no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران :پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
doc
تعداد صفحات : 143
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش مالی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش مدیریت مالی و با عنوان بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران :

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .

سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی

 

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغييرات بنيادين در دنيای تجارت شده است. امروزه، با استفاده از ابزارهای گوناگون انتقال اطلاعات، امکان ارتباط هرچه بيشتر و بهتر با مشتريان و درنتيجه آگاهی از خواسته ها و نيازهای آنها فراهم شده است. اين امر برای صنايع خدماتی اهميت بيشتری دارد. زيرا اين صنايع نياز دارند تا برای حفظ و افزايش ميزان سود خود، وفاداری مشتريان را نسبت به خود افزايش دهند و از گرايش آنها به سمت رقبا جلوگيری نمايند. امروزه بدون استفاده از ابزارهای جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات شانس بسيار کمی برای باقی ماندن در دنيای رقابت وجود خواهد داشت.

صنعت بانکداری يکی از مهمترين صنايع خدماتی است و بهبود عملکرد اين صنعت میتواند گام مهمی در بهبود وضعيت اقتصادی باشد. از طرف ديگر امروزه با ورود فناوری اطلاعات به صنعت بانکداری و ورود بانکها به دنيای مجازی، لازم است تا عملکرد اين بانکها به گونهای ديگر مورد بررسی قرار گيرد. بانکها نياز دارند تا عملکرد خود را نه تنها در محيط برون خطی، بلکه در محيط مجازی  نيز مورد بررسی قرار دهند. پيشرفتهاي بسياری در سالهای اخير در زمينه بانکداری اينترنتی صورت گرفته، اما با اين حال اين سيستم هنوز در کشور نوپا بوده و به طور کامل مورد پذيرش مشتريان قرار نگرفته است. اين مسئله نشان می دهد که با وجود تحقيقات بسيار انجام شده در اين زمينه، هنوز نياز به پژوهشهايی وجود دارد که به گونهای عميق تر به بررسی مسئله عدم پذيرش فناوریهای جديد بپردازند.

نگاهي به آمار بانك ها نشان مي دهد كه با وجود تعداد زياد كارت هاي صادر شده از سوي شبكه بانكي كشور، تعداد مشتريان خدمات اينترنتی بسيار اندك است و با وجود هزينه بانك ها در اين بخش، با توجه به تعداد کم مشتريان، اگر بانك ها اين سرويس را ارائه ندهند نيز مشكلي به وجود نمي آيد.

باوجود مدت زمانی که از ارائه خدمات بانکی به شيوه های جديد میگذرد، اما هنوز بسياری از کاربران در برابر تغيير شيوههای سنتی و روی آوردن به شيوه های جديد مقاومت می کنند. اين مسئله نشان میدهد که هنوز نياز به تحقيقات بيشتر برای بررسی عواملی موثر بر استفاده کاربران از کانالهای جديد ارائه خدمات بانکی وجود دارد.

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است،  بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند .بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری  مؤثر، ارائه ی تکنولوژی های کارامد، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام ، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است.

 

 

فهرست مطالب

 
صفحه عنوان
تچکیده
ثفهرست مطالب
زفهرست اشکال
سفهرست جداول
 

فصل اول- کلیات پژوهش

21-1- مقدمه
21-2- بیان مسأله
41-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق
61-4- سؤال تحقیق
61-5- اهداف تحقیق
61-6- فرضیه ­های تحقیق
71-7-مدل مفهومی تحقیق
81-8- روش تحقیق
81-9-قلمرو تحقیق
8   1-9-1- قلمرو مکانی
8  1-9-2- قلمرو زمانی
8  1-9-3-قلمرو موضوعی
91-10- تعریف واژگان کلیدی
111-11-خلاصه فصل
فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش
132-1- مقدمه
142-2- مدل پذیرش تکنولوژی
182-3-  اعتماد
192-4-عوامل خارجی
19   2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری
20   2-4-2- رضایتمندی
212-5- صنعت بانکداری
21   2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان
22   2-5-2-  کانالهاي ارائه خدمات بانکها
23 2-6-  بانکداری الکترونیکی
24   2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی
24    2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک
26     2-6-3-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي
27     2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران
27     2-6-4-1- جنبه داخلي
27      2-6-4-1-1-مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي
28      2-6-4-1-2- كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران
30      2-6-4-1-3- موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي
31      2-6-4-2-جنبه هاي خارجي
312-7- بانکداری اینترنتی
34   2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی
35   2-7-2- ضرورت توسعه بانکداري اینترنتی
36   2-7-3-تاريخچه بانكداري اينترنتي
38    2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران
39    2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی
402-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان
40   2-8-1-   اهداف
40   2-8-2-  مدت زمان
41   2-8-3- سرمایه بانک
41   2-8-4-خط مشي بانک
41   2-8-4-1-چشم انداز
41   2-8-4-2-ماموریت
42  2-8-4-3-ارزش های سازمانی
43  2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان
43   2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای
43   2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان
43   2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک
44   2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی
44   2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط
44   2-8-4-4-6-تراکنش های مالی
44   2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک
45   2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع
45   2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب
45   2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول
462-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
46   2-9-1- پژوهش‏های خارجي
49   2-9-2-   پژوهش‏های داخلي
552-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین
592-11- خلاصه فصل
 
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
613-1- مقدمه
613-2- روش تحقیق
633-3- جامعه و نمونۀ آماری
643-4- روش نمونه­ گیری و تعیین حجم نمونه
663-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
663-5-1-متغیر مستقل
673-5-2-متغییر وابسته
673-6- فرضیه ­ها و مدل مفهومی تحقیق
693-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
70   3-8-ابزار سنجش تحقیق
70   3-8-1-پرسش نامه
713-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
71   3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش
72   3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش
73   3-10- روش آزمون فرضیه ها
743-11- خلاصه فصل
 
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ­ها
764-1- مقدمه
764-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه آماری
77   4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
78   4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
79   4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
80   4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
81   4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه
824-3- تحلیل استنباطی داده ­ها
82   4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها
82     4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی
83     4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده
84     4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده
86     4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد
87     4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی
88    4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن
89     4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داري فریدمن براي اولویت بندي عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی
904-4- نتایج
914-5- خلاصه فصل
 

 

فصل پنجم: یافته­ ها، نتیجه­ گیری و پیشنهادات
935-1- مقدمه
935-2- مروری مختصر بر روند پژوهش
955-3- یافته ­ها
965-4- نتیجه­ گیری
975-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
985-6- محدودیت­های پژوهش
995-7-خلاصه فصل
 
فهرست منابع و مأخذ
102منابع فارسی
108منابع لاتین
112ضمائم و پیوست­ها

 

 

فهرست اشکال

صفحهعنوان
7شکل شماره (1-1)  مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی
16شکل شماره (2-1)  مدل اوليه پذيرش فناوري ديويس (TAM
17شکل شماره (2-2)  مدل مفهومی پژوهش
68شکل شماره (3-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی

 

 

فهرست جداول

صفحهعنوان
26جدول شماره (2-1)  مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي
56جدول شماره (2-2)   جمع­ بندی تحقیقات انجام شدۀ خارجی
57جدول شماره (2-3) جمع ­بندی تحقیقات انجام شدۀ داخلی
66جدول شماره (3-1)  تعریف متغیر مستقل
67جدول شماره (3-2)  تعریف متغیر وابسته
69جدول شماره (3-3)  متغیرهای تحقیق
77جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب جنسیت
78جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب سن
79جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
80جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
81جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان درآمد
83جدول شماره (4-6)  آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی
84جدول شماره (­4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده
85جدول شماره (4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده
86جدول شماره (4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد
87جدول شماره (4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی
89جدول شماره (4-11) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی
89جدول شماره (4-12) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی
  
  

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − سه =