no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
164 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان

پيشرفت هاي روزافزون علم پزشکي و تحولات بنيادين در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوري در عرصه هاي مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در اين زمینه تحولات صورت گرفته در زمينه اعضاي بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنها مسلم شده است)) و نيز آيين نامه اجرايي آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غير رسمي ميان گيرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. اين پــايان‌نامه به تبيين مفاهيم و واژه‌هاي کليـد‌ي موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاريف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

کليدواژه‌ها:

معامله، هبه، بيع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات

 

اهداف تحقيق

– تبيين مفهوم انتقال اعضاء

– روشن نمودن ماهیت حقوقي معاملات اعضاء بدن

– روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پايه مباني و منابع حقوق ایران و فقه امامیه

– شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن

– شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان

– بررسي تطبيقي موضوع در حقوق انگلستان

کاربرد‌هاي متصور از تحقيق

اين تحقيق مي‌تواند در محورهاي زير مورد استفاده قرار گيرد:

– ارایه راه‌حل برای کليه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاري در تدوين قوانين و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ويژه اينکه در اين پايان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمينه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارایه شده است.

– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان نظام پزشکي در تهيــــه آييـن نامه ها در اين زمينه.

– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.

– ارایه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکي مبتلا به مسايل حقوقي چنين معاملاتي هستند.

– ارایه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقيقاتي و پژوهشي جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجويي کشور.

روش تحقيق و گردآوري اطلاعات

ويژگي خاص مطالعات حقوقي به ويژه در زمينه موضوعات نوظهور ، موجب مي‌شود تا مناسب‌ترين روش در مطالعه حقوقي آن، روش تحليلي- توصيفي باشد؛ که به فراخور، در اين پايان‌نامه نيز از همين روش استفاده شده است. در بخشي از تحقيق به توصيف پديده‌هاي مورد نظر پرداخته شده است. در بخش هاي ديگر با استفاده از روش استدلالي و تحليلي روابط حقوقي ناشي از اين پديده‌ها مورد تحليل و تبیين قرار گرفته است و مجموعا روش تحقيق در اين پايان‌نامه عمدتا بر تحليل و استنباط از نصوص فقهي و قانوني استوار است.

روش گردآوري اطلاعات هم در اين پايان‌نامه، بيشتر کتابخانه‌اي است. اطلاعات لازم براي انجام تحقيق از طريق کتب حقوقی و فقهي، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوري ‌شده است. بر همين مبنا ابزار گردآوري اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهي و حقوقي، پایان نامه ها، نمايه و بانک‌هاي اطلاعاتي، اينترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.

ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.

 

