no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
140 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
15000 تومان
15000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

 

 فهرست مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

 • چکیده ۱
 • مقدمه۲
 • مسئولیت کیفری
 • مسئولیت کیفری
 • مسئولیت کیفری
 • فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
 • مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری۱۱
 • گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی۱۵
 • مسئولیت کیفری
 • مسئولیت کیفری
 • مسئولیت کیفری
 • گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی۱۹
 • مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ۲۶
 • گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی۲۹
 • گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۱
 • گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر۳۲
 • الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ۳۲
 • ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ۳۶
 • ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی۳۸
 • مسئولیت کیفری
 • فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ۴۱
 • گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی۴۶
 • الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ۴۶
 • ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ۴۷
 • ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ۴۷
 • گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ۴۹
 • الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ۵۱
 • ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ۵۵
 • مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی۵۸
 • گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۸
 • الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۶۰
 • ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۶۴
 • ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
 • مخالفان ۶۸
 • گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ۷۲
 • الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ ۷۴
 • ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴۷۵
 • پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ۷۶
 • ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۷۷
 • ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ۷۷
 • ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲۷۹
 • چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
 • می دانند ۸۰
 • مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ۸۱
 • گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۸۴
 • گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ۸۷
 • گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی ۹۴
 • فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
 • مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ۱۰۰
 • گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ۱۰۵
 • گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)۱۰۸
 • گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۱۳۳
 • مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
 •  اسلامی۱۱۷
 • گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ۱۱۷
 • الف) جزای نقدی۱۱۷
 • ب) مصادره اموال۱۱۷
 •  گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  ۱۱۸
 • الف )تعلیق مجازات ۱۱۸
 • ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ۱۱۹
 • گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ۱۱۹
 • الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ۱۲۰
 • ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ۱۲۰
 • پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ۱۲۱
 • ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ۱۲۱
 • نتیجه گیری و پیشنهاد۱۲۴
 • منابع۱۳۴

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − دوازده =