no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 136
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی آرای قضایی در ایران و انگلستان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی آرای قضایی در ایران و انگلستان:

واگذاري برخي اختيارات به مقام اداري براي انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومي، امري اجتناب ناپذير است. درعين حال، از آنجاكه در پاره اي موارد، دامنه اين قبيل اختيارات مشخص نيست، چه بسا مقام اداري در اعمال آنها، تصميم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد كه کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

 

کلید واژه ها: صلاحیت اختیاری، تکلیف بیان دلایل ، کنترل قضایی ، کارگزاران عمومی ، تصمیم های اداری

اهداف

با توجه به فقدان «آثار علمي تحلیلی داخلی» در موضوع اين پژوهش، هدف اصلی از انجام اين مطالعه، ضمن معرفي يک اصل نسبتاً جديد حقوق عمومی که بویژه به مثابه یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت در فرآيند دادرسي‌هاي اداری و به منظور حمايت از حقوق شهروندي، کاربرد فراواني دارد، کمک به بهبود و ارتقاي نظام حقوق اداري ملي است.

در حقیقت، در سایۀ نتايج حاصل از این تحقیق، ضمن تسهيل امکان حمايت مؤثر از توقعات و خواسته های معقول شهروندان در برابر تصمیم ها و سیاست های دلخواهانه و خودسرانه کارگزاران عمومی، ابزار و معيار جدید و مشخصی براي صدور رأي در جهت حفظ منافع شهروندي، در اختيار مراجع دادرسي اداري داخلي بويژه قضات ديوان عدالت اداري، قرار خواهد گرفت. بدیهی است این مهم، چه بسا به طور نوعی موجب افزایش دقت مأموران به خدمت عمومی در اخذ تصمیم های اداری نیز خواهد شد. نتایج حاصل از این پایان نامه مي‌تواند مورد استفاده انديشمندان و دانشجويان حقوق عمومي و بويژه پژوهشگران عرصه حقوق اداري، قضات دادگستري و مراجع دادرسي اداري نظير هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و البته، قضات ديوان عدالت اداري قرار گيرد.

سؤال ها

چارچوب کلی این پژوهش به منظور پاسخ به سؤال های اصلي ذیل پایه ریزی شده است:

  1. ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست؟
  2. نحوۀ استفاده از این اصل در دادرسیهای قضایی انگلستان چگونه است و به چه ترتیب می توان از اصل مذکور در فرآيند دادرسي‌هاي ملی بویژه در رسیدگیهای ديوان عدالت اداري، استفاده کرد؟

 

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه   1

  1. موضوع   3

2.اهداف    5

  1. سؤال ها 5
  2. فرضيه‏ ها 6

5.سوابق و پيشينة مطالعات انجام شده  6

  1. شيوة انجام تحقيق 8
  2. روش و ابزار گردآوري اطلاعات 8
  3. شرح كلي ساختار تحقيق 8
  4. واژه شناسی 9

9-1..صلاحیت اختیاری    9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل    9

9-3.کارگزاران عمومی    10

9-4.تصمیم های اداری    10

9-5.نظارت قضایی    10

بخش اول: مفهوم، گستره و مباني تکلیف به ارائه دلایل    111

فصل اول: چارچوب مفهومي  تکلیف به ارائه دلایل    12

گفتار اول .تاريخچه، تعريف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل    12

گفتار دوم . شرايط تحقق تکلیف به ارائه دلایل17

1-استثنائات تکلیف ارایه دلیل 21

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین    29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل    30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ………….31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل……..32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …….30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری… 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح………..34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی ……….36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی …….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……….40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب…….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل    44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……..45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………..46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………47

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری………..47

5-قیاس نا مناسب ……48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل    49

1.نظریه حاکمیت قانون   49

2.نظریه اداره ی شایسته   52

  1. نظریه کارآمدی اقتصادی 54

بخش دوم: 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی    54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن   55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم   56

1-معیار دلیل کافی ………56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر……….58

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده …….60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی    60

1-شکل و زمان دلایل ……60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل    61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی    61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟…..63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟…..64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل …….65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل……..69

6-دکترین گسترش یافته ……….70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل    74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل    74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل……..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل …….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا…….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل……… 81

1-محتوای تصمیمات……….81

2-روش های تهیه پیش نویس …………83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل………84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس      85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……85

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه …86

2-منابع انصاف رویه ای …………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری……..93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس…….100

1-انگلستان …………100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ……….100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل…………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ..105

2- ایران………..107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ……109

2-2.رأي در مورد مستدل و مستند بودن آراء هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ……113            ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات …..118

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =