no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی
doc
تعداد صفحات : 131
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت انتظامی و با عنوان بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا در  131 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس) انجام شده و سوال اصلی آن این است که چه عواملی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد؟ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماري شامل كليه کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس (304 N=) می باشد كه 170 نفر از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. همچنین قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس می باشد و قلمرو زمانی در سال 1393 پیش بینی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا و پرسشنامه استاندارد سنگه مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است که روایی و پایایی آن تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از بین عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس رهبری مناسب بیشترین تاثیر و مدیریت زمان کمترین تاثیر را داشته است.

واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان، تجربه اندوزی

اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، 1999، ص 50). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آنها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، 2001). در واقع قابليت یادگیری سازماني براي سازمان ها يك امری حياتي و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از اين قاعده مستثني نبوده بلكه به عنوان يك سازمان پويا نیازمند گسترش قابليت یادگیری سازماني است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

  1. بقا: افراد و سازمان هايي كه با تغييرات فراگير همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد بنابراين، سازمان ها براي بقا و موفقيت همانند رهبران تجاري و برنامه ريزان بايستي ذهنيت كلاسيك خويش را كنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژي هايي را كه براي زمان حال معتبر است يادگرفته و بازآموزي كنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژي هايي را بيابند كه آنان را در آينده موفق خواهد كرد (جهاندیده كاظم پور، 1381).
  2. بهبود كيفيت و بهره وري: هميشه راهي سريعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام كارها وجود دارد. مي توان به اين امر توفيق يافت، اگر هر فردي در سازمان بطور پيوسته روش های كاري خويش را به منظور افزايش استانداردهاي عملكردي، مورد بازبيني قرار دهد. یادگیری سازماني مي تواند به اعضاي خويش براي نيل به اين هدف كمك كند (ارون تاج، 1381).
  3. افزايش تعهد: سازماني كه به نيازهاي يادگيري افرادش توجه دارد، پيوسته در حال ارسال پيامي قوي به كاركنانش است :” ما به شما توجه داريم” اين موضوع تعهد كاركنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه گير افزايش مي دهد. همچنين از طريق آموزش و تحصيل مناسب، افراد به انتظارات سازمان واقف شده و جهت برآورده ساختن آن انتظارات تلاش مي‌كنند (جهاندیده كاظم پور، 1381).
  4. پیشینه یادگیری: سازمان هاي موفق داراي پيشينة يادگيري هستند و موفقيت آنها در مراحل مختلف تكامل سازماني بصورت غير ارادي و اتفاقي نبوده است (اسپریتزر، 1992).

یکی از اهمیت های دیگر موضوع بدان جهت است که سازمان‌هايي كه به نيازهاي يادگيري كاركنان‌شان توجه دارند، به طورضمني اين پيام را به آنان مي‌رسانند كه  كارمندان براي سازمان مهمند و سازمان به آنها توجه دارد، اين موضوع تعهد كاركنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه‌گير، افزايش مي‌دهد و هريك از كاركنان به كار خود علاقمند شده، از طريق آموزش و تحصيل مناسب به انتظارات سازمان وقوف يافته و سعي در برآورده كردن آنها مي‌كنند (رابینز، 1381). در واقع تاکید بر یادگیری سازمانی می تواند به خروج سازمان ها از بحران ناتوانی یا امتناع از یادگیری و ترس از دانستن کمک می کند و راهنمای عملی آنها برای توسعه قابلیت های یادگیری فزاینده در افراد و گسترش آینده اندیشی باشد و این رهیافت جدید به مدیران کمک می کند تا سازمان را مکانی برای آموزش و یاد دادن به کارکنان بدل نمایند (مقیمی، 1386). به هر حال سازمان ها برای پیشرو شدن و پیشرو ماندن نیاز به افراد هوشمند و انعطاف­پذیری دارند که بتواند تغییر را پیش بینی کنند و به طور دائم به نیازهای موقعیت های جدید پاسخ دهند.

با توجه به این شرایط در پژوهش حاضر ضرورت و اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می‌شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین پرسنل نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی پرسنل نیروی انتظامی شود و زمینه ابراز عقاید و تبادل افکار در زمینه یادگیری سازمانی را بین همکاران فراهم نماید. همچنین با توجه به شرایط حاضر که در عصر فناوی های اطلاعاتی قرار داریم و افراد به شکل مداوم تحت تاثیر یادگیری های مختلف قرار می گیرند و با توجه به حساسیت ویژه¬ای که در زمینه یادگیری و به روز بودن سازمان ناجا وجود دارد تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی ناجا شناسایی و ارتباط آنها مشخص شود.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا:

فصل اوّل: کلیات تحقیق  1

1-1- مقدمه  2

1-2- طرح مساله  3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   6

1-4- اهداف تحقیق   8

1-4-1- هدف اصلی  8

1-4-2- اهداف فرعی  8

1-5-سوال های تحقیق   9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق  9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق  9

1-6- قلمرو تحقیق   10

1-6-1- قلمرو موضوعی  10

1-6-2- قلمرو مکانی  10

1-6-3- قلمرو زمانی  10

1-7- متغیرهای تحقیق   10

1-7-1- تعاریف نظری  10

1-7-2- تعاریف عملیاتی  11

1-8) خلاصه فصل اول  12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  13

مقدمه  14

2-1- یادگیری   14

2-2- نظریات یادگیری   16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری  16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری  17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت   17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی  18

2-3- انواع یادگیری   18

2-3-1- يادگيري براي بقاء 18

2-3-2- يادگيري انطباقي  19

2-3-3- يادگيري تعميمي (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری   20

2-4-1- یادگیری فردی  20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی  21

2-4-3- یادگیری سازمانی  21

2-5- یادگیری سازمانی   21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی   23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاريخچه مفهوم پردازي سازمان يادگيرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه  36

2-10-2- گاروین  39

2-10-3- ماركوارت   39

2-10-4- جفارت و مارسیک   40

2-10- 5- واتكينز و مارسيك   41

2-10-6- آرجريس و شون  43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هريسون  46

2-10-9- کاپلان و نورتون  47

2-10-10- گاهه  48

2-11- انواع سازمان هاي يادگيرنده 51

2-11-1- سازمانهاي فهميده 51

2-11-2- سازمانهاي ادراك كننده و متفكر 51

2-11-3- سازمان های يادگيرنده 51

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی   57

2-15- ايجاد سازمان ياد گيرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی   65

2-16-1- پیشینه داخلی  65

2-16-2- پیشینه خارجی  68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق   72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق   74

2-20) خلاصه فصل دوم  78

فصل سوم: روش تحقیق  79

3-1- مقدمه  80

3-2)نوع و روش پژوهش    80

3-3) جامعه آماری   81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری   81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات   82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات   82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه  83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه  83

3-7) روش تجزيه و تحليل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم  84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه  86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت   86

4-2-2) متغیر تحصیلات   87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت   88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش    89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش    91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش    92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش    92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش    93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش    94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش    94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش    95

4-4) خلاصه فصل چهارم  96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  97

5-1) مقدمه  98

5-2) نتيجه گيري   98

5-2-1) نتيجه گيري از سوال اصلی  98

5-2-2) نتيجه گيري از سوال فرعی اول  99

5-2-3) نتيجه گيري از سوال فرعی دوم  100

5-2-4) نتيجه گيري از سوال فرعی سوم  100

5-2-5) نتيجه گيري از سوال فرعی چهارم  101

5-2-6) نتيجه گيري از سوال فرعی پنجم  101

5-2-7) نتيجه گيري از سوال فرعی ششم  102

5-2-8) نتيجه گيري از سوال فرعی هفتم  103

5-3) محدودیت های پژوهش    103

5-4) پیشنهادهای تحقیق   104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه  104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین  105

5-5) خلاصه فصل پنجم  105

منابع  106

منابع فارسی   107

منابع لاتین   110

پیوست   114

پرسشنامه  115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف   22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان هاي يادگيرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه ¬بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک¬گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت   86

جدول 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات   87

جدول 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سابقه خدمت   88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک¬نمونه¬ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير جنسيت   87

نمودار 4- 2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير تحصیلات   88

نمودار 4- 3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير سابقه خدمت   89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =