no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی
doc
تعداد صفحات : 162
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت جهانگردی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی در 162صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی:

گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد.

یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.

 

اهميت و ضرورت انجام پژوهش

شاید مهم ترین مصوبه سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو(اکتبر 2003، پاریس) تصمیم برای طرح و تصویب کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بر اساس اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی باشد که با اجماع تمام کشورهای عضو یونسکو در سال 2001 به تایید رسیده است (وحید، 1383: 253). از این رو مطالعه این مهم در تمام زمینه ها، از جمله گردشگری حائز اهمیت است. لذا توسعه گردشگردي به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل موثري براي مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و اجتماعي مي شود (هزار جریبی، 1390: 121). صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Unwto,2007). توسعه فعاليت توريستي با انگيزه گردشگري غالباً منوط به جاذبه هاي متنوع طبيعي، فرهنگي و تاريخي است (تقوایی و همکاران، 1388: 46). منابع موجود از حداقل ده نوع گردشگر یاد کرده اند که عبارت اند از:

الف)گردشگر به عنوان باستان شناس علاقه مند به فضاهاي تاريخي گردشگري؛

ب)گردشگر به عنوان انسان شناس علاقه مند به فرهنگ، خصايص فرهنگي، فرهنگ قومي و از جمله فولكلور؛

ج) گردشگر به عنوان ماجراجو و علاقه مند به تجربه هاي جديد؛

د) گردشگر به عنوان گريزنده از شرايط موجود خود و علاقه مند به فضاهاي استراحتي واوقات فراغت؛

ه) گردشگر به عنوان عضوي از طبقة مرفه علاقه مند به استانداردهاي بالاي خدمات اقامتي؛

و)گردشگر به عنوان جستجوگر علاقه مند به كشف فضاهاي تازه و سرزمين هاي ناآشنا و آداب و رسوم متفاوت؛

ز)گردشگر به عنوان شكمبارة علاقه مند به غذاهاي متنوع ساير ملل؛

ح)گردشگر به عنوان محقق علاقه مند به بررسي فرهنگ ها و آداب و رسوم؛

ط)گردشگر به عنوان انتقال دهندة فرهنگ، علاقه مند به تاثير بر فرهنگ بومي؛ و

ي)گردشگر به عنوان خوشگذران و علاقه مند به انجام اعمال خلاف (پیروز، 1370: 69)(کروبی، 1387: 320).

نگاهی به ده نوع گردشگر که آقای کروبی و پیروز به آن اشاره می کنند، درست نیمی از اجتماع گردشگران را علاقمند به تنوع فرهنگی مطرح می کند که اهمیت موضوع مطالعه این پژوهش را دو چندان می کند.

 

هدف اصلی از انجام پژوهش:

بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

 

 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

 

پرسش­های پژوهش

 پرسش اصلی

 • آیا میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

پرسش های فرعی

 • آیا میان تنوع زبانی و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا میان تنوع مذهبی و توسعه گردشگری ارتباطی وجود دارد؟
 • آیا میان سیاست های فرهنگی (چند فرهنگ گرایی) و توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟
 • آیا میان امواج مهاجرت با ایجاد تنوع فرهنگی بر  توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا میان نژاد و قومیت های موجود در کشورهای منتخب (متنوع یا تک فرهنگی) با توسعه گردشگری رابطه ای وجود دارد؟

 

فهرست

فصل اول: کلیات  1

 • مقدمه  1
 • بیان مساله  2
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  7
 • اهداف پژوهش  10
 • پرسش های پژوهش  10
 • چارچوب تئوریک  11

6-1دیدگاه منفی گرایان  11

6-2 دیدگاه مثبت گرایان  12

6-3 مدل مفهومی  14

 • متغیر های پژوهش  16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع  19

 • مقدمه  19
 • ادبیات  20

2-1فرهنگ  20

2-2 شهروندی فرهنگی  23

2-3 تنوع فرهنگی  25

2-4 ابعاد تنوع فرهنگی  27

2-4-1 زبان 27

2-4-2 مذهب  30

2-4- 3 قومیت  31

آداب و رسوم  33

غذا   34

پوشش  34

کالاهای مادی  35

2-4-4 سیاست های چندفرهنگی  37

2-4-5 مهاجرت   38

تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی  40

انواع مهاجرت های بین المللی  41

2-5 گردشگری  43

2-5-1 گردشگری فرهنگی   44

2-5-2 گردشگری مذهبی  46

2-5-3 گردشگری غذایی  48

2-6 توسعه گردشگری  49

3-1 سابقه پژوهش های داخلی  51

3-2 سابقه پژوهش های خارجی  54

 • نقد و بحث  57

فصل سوم: روش شناسی  59

 • مقدمه  59
 • روش تحقیق  60
 • مطالعات تطبیقی  60
 • عناصر تحقیق  61
 • نوع تحقیق  61

5-1 تحقیقات توصیفی  61

5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق  62

 • استراتژی های تحقیق  63

6-1 تحقیق پیمایشی  64

 • روش و ابزار های جمع آوری داده  64

7-1 مدارک پژوهش های گذشته  65

7-2 آمارهای رسمی  65

7-3 مصاحبه ها  65

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها  66
 • روایی و اعتبار پژوهش  66
 • نتیجه گیری  67

فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها  69

 1. مقدمه  69
 2. گردشگری در ایران  74

2-1 تاریخچه گردشگری ایران  74

2-2 گردشگری فرهنگی ایران  80

2-3 گردشگری مذهبی ایران  83

2-4گردشگری غذایی ایران  85

 1. گردشگری در انگلستان  88

3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان  89

3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان 91

3-3 گردشگری مذهبی انگلستان 93

3-4 گردشگری غذایی انگلستان  94

 1. گردشگری در مالزی  95

4-1 تاریخچه گردشگری مالزی  96

4-2 گردشگری فرهنگی مالزی  97

4-3 گردشگری مذهبی مالزی  100

4-4 گردشگری غذایی مالزی  101

 1. تنوع فرهنگی در ایران  103

5-1 سیاست های چندفرهنگی ایران  104

5-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران  108

 1. تنوع فرهنگی در انگلستان  115

6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان  115

6-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان  117

 1. تنوع فرهنگی در مالزی  123

7-1 سیاست های چندفرهنگی مالزی  123

7-2 تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی  125

 1. مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری  129

فصل پنجم: نتیجه گیری  132

 1. مقدمه  132
 2. نتیجه گیری  133
 3. پیشنهادات و راهکارها  136

3-1 پیشنهادات تنوع قومی  136

3-2 پیشنهادات تنوع زبانی  137

3-3 پیشنهادات تنوع مذهبی  138

3-4 پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی  138

 1. محدودیت های پژوهش  139

منابع داخلی  141

منابع خارجی  148

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =