فرعی

  • کدام یک از محدودیت­های شناسایی شده از نظر گردشگران خارجی ورودی به ایران از اولویت بالانری برخوردار هستند؟
  • کدام متغیر بیشترین محدودیت ها را برای گردشگران ایجاد می­کند؟

 

فهرست جداول

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 12

جدول 1-2: خلاصه­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری  20

جدول 2-2: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران  27

فصل سوم: روششنـاسـیپـژوهش  60

جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه 65

جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازه­گیری  67

فصل چهارم: چهارم: تجـزیـهوتحلیـلیـافتههـایآمـاریپـژوهـش 70

جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیت­شناختی (اندازه نمونه=351)  72

جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری  80

جدول 3-4: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش  81

جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک 83

جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای 88

جدول 6-4: نتایج آزمون فريدمن 90

 

 

فهرست نمودارها

فصل اول: کلیات پژوهش  1

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش 9

جدول 2-1: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهش­های پیشین جایگاه­یابی در صنعت هتلداری از منظر آژانس­های مسافرتی 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 18

نمودار 1-2: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران 43

نمودار 2-2: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون 44

نمودار 3-2: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت 45

نمودار 4-2: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ها  47

نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش 56

نمودار 1-3 انواع روش­های نمونه­گیری 63

نمودار 1-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان 73

نمودار 2-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان 73

نمودار 3-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان 74

نمودار4-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان 75

نمودار5-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده 75

نمودار 6-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده 76

نمودار 7-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران 77

نمودار 8-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان 77

نمودار 9-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران 78

نمودار 10-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ایدر حالت تخمین ضرایب استاندارد 84

نمودار 11-4: مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value 86

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + شش =