no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 136
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۳۶ صفحه با گرایش حقوق خصوصی  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس :

با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند .

استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .

بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .

كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)

 

سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

۱- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

۲- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

۳- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

۴- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

 

ضرورت بحث

در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .

اهداف تحقیق

پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .

 

  فهرست مطالب پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران

 • چكيده  ۱
 • مقدمه  ۲
 • بیان مسئله  ۲
 • پیشینه تحقیق   ۳
 • ضرورت بحث    ۳
 • اهداف تحقیق   ۴
 • فرضیه ها ۴
 • روش تحقیق   ۵
 • ساختار تحقیق   ۶
 • فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران    ۷
 • مبحث اول : کلیات و مفاهیم   ۷
 • گفتار اول : مفهوم اجرا ۷
 • گفتار دوم : تعهدات   ۸
 • گفتار سوم: عين تعهد  ۱۰
 • گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات   ۱۱
 • بند اول: نظرات   ۱۱
 • بند دوم: نقد و بررسي نظرات   ۱۲
 • بند سوم:جمع بندي  ۱۳
 • گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات   ۱۴
 • مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد   ۱۶
 • گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه ۱۶
 • گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران  ۱۶
 • گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات   ۱۸
 • بند اول : ناممكن شدن تعهد  ۱۸
 • گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران  ۱۹
 • گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد  ۲۰
 • مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن   ۲۰
 • گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱
 • بنداول : اجرای مستقیم  ۲۱
 • ۱- تسلیم  ۲۱
 • ۲- پرداخت وجه ۲۲
 • ۳-  تعهد در انتقال مالكيت   ۲۲
 • ۴- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل  ۲۲
 • ۵- اجراي بدل تعهدات   ۲۳
 • ۵-۱- تعهدات تخييري : ۲۳
 • ۵-۲- تعهدات اختياري : ۲۳
 • ۶-  اجرا در اسناد تجارتي  ۲۳
 • بند دوم: اجراي غير مستقيم  ۲۴
 • ۱-  ضمانت اجراي مدني  ۲۵
 • ۲-  ضمانت اجرای کیفری  ۲۵
 • ۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض    ۲۵
 • ۴-  وجه التزام ۲۶
 • ۵- محدود كننده ها و معاف كننده ها ۲۷
 • ۶- استثنائات   ۲۸
 • گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات   ۲۸
 • بند اول: بطلان  ۲۸
 • بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت   ۲۹
 • بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها ۳۰
 • بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات   ۳۰
 • بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور ۳۱
 • گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه ۳۳
 • فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان    ۳۵
 • مبحث اول:کلیات و مفاهیم   ۳۵
 • گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان  ۳۵
 • گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین  ۳۶
 • گفتار سوم : ايجاب و قبول  ۳۸
 • گفتار چهارم: عین تعهد  ۴۰
 • گفتار پنجم: اجرای عین تعهد  ۴۲
 • گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات   ۴۵
 • مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات    ۴۷
 • گفتار اول : تعهدات   ۴۷
 • گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد  ۴۸
 • گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات   ۴۹
 • گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات   ۵۲
 • مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن   ۵۳
 • گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد  ۵۳
 • بند اول: تسلیم  ۵۳
 • بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها ۵۵
 • گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان  ۵۶
 • بند اول : عقيم شدن تعهدات   ۵۶
 • بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال  ۵۸
 • بند سوم: بطلان  ۵۹
 • مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات    ۶۴
 • گفتار اول: رویه قضایی  ۶۴
 • بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴
 • بند دوم: صحت ايجاب   ۶۵
 • بندسوم: ايجاب از طريق پست   ۶۵
 • بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶
 • بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي  ۶۶
 • بند ششم: جهل  ۶۷
 • بند هفتم :اشتباه ۶۸
 • بند هشتم: اكراه ۷۰
 • بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس    ۷۱
 • بند دهم: عوض    ۷۱
 • بند یازدهم: وجود عوض    ۷۲
 • بند دوازدهم: نسبيت قراردادي  ۷۳
 • بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي  ۷۶
 • بند چهاردهم: توافق براي مذاكره ۷۶
 • بند پانزدهم: شروط ضمني  ۷۷
 • بند شانزدهم : تفسير  ۷۸
 • بند هفدهم: حسن نيت   ۷۸
 • بند هجدهم: حقوق بشر  ۸۰
 • بند نوزدهم: اشتباه مشترك   ۸۱
 • بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال  ۸۲
 • بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت   ۸۴
 • بند بیست و دوم : جبران خسارت   ۸۵
 • بند بیست و سوم: تدليس    ۸۷
 • بند بیست و چهارم: سكوت   ۸۷
 • بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي  ۸۸
 • بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد ۸۹
 • بند بیست و هفتم: جبران خسارت   ۹۰
 • بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع  ۹۱
 • بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد ۹۲
 • بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر ۹۳
 • فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    ۹۵
 • مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز  ۹۵
 • گفتار اول: بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰  ۹۵
 • گفتار دوم : اساس اينكو ترمز  ۹۶
 • مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات    ۹۸
 • گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي  ۹۸
 • گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
 • گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي  ۹۹
 • فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    ۱۰۰
 • مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس     ۱۰۰
 • گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰
 • گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹
 • مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی   ۱۱۵
 • گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵
 • گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    ۱۱۸
 • پیشنهادات   ۱۲۰
 • فهرست منابع و ماخذ   ۱۲۱

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + سیزده =