 فهرست معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقی در حقوق انگلستان

 • مقدمه. ۱
 • بخش اول: کلیات. ۱۰
 • مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. ۱۱
 • گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  ۱۱
 • گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران. ۱۲
 • مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. ۱۵
 • گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. ۱۵
 1. تامین عضو از انسان زنده. ۱۵
 2. تأمين عضو از جسد. ۱۶
 • گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند. ۱۷
 • گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. ۱۸
 1. تعريف مرگ. ۱۹
 2. اغماء. ۲۲
 • بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. ۲۴
 • فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  ۲۵
 • مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. ۲۶
 • گفتار اول: شناخت مفهوم مال. ۲۶
 1. تعريف لغوي مال. ۲۶
 2. تعریف اصطلاحی. ۲۷
 • گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. ۲۸
 1. مالیت نوعی. ۲۹
 2. مالیت شخصی. ۲۹
 • گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. ۳۰
 • مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  ۳۳
 • گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. ۳۳
 • گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. ۳۵
 • مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. ۳۸
 • گفتار اول: مفهوم جهت. ۳۸
 • گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. ۴۱
 • مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. ۴۳
 • گفتار اول: شناخت مفهوم ملكيت. ۴۳
 1. معنای مالکیت. ۴۳
 2. مالکیت بر جسم. ۴۵
 • گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. ۴۵
 1. معنای حق. ۴۵
 2. حقوق مربوط به شخصیت. ۴۷
 3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. ۴۸
 • گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  ۴۹
 • فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  ۵۲
 • مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. ۵۲
 • مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. ۵۴
 • گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  ۵۵
 • گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. ۵۹
 • گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. ۶۲
 • فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. ۶۷
 • مبحث اول: ماهيت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرايط انعقاد  ۶۸
 • گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدني  ۶۹
 • گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. ۷۱
 • گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. ۷۳
 • گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. ۷۵
 • گفتار پنجم: رضايي يا تشريفاتي بودن عقد. ۷۷
 • مبحث دوم: ماهيت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي. ۷۸
 • گفتار اول: معوض يا مجاني بودن معاملات. ۷۹
 • گفتار دوم: مسامحي يا معاملي بودن معاملات. ۸۰
 • بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. ۸۳
 • فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. ۸۴
 • مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. ۸۴
 • گفتار اول: بررسی مفهوم ملكيت. ۸۴
 1. معنای لغوي و اصطلاحی ملكیت. ۸۴
 2. مراتب ملكيت. ۸۶
 • گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. ۸۷
 1. معنا و تعريف حق. ۸۷
 2. انواع حق: حق ا… و حق الناس. ۸۹
 3. قابلیت انتقال حقوق. ۹۰
 • مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  ۹۲
 • گفتار اول: كلام قائلين به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  ۹۲
 1. دیدگاه موافقان حق سلطه. ۹۲
 2. دیدگاه موافقان ملکیت. ۹۴
 3. ادله قائلين به وجود سلطه و ملكيت آدمي نسبت به اعضایش ۹۵
 • گفتار دوم: كلام قائلين به عدم وجود رابطه ملكيت ميان انسان و اعضائش. ۹۹
 1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. ۹۹
 2. ادله قائلين به عدم ملكيت انسان نسبت به اعضایش ۱۰۰
 • گفتار سوم: نظریه مختار. ۱۰۱
 • فصل دوم: بررسی احکام فقهي قطع عضو. ۱۰۳
 • مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. ۱۰۳
 • گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده. ۱۰۳
 1. حکم قطع عضو رئيسي. ۱۰۴
 2. عضو غير رئيسي. ۱۰۴
 • حرمت ورود ضرر به نفس. ۱۰۵
 • گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. ۱۰۸
 1. حرمت مثله. ۱۰۹
 2. حرمت هتك احترام و تذليل مؤمن. ۱۱۱
 • مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. ۱۱۳
 1. وصیت بر اعضاء. ۱۱۳
 2. اجازه ولي شرعي. ۱۱۶
 3. اضطرار. ۱۱۷
 • بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. ۱۲۱
 • فصل اول: قواعد عمومی. ۱۲۳
 • مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  ۱۲۳
 • گفتار اول: پژوهش های علمی. ۱۲۳
 • گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. ۱۲۴
 • گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. ۱۲۴
 • مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. ۱۲۵
 • گفتار اول: احراز اراده اطفال. ۱۲۵
 • گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. ۱۲۶
 1. بالغین دارای اراده. ۱۲۶
 2. بالغین فاقد اراده. ۱۲۷
 • مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. ۱۲۷
 • گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. ۱۲۸
 • گفتار دوم: سازمان های حمایتی. ۱۲۹
 • فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. ۱۳۰
 • مبحث اول: شرایط عمومی. ۱۳۰
 • گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. ۱۳۰
 • گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  ۱۳۱
 • مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. ۱۳۲
 • گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  ۱۳۲
 • گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. ۱۳۳
 • مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  ۱۳۵
 • گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  ۱۳۵
 • گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  ۱۳۷
 • فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. ۱۳۹
 • گفتار اول: شرایط عمومی. ۱۳۹
 1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. ۱۳۹
 2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. ۱۳۹
 • گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. ۱۴۰
 1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. ۱۴۰
 2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. ۱۴۱
 • گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. ۱۴۱
 1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. ۱۴۱
 2. استثنائات وارد بر اصل. ۱۴۲
 • نتیجه گیری. ۱۴۳
 • نتیجه گیری. ۱۴۵
 • پیشنهادات. ۱۴۹
 • منابع. ۱۵۱

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + چهارده =