no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری: پایان نامه ارشد حقوق
doc
تعداد صفحات : 111
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری:

اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است، اما عدم رعایت هر یك از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یك سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یك از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاكنندگان نخواهد بود.

قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می شود؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن  است در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با توجه به رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.

واژگان کلیدی

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته

 

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 

پيشينه پژوهش

در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از  حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و دهها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد.

اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار می­گیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم

فهرست مطالب تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری:

علایم اختصاری  ..

چکیده       1

مقدمه         2

الف( بيان مسأله          6 

ب) پرسش هاي اصلي پژوهش    10                                                                                   

پ) پيشينه پژوهش      10

ج) فرضيه هاي تحقيق         11

د) روش كار    …..    11

ز) ساماندهي تحقيق    11

 

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه           13

مبحث  اول – مفاهیم           13

گفتار اول- اسناد تجاری       13

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام       13

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص       14

گفتار دوم- اسناد تجاري( چک،سفته،برات)     15

بند اول- مفهوم چک         15

بند دوم- مفهوم برات    15

بند سوم- مفهوم سفته    16

گفتار سوم- فوت          16

بند اول- موت حقیقی    17

بند دوم- موت فرضی      17

بند سوم- موت حکمی   18

بند چهارم- مرگ مغزی     19

مبحث  دوم – مبانی        19

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری     19

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن      23

گفتار سوم – دارنده سند تجاری    26

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت    31

بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته    32

بند دوم حال شدن  دیون در اسناد تجاری     33

بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین         34

بند چهارم -دیون موجل متوفی     38

نتیجه گیری فصل اول     38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه       41

مبحث اول – برات         41

گفتار  اول- ظهر نويسي       43

بند اول- مفهوم ظهرنويسي  .   44

بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت  .    44

اثار ظهرنويسي   ..    45

شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي .. 46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات     47 

بند چهارم نظریات مختلف در این باب  …..    49

گفتار دوم – حال شدن  دیون ضامنین در برات        56        

گفتار سوم- فوت براتگیر     58

مبحث  دوم – سفته     58

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه   58

بند اول- فوت متعهد سفته   58

بند دوم مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته   61

گفتار دوم فوت ظهرنويس براي وكالت   61

گفتار سوم مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری     63

بند اول مدارک لازم       63

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت  .  65

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست.  65

گفتار چهارم- ورشکستگی    66

نتیجه گیری فصل دوم   67

فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آرای محاکم…..    70

مقدمه  ..   71          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک  71

گفتار اول- شرایط شکلی    71

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک    72

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   73

گفتاراول – فوت صادر کننده چک    73

گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)……        76

گفتار  سوم – فوت ظهرنویس    77

گفتار  چهارم – فوت امین چک      81

مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه  82       

گفتار اول – چک تضمین شده      82

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی    85

بند اول- دادگاه صلاحیت دار         85

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی     86

گفتار سوم-  رويه قضايي   87

نتیجه گیری فصل سوم     91

نتیجه گیری و پیشنهادات    93

الف-نتیجه گیری     93

ب- پیشنهادات    94

منابع و مآخذ      96

چکیده انگلیسی     100   

 

علایم اختصاری

UNCITRAL=United Nations Commission International Trade Law

کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد

قانون مدنی ایران                                                                                ق.م.ا

قانون تجارت ایران                                                                            ق.ت.ا

قانون مسئولیت مدنی                                                                         ق.م.م

قانون آیین دادرسی مدنی                                                                   ق.آ.د.م

قانون صدور چک                                                                          ق.ص.چ

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی                                                    ق.ا.ت.ا.و

قانون امور حسبی                                                                           ق.ا.ح

 

 

 

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =