no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی: پایان نامه ارشد کشاورزی
doc
تعداد صفحات : 112
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی - گرایش اقتصاد کشاورزی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.دیجی لود در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی:

افزایش تقاضای آبزیان که ناشی از رشد جمعیت و افزایش سطح آگاهی افراد از نقش مصرف آبزیان در سلامتی می‌باشد را به دو صورت می‌توان جبران کرد.

اول: افزایش صید، که با محدودیت مواجه است.

دوم: گسترش آبزی پروری، که با توجه به منابع طبیعی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماهی قزل‌آلایرنگين‌کمان از مهمترين گونه‌هاي پرورش ماهيان سردآبي و تنها گونه پرورشي سردآبي در ايران مي‌باشد. استان فارساز پتانسيل بالايي براي پرورش ماهي سردابي و به ويژه قزل‌آلا برخوردار است. معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه‌های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط زیست ایجاد می‌کنند، دانشمندان را واداشت تا مدل‌های بهره وری و کارایی را با وجود تولید توام ستاده‌های مطلوب و نامطلوب اصلاح کنند بنابراین این مطالعه با هدف محاسبه کارایی فني مزارع پرورش ماهی قزل‌آلادر استان فارس با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته است. برای این منظور از داده های مقطعی سال 1390 استفاده شد مزارع مورد بررسی با روش نمونه‌گیری ساده تصادفی در دو گروه کوچک (با ظرفیت تولید کمتر از 30 تن)، و گروه بزرگ (با ظرفیت تولید بیشتر از 30 تن) انتخاب شدند.سپس به محاسبه کارایی فنی با و بدون تاًکید بر ملاحظات زیست محیطی و کارایی زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی بدون ملاحظات زیست محیطی در دو گروه، برابر با 95 درصد است. کارایی فنی با ملاحظات زیست محیطی در گروه اول 88، در گروه دوم 68 می‌باشد. کارایی زیست محیطی برای این دو گروه به ترتیب 50 و 5/56 بدست آمد. مقایسه میانگین کارایی نشان داد اختلاف معناداری بین کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی در گروه اول وجود دارد اما در گروه دوم اینگونه نیست. مقایسه کارایی زیست محیطی و کارایی فنی با تاًکید بر ملاحظات زیست محیطی حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار بود.

در این مطالعه به محاسبه قیمت سایه‌ای نیز پرداخته شد در مزارع کوچک قیمت سایه‌ای فسفر و مواد جامد معلق مثبت به دست آمد به این مفهوم که با کاهش میزان فسفر‌دهی، میزان تولید و کارایی افزایش می‌یابد. قیمت سایه‌ای نیتروژن و بارآلی منفی محاسبه شد. قیمت سایه‌ای منفی بیانگر اعمال هزینه برای کاهش آلاینده می‌باشد. در مزارع گروه دوم قیمت سایه‌ای بار آلی مثبت و قیمت سایه‌ای سایر آلاینده‌ها منفی به دست آمد.

کلیدواژه: آبزی پروری، ملاحضات زیست محیطی، قیمت سایه­ای، آلاینده­‌های محیطی

 

اهداف مطالعه

برای این مطالعه اهداف زیر تعریف شده است:

 1. تعیین کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا بدون توجه به جنبه­ های زیست محیطی
 2. تعیین کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با توجه به جنبه‌های زیست محیطی
 3. تعیین کارایی به کارگیری نهاده‌ها
 4. تعیین کارایی زیست محیطی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا
 5. تعیین قیمت سایه‌ای آلاینده‌های زیست محیطی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا
 6. مقایسه کارایی فنی در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن جنبه­های زیست محیطی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا
 7. مقایسه کارایی به کارگیری نهاده‌ها و کارایی زیست محیطی
 8. مقایسه کارایی زیست محیطی و کارایی فنی با توجه به جنبه­های زیست محیطی

فرضیه های تحقیق

 1. قیمت‌های سایه‌ای آلاینده‌ها منفی می باشند.
 2. بین کارایی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با و بدون لحاظ ملاحظات زیست محیطی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول
 • 1- مقدمه         2
 • 1-1- کلیات     2
 • 1-2- مشکلات زیست محیطی 4
 • 1-3- اهمیت موضوع   7
 • 1-4- اهداف مطالعه     8
 • 1-5- فرضیه های تحقیق        9
 • فصل دوم
 • 2- مروری بر مطالعات          11
 • 2-1-پژوهش‌های مربوط به کارایی آبزی‌پروری بدون ملاحظات زیست محیطی          11
 • 2-3-پژوهش‌های مربوط به کارایی با تأکید بر ملاحظات زیست محیطی          14
 • 2-4- مطالعات مربوط به آلودگی محیط زیست ناشی از مزارع پرورش ماهی    18
 • فصل سوم
 • 3- تئوری و روش تحقیق        24
 • 3-1- مباني نظري کارايي       24
 • 3-1-1- تعريف کارايي           25
 • 3-1-3- روش‌های محاسبه‌ی کارایی     27
 • 3-1-3-1- مرزي غيرپارامتري معين 28
 • 3-1-3-2- مرزي پارامتري معين       29
 • 3-1-3-3- مرزي معين آماري 29
 • 3-1-3-4- مرزي پارامتري تصادفي    30
 • 3-2- مدل مورد استفاده برای کارایی    33
 • 3-2-1- تئوری تابع فاصله ای ستاده     33
 • 3-2-2- کارایی زیست محیطی 35
 • 3-3- استخراج قیمت سایه‌ای آلودگی    37
 • 3-4- محاسبه آلودگی    39
 • 3-4-1- اثرات آلایندگی ماهیان پرورشی         39
 • 3-5- روش جمع­آوري داده‌ها و روش نمونه­گيری        40
 • 3-5-1- روش نمونه­گیری       40
 • 3-5-2- منطقه مورد مطالعه     41
 • 3-5-2-1- منابع آبي و قابليت‌هاي استان فارس در پرورش ماهي         41
 • 3-5-2-2- تاريخچه پرورش ماهيان سردآبي در استان فارس    42
 • 3-5-2-3- توليد ماهيان سردآبي در استان فارس و كل كشور    42
 • فصل چهارم
 • 4- نتایج و بحث         45
 • 4-1- ویژگی نمونه مورد مطالعه         45
 • 4-1-1- ویژگی فردی جامعه آماری      45
 • 4-1-2- ویژگی مزارع مورد مطالعه     46
 • 4-2- وضعیت تغذیه­ای در مزارع پرورش ماهی مورد بررسی 48
 • 4-3- نتایج محاسبه آلاینده‌ها     49
 • 4-5- کارایی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مورد مطالعه         52
 • 4-5-1- کارایی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا مورد مطالعه بدون در نظر گرفتن عوامل
  محیطی 52
 • 4-5-2- محاسبه کشش نهاده‌های توليد   58
 • 4-5-3- کارایی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با در نظر گرفتن عوامل محیطی   60
 • 4-5-4- محاسبه کشش عوامل تولید      66
 • 4-6- کارایی زیست محیطی     68
 • 4-7- قیمت سایه‌ای آلاینده‌ها     71
 • 4-8- مقایسه کارایی فنی با لحاظ محیط زیست و بدون در نظر گرفتن آن          72
 • 4-9- مقایسه کارایی به کارگیری نهاده‌ها و کارایی زیست محیطی        76
 • 4-10- مقایسه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی      78
 • فصل پنجم
 • 5- نتیجه­گیری و پیشنهادها       80
 • 5-1- خلاصه   80
 • 5-2- نتیجه­ گیری        82
 • 5-3- پیشنهادات         85
 • فهرست
 •  200)ر مزارع پرورش هارا به صورت جداگانه محاسبه کرده ه کارایی دارد.  نواوری اقع پیش نیاز هر گونه فعالیت تلقی مي‌شود.و آجایی///
 • //منابع    87

 

فهرست جدول­ها

 • جدول 3-1- میزان پرورش ماهیان سردابی در استان فارس در سال های 86-1380 (تن)        43
 • جدول 4-1- ویژگی فردی پرورش­دهندگان تحت مطالعه           46
 • جدول 4-2- اطلاعات سالیانه مربوط به متغیر‌های پژوهش در گروه اول          47
 • جدول 4-3- اطلاعات سالیانه مربوط به متغیر‌های پژوهش در گروه دوم          48
 • جدول 4-4- میانگین ترکیبات مواد غذایی مورد استفاده در مزارع تحت مطالعه 50
 • جدول 4-5- نتایج محاسبه آلاینده‌های مورد مطالعه در کل جیره مصرفی در گروه اول    51
 • جدول 4-6- نتایج محاسبه آلاینده‌های مورد مطالعه در کل جیره مصرفی در گروه دوم    51
 • جدول 4-7- میزان آلاینده‌های تولیدی به ازای تولید یک کیلوگرم ماهی 52
 • جدول 4-8- نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی برای گروه اول         54
 • جدول 4-9- نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی برای گروه دوم          56
 • جدول 4-10- کارآیی فنی واحد‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در گروه اول با استفاده از تابع تولید مرزی     57
 • جدول 4-11- کارآیی فنی واحد‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع بزرگ با استفاده از تابع تولید مرزی         58
 • جدول 4-12- کشش عوامل تولید درگروه اول   59
 • جدول 4-13- کشش عوامل تولید در گروه دوم   60
 • جدول 4-14- نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی برای گروه اول از پرورش­دهندگان 62
 • جدول 4-15- نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی برای گروه دوم از پرورش­دهندگان   64
 • جدول 4-16- کارآیی فنی واحد‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع کوچک با استفاده از تابع تولید مرزی        65
 • جدول 4-17- کارآیی فنی واحد‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع بزرگ با استفاده از تابع تولید مرزی         66
 • جدول 4-18- کشش عوامل تولید درگروه اول   67
 • جدول 4-19- کشش عوامل تولید درگروه دوم    67
 • جدول 4-20- محاسبه کارایی به کارگیری نهاده‌ها در گروه اول 69
 • جدول 4-21- محاسبه کارایی به کارگیری نهاده‌ها در گروه دوم 69
 • جدول 4-22- محاسبه کارایی زیست محیطی در گروه اول       70
 • جدول 4-23- محاسبه کارایی زیست محیطی در گروه دوم        71
 • جدول 4-24- قیمت‌های ستانده نامطلوب درگروه اول و دوم از مزارع مورد مطالعه      71
 • جدول 4-25- مقادیر کارایی محاسبه شده با روش مرزی تصادفی         73
 • جدول 4-26- نتایج آزمون مقایسه کارایی­ فنی در گروه­های مورد مطالعه          73
 • جدول 4-27- نتایج آزمون مقایسه کارایی­ فنی بین گروه­های مورد مطالعه         74
 • جدول 4-28- مقایسه کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی در گروه اول       75
 • جدول 4-29- مقایسه کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی در گروه دوم        76
 • جدول 4-30- مقایسه کارایی به کارگیری منابع و کارایی زیست محیطی بین گروه­های مورد مطالعه      77
 • جدول 4-31- مقایسه کارایی به کارگیری منابع و کارایی زیست محیطی در گروه­های مورد مطالعه       77
 • جدول 4-32- مقایسه کارایی فنی با تأکید بر ملاحظات زیست محیطی و کارایی زیست محیطی 78

 

فهرست نمودارها

 • نمودار 3-1- توصيف انواع کارايي به روش فارل       26
 • نمودار 4-1- درصد مواد خوراکی مورد استفاده در مزارع مورد مطالعه 49

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =