no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه : پایان نامه ارشد حقوق
doc
تعداد صفحات : 159
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.

در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .

همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.

کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

اهداف تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

يكي از پديده هاي دانش پزشكي،باروري هاي پزشكي است . اين رخداد نسبت به ره آوردهاي ديگر علمي امتياز خاصي دارد و از جنبه هاي گوناگون جنين شناسي روانشناسي، جامعه شناسي و در نهايت از ديدگاه فقهي و حقوقي قابل بررسي است. مسئله نحوۀ هماهنگي حقوق و فقه اسلامي از يك سو و مقتضيات زمان از سوي ديگر، دغدغۀ اصلي همۀ انديشمندان مسلمان قرن حاضر بوده است و اهتمام به نهاد خانواده در ميان جوامع و ملل سبب گرديده كه اين دغدغه تشديد شده و توجه خاصي به آن مبذول شود، زيرا عامل بنيادين بقاي اجتماع انساني نظام خانواده است و اختلال در كاركردهاي آن، مانند وظايف زناشويي، هويت، و شخصيت انساني را نه تنها با مشكلات بي شماري مواجه مي كند بلكه در مواردي سبب نابودي مي گردد.

بنابراين حقوق و فقه جهت حفظ و قداست اين نهاد و پايداري نظم جامعه، ناگزير به ادامه و تنظيم آن به وسيلۀ مقررات هستند و اين ضرورت به تنهايي كافي است كه اين دو رشته همراه اين مسائل و آثار خاص نو ظهور آن گام بردارند و يا چون سايه اي آن را دنيال كنند.

به اضافه اگر رابطه زناشويي به توليد نسل و تولد نينجامد، كانون خانواده دچار سردي و بي مهري و در نهايت در بعضي موارد به طلاق وجدايي خواهد انجاميد، در اين اثنا پاسخ فقيهان و حقوقدانان را مي طلبد و اين پاسخ تنها در پرتو نگرش هاي اصولي به تمام روش هاي ديگر (غير از طلاق و جدايي) ممكن است.

يكي از آن روش ها باروري پزشكي است كه رسالۀ حاضر متكفل بررسي آن است و اميد دارد بتواند به اهداف زير دست يابد:

1- بررسي وضعيت فقهي و حقوقي طفل متولد از لقاح مصنوعي .

2- بررسي وضعيت فقهي و حقوقي حالات اهداء جنين و تخمك و مادر جانشين و طفل حاصل از آن .

3-روشن نمودن حفوق وتکاليف طرفين.

 

اهميت تحقيق

با عنايت به توانايي پزشکان ايراني به انجام عمل انواع باروري هاي پزشکي و وجود متقاضيان بي شمار واين که ابهام  در تکاليف حقوقي طرفين وچگونگي نوزاد به دنيا آمده از حقوق مدني ،مانع بزرگي در راه استفاده از اين دستاورد جديد پزشکي به شمار مي آيد اهميت انجام اين تحقيق به خوبي احساس مي شود .

 

فهرست مطالب تحقيق باروری و تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و فقه :

چکيده                                      1

فصل اول :کليات ومفاهيم

بخش اول :کليات

1-1-1-مقدمه                             2

1-1-2- بيان مساله                               4

1-1-3-پيشينه تحقيق                       5

1-1-4- سوالات تحقيق                        7

1-1-5-فرضيه هاي تحقيق                    7

1 -1-6-اهداف تحقيق                      8

1-1-7- روش تحقيق                      8

1-1-8 اهميت تحقيق                       9

1-1-9-ساختار تحقيق                 9

بخش دوم :مفاهيم              9

1-2- تعريف تلقيح                     9

1-2-1- تلقيح مصنوعي                      9

1-2-2- تعريف نازايي و ناباروري                10

1-2-2-1- علل نازايي                    11

1-2-3- سير تحول تاريخي تلقيح مصنوعي               12

1-2-4- اقسام تلقيح مصنوعي به حصر عقل             15

1-2-6- اقسام تلقيح مصنوعي كه در علم پزشكي محقق شده اند             17

1-2-6-1-تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI  )                     17

1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )                18

1-2-6-3- تلقيح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )                         19

1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )              19

1-2-6-5- تزريق اسپرم به داخل تخمك (ICSI)             20

1-2-6-6- تلقيح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غير شوهر (AID )           20

1-2-6-7- اهداي تخمك (ED)                    21

1-2-6-8- اهداي جنين                    22

فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول: تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر           23

2-1-1- جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر       23

2 -1-2-استفتائات تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر            25

2-1-3- حرمت تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                 27

2-1-4- بررسي وضع حقوقي عمل تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                28

بخش دوم ـ تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                   29

2-2-1- وضع حقوقي ـ فقهي عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه              30

