no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 172
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
گرایش خصوصی
18000 تومان
18000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۷۲ صفحه با گرایش حقوق خصوصی  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن :

در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود.

توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود:

مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی.

تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟

به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.

اهداف پژوهش

علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیتها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکان جمع بندی آنها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی.

همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار می آید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همانطور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوقدانان و قانونگذار است و این تحقیق نهایتاً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع می باشد. در واقع این قانونگذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهشها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آنها خواهد شد.

 

فرضیه های پژوهش تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد

هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است:

-مطابق اصول کلّی حقوقی، طرفین مذاکره پیش قراردادی در هنگام انجام مذاکرات در برابریکدیگر تعهدات مهمّی همچون تعهد به حسن نیّت دارند.

-بر طبق مبانی موجود در حقوق ایران می توان قائل به مسئولیت طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی شد.

-این مسئولیت را حسب مورد می توان بر مبنای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی قهری توجیه نمود.

-مرحله مذاکره از زمان رایزنی های پیش معاملاتی طرفین شروع و تا زمان انعقاد نهایی قرارداد ادامه می یابد.

-برّرسی تعهدات پیش قراردادی، در امر تفسیر تعهدات مربوط به قرارداد اصلی نیز کمک شایانی می کند.

 

فهرست مطالب پایان نامه تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد:

مقدّمه

فصل اوّل: کلّیات تحقیق واهمیّت موضوع  ۱

۱-۱-بیان مسأله  ۳

۱-۲-سؤالات پژوهش    ۸

۱-۲-۱- سؤالات اصلی   ۸

۱-۲-۲- سؤالات فرعی : ۹

۱-۳- اهمیّت وضرورت پژوهش    ۱۰

۱-۴- اهداف پژوهش    ۱۳

۱-۵- فرضیه های پژوهش    ۱۴

۱-۶- روش تحقیق   ۱۵

فصل دوّم:مفاهیم واصطلاحات   ۳

طرح مطلب   ۱۹

۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیم واصطلاحات عمومی   ۲۰

۲-۱-۱- تعهّد  ۲۰

۲-۱-۱-۱-تعریف تعهد  ۲۰

۲-۱-۱-۲- ارکان تعهد  ۲۲

۲-۱-۱-۳-اوصاف تعهد  ۲۴

۲-۱-۱-۴- منابع تعهد  ۲۵

۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهددرقوانین   ۲۵

۲-۱-۱-۴-۲- منابع تعهددرنظریات حقوقی   ۲۸

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریه تعهدات قانونی وقراردادی   ۲۹

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریه دموگ (تقسیم برمبنای نقش اراده) ۳۰

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیم منابع عهدبه اعمال حقوقی ووقایع حقوقی   ۳۱

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجه وانتخاب نظریه برتر  ۳۲

۲-۱-۲- آزادی قراردادی   ۳۵

۲-۱-۲-۱- تبیین اصل آزادی قراردادی   ۳۵

۲-۱-۲-۲- محدوده اصل آزادی قراردادی   ۳۶

۲-۱-۲-۳- موانع اصل آزادی قراردادی   ۳۹

۲-۱-۲-۳-۱- قانون  ۳۹

۲-۱-۲-۳-۲- