no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص : دانلود پایان نامه ارشد رشته  حقوق جزا و جرم شناسی
doc
تعداد صفحات : 175
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
18000 تومان
18000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۷۹ صفحه با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص :

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنيت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعايت حجاب شرعى» در سطح جامعه يکى از مهم ترين اين رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) يک رفتار بهنجار و رعايت آن يکى از ضروريات دين و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نيز با درک آثار منفى «عدم رعايت حجاب شرعى» و ضرورت رعايت آن،«عدم رعايت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسيارى از مشمولان اين جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.

حال با وجود پديده رايج «عدم رعايت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در ميان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با اين موضوع به نحو علمى برخورد کرده وريشه هاى آن شناسايى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراين در اين تحقيق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعايت حجاب شرعى» از ديدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبيين وتحليل نماييم .پايان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود.

در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی  مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

واژگان کلیدی: جامعه اسلامی، عدم رعایت شئونات شرعی، تعزیر، انحرافات اجتماعی، پوشش و ظاهر اشخاص،

بند اول:پـرسش اصلـي

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است ؟ ( اگر هر دو ، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود ؟ )

بنددوم:پـرسش فرعـي

۱- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد ؟ ( اعم از کیفری ، اداری یا انظباطی ، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

۲- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است ؟

بندسوم:فرضیه ها

۱- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده ۶۳۸ ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود ، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود .

۲- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد .

 

بندچهارم:هـدف پایان نامه موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص :

۱- علمی : برخورد با پدیده بدحجابی و پوشش و آرایش نا متعارف در نظام عدالت کیفری ایران . ( بررسی حقوقی جرم شناسی ) .

۲- کاربردی : ارائه بهترین راه کارها برای مقابله با پدیده بد حجابی و بی حجابی و پاک سازی جامعه از پوشش های نامتعارف و منافی عفت بر پایه  یک معرفت دینی ، اخلاقی و جرم شناختی .

بندپنجم: پيشينـه تحقيـق

تا کنون در مورد بدحجابی از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی تحقیقی صورت نگرفته است .


بندششم: روش تحقيـق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعۀ کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.و با توجه به کمبود پژوهش در این زمینه ناچار به استفاده از مقالات منتشر شده در مطبوعات و حتی یادداشت های منتشر شده در پایگاه های اینترنتی هستیم.در ضمن اینکه منابع فقهی و اسلامی نیز قسمتی از منابع این تحقیق را در بر میگیرد.

بندهفتم:ضـرورت و اهميـت بحـث پایان نامه موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص :

با توجه به اینکه در سالهای اخیر ، اجرای طرح های قاطع و سخت گیرانه ای توسط نیروی انتظامی تحت عناوینی چون (حجاب و عفاف ) ( ارتقاء امنیت اجتماعی) و (گشت ارشاد) ، باز خورد های اجتماعی فراوانی داشته و در محافل علمی و حتی سیاسی بحث انگیز شده است ، ضرورت دارد که برای نتیجه گیری از بحث های مطرح شده توسط صاحب نظران و تبیین حدود اختیارات نیروی انتظامی در این زمینه ، پژوهش علمی و بی طرفانه ای صورت پذیرد.

فهرست مطالب پایان نامه موضوع بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص :

عنوانصفحه
چکیده۱
مقدمه۲
بنداول:پـرسش اصلـي۴
بند دوم:پـرسش فرعـي۴
بندسوم:فرضیه ها۴
بندچهارم:هـدف۴
بندپنجم:پيشينـه تحقيـق۴
بندششم:روش تحقيـق۵
بندهفتم:ضـرورت و اهميـت بحـث۵
بخش اول:

بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص باتاکید برجامعه ایران امروز

فصل اول:پیشینه حجاب درمیان اقوام باستان تاکنون  وحجاب در جامعه ایران امروز۶
مبحث اول:تاریخچه حجاب۶
گفتار اول:حجاب در اقوام باستان۶
گفتار دوم:حجاب در میان ادیان الهی۷
بند اول:پـوشش وحجـاب در آييـن زرتشت۸
بند دوم:پـوشش و حجـاب در آييـن يهـود۱۰
بند سوم:پـوشش و حجـاب در آييـن مسيحيـت۱۱
گفتار سوم:حجاب وپوشش زن در ایران باستان۱۲
بند اول:فـرهنـگ و لبـاس ايـران  باستـان در گـذر تاريـخ۱۲
بنددوم:پـوشش زن در ايـران  باستـان ۱۳
مبحث دوم:حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه۱۶
گفتار اول:پدیده تجدد وبرخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب۱۶
بند اول:زن در دوره صفـوی۱۶
بنددوم:پـوشش زنـان در دوره شاه عبـاس اول۱۷
بندسوم:حجـاب در دوره قاجـار۱۷
بندچهارم:دوره معاصر۱۸
گفتار دوم:تاثیر انقلاب اسلامی وعوامل پیدایش بی حجابی وبد حجابی در ایران امروز۲۰
 بند اول: عوامل روانی۲۰
بنددوم:عوامل فرهنگی۲۱
 بند سوم:عوامل اجتماعی۲۲
بندچهارم: عوامل سیاسی۲۶
فصل دوم:حجاب از منظر دین اسلام وبررسی ابعاد شرعی حجاب۲۹
مبحث اول:مقام وحرمت دختران وزنان ازدیدگاه اسلام وبررسی فلسفه حجاب ۳۱۲۹
گفتار اول:نگاه اسلام به زن وشان او در اجتماع۲۹
گفتار دوم:فلسفه حجاب وپوشش در اسلام وایرادات وارده به آن۳۰
بنداول:مفهـوم لغـوی حجـاب۳۰
بند دوم:فلسفه حجاب۳۲
مبحث دوم:حکم حجاب و خودآرایی در اسلام وحدود آنها۳۸
گفتار اول:حکم پوشش در اسلام وسیره بزرگان دین۳۸
بند اول:حجـاب در قـرآن۳۸
بند دوم:ديـدگـاه  مفسـران۴۱
بند سوم:دلايـل روايـي۴۲
 بند چهارم:حجـاب از ديـدگـاه عقـل۴۳
بند پنجم:حجيّـت سيـره۴۴
بندششم:معافيت هاي پوششي در زنان۴۵
گفتار دوم:زیبا شناختی  پوشش  وحدود خودآرایی از منظر اسلام۴۶
بند اول:اهميـت رنـگ پـوشش در اسلام۴۶
بند دوم:حدود خود آرایی در سلام۴۷
فصل سوم:بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی۴۹
مبحث اول:بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی۴۹
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی۴۹
گفتار دوم:آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب وعفاف۵۰
بنداول:کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی۵۰
بند دوم:کاهش انحرافات جنسی۵۰
بندسوم:استحکام بنیان خانواده وکاهش آمارطلاق۵۱
بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی۵۱
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون۵۱
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف۵۲
بند اول: افزایش جرایم وجنایات جنسی  وجرایم مرتبط با امورجنسی ودرنتیجه کاهش آمارازدواج۵۲
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق۵۲
بند سوم:کاهش امنیت  و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.۵۳
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع۵۳
مبحث دوم:بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی۵۳
گفتار اول:بد حجابی؛ مرز میان انحراف ،جرم وگناه۵۳
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی۵۸
بخش دوم:

آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن

فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب وعلل گرایش برخی جوانان به پوشش ها و ظواهرنا متعارف۶۱
مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش(نظریه­های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی)۶۱
گفتاراول:تبیین نظریه­های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی وانطباق آن باعدم رعایت حجاب اسلامی۶۱
گفتار دوم: شيوه كسب رفتارهاي انحرافی مانند عدم رعایت حجاب  شرعی توسط فرد۶۵
بنداول:.خانواده۶۶
بنددوم: گروه همسالان(نظريه انتقال فرهنگي و معاشرت های ترجیحی)۶۷
بندسوم: خود تنظیمی۶۹
گفتار سوم: پاداشها و تنبيهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی۶۹
گفتار چهارم: عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر این پدیده در يك محيط خاص مانند مدرسه۷۳
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی(نظریه تعارض فرهنگی)۷۶
گفتار اول:نظریه تعارض فرهنگی ونقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب۷۷
گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آنها درتغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه۸۲
بنداول.تحديد مفهوم جرم۸۲
بنددوم.ايجاد امواج جرم۸۲
 بندسوم.عادي سازي هنجارشكني۸۲
بندچهارم.اشاعه فحشا و بي بندوباري۸۳
بندپنجم. تضعيف اعتماد اجتماعي۸۴
مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)۸۷
گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی۸۷
گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام۸۹
گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی۹۰
گفتار چهارم:آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب وتاثیر آن در عدم رعایت حجاب شرعی۹۲
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب۹۲
بنددوم: تاثیر کنترل رسمی والزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۶
بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۷
فصل دوم:راهکارهای پیش­گیری ودرمان بی­حجابی و ترویج فرهنگ عفاف۱۰۱
مبحث اول: پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب۱۰۱
گفتار اول:آموزش پدران و مادران۱۰۱
گفتار دوم:ساماندهی نظام آموزش و پرورش۱۰۵
گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی۱۰۶
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری۱۰۶
بخش سوم:

مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص

فصل اول:مباني جرم انگاري در خصوص نحوه  پوشش  وظاهر اشخاص۱۱۷
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی۱۱۷
گفتاراول:درمورد اشخاص مسلمان۱۱۷
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان۱۱۹
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان۱۱۹
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی۱۲۱
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی۱۲۱
مبحث دوم:حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهرمتعارف۱۲۲
گفتاراول:کارایی یا عدم کارایی ابزارکیفری۱۲۲
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری۱۲۴
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی۱۲۴
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص۱۲۷
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام۱۳۰
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی۱۳۰
 گفتار اول:عنصر قانونی جرم۱۳۰
گفتار دوم:زن بودن مرتکب وچرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان۱۳۵
گفتارسوم:علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی۱۳۷
گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی۱۴۰
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام۱۴۲
گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم۱۴۲
بنداول:اصطلاحات و اقسام حرمت:۱۴۲
بنددوم:تبيين حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات۱۴۳
بندسوم:حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها۱۴۴
گفتاردوم:جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن۱۴۹
نتیجه گیری۱۵۳
فهرست منابع ومآخذ۱۵۷
چکیده انگلیسی۱۶۳

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − 2 =