2-2-1- 1- جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه             30

2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره اي از آيات قران کريم                   30

2-2-1-3-نقد آيات وادله مخالفان وموافقان                 30

2-2-1-4- روايات33

2-2-1-5- نقد روايات وادله مخالفان وموافقان               33

2-2- 2-نظر علما وهيئتهاي  اسلامي         35

2-2-3-انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي               38

2-2-4- مقتضاي قاعده احتياط يا برائت         42

2-2-5- سايرآثارو پيامدهاي تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه                45

2-2-5-1- آثار اجتماعي باروري با اسپرم بيگانه             45

2-2-5-2- اثرات رواني باروري با اسپرم بيگانه             46

فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول :آثار حقوقي بر تلقيح با اسپرم شوهر          51

3-1-آثار غير مالي              51

3-1-1 – نسب                 51

3-1-2- نسب در تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر                  64

3-1-3- ولايت                  67

3-1-4- حضانت                  67

3-1-5- تربيت               68

3-1-6-نكاح                     69

3-1-7- حق قصاص                69

3-2- آثار مالي             70

3-2-1- توارث                    70

3-2-2- نفقه                71

3-2-3- سایر روابط مالی              72

بخش سوم :آثار حقوقي بر تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه              72

3-3-1-آثار غير مالي      72

3-3-1-1- نسب             72

3-3-1-2- ولايت            78

3-3-1-3- حضانت                     79

3-3-1-4- تربيت            79

3-3-1-5- نكاح                81

3-3-1-6- حق قصاص                  84

3-4-1-آثار مالي                      85

3-4-1-1-ارث                   85

3-4-1-2- نفقه                     89

3-4-1-3- ساير روابط مالي                  90

3-4-1-4- جنبه كيفري تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه             91

فصل چهارم :مادر جانشين( رحم اجاره اي)،اهداي تخمک، اهداي جنين

بخش اول :مادر جانشين                93

4-1- نظر علما و مراجع در زمينه رحم اجاره اي              93

4-1-1- جانشيني با رحم همسر دوم               94

4-1-1-1- جواز جانشيني با رحم همسر دوم            94

4-1-1-2-عدم جواز جانشيني با رحم همسر دوم                95

4-1-2- مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر )                88

4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)             98

4-1-2-2- جواز مادر جانشين با رحم بيگانه (غير همسر)           100

بخش دوم: اهداء تخمك                   105

4-2-1 – اهداء تخمك (تکنيکهاي داخل رحمي)            105

4-2-1-1- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم      105

4-2-1-2- وضعيت فقهي وحقوقي اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه           107

4-2-2- تكنيك هاي لقاح خارج رحمي اهداي تحمك               108

4-2-2-1- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمي             109

4-2-2-1-1- اهداء  تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم           109

4-2-2-1-2- اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه            109

4-2-2-2- انتقال زيگوت يا جنين به رحم همسر مرد صاحب اسپرم             110

بخش سوم :اهداي جنين اهداي جنين                   110

4-3- اهداي جنين                110

4-3-1- ماهيت اهداي جنين                111

4-3-2- اهداي جنين ونظر فقها                   114

4-3-2-1- جواز وعدم جواز اهداي جنين               114

4-3-2-1-1 – ادله عدم جواز اهداي جنين              114

4-3-2-1-2- دلايل نظريه ي تفكيك                    121

4-3-2-1-3- دلايل جواز اهداي جنين                         123

فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم،اهداي تخمک اهداي جنين

بخش اول :آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارۀ رحم                 125

5-1- الف: آثار غير مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي                      125

5-1-1- نسب                   125

5-1-1-2-  ولايت                    128

5-1-1-3- حضانت                        129

5-1-1-4- حق قصاص                       129

5-1-1-5- نكاح                            130

5-1-2- آثار مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي          134

5-1-2-1- توارث                 134

5-1-2-2-نفقه                    135

5-1-3- ساير روابط مالي             136

بخش دوم :آثارحقوقي  تلقيح مصنوعي در  حالت اهداي تخمك             138

5-2-1-آثار غير مالي  حالت اهداء تخمك            138

5-2-1-1 –نسب                138

5-2-1-2 – نكاح            139

5-2-1-3 – حضانت             139

5-2-1-4- ولايت                140

5-2-2-1-آثار مالي حالت اهداي تخمک             140

5-2-2-2- نفقه                  140

5-2-2-3-توارث          140

بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین               141

5-3-آثار حقوقي بر اهداي جنين          141

5-3-1- آثار غيرمالي             141

5-3-1 -1 .نسب               141

5-3-1-2- نكاح                    142

5-3-1-3- سايرآثار نسب               145

نتیجه گیر ی وپیشنهادات         145

فهرست منابع                 148

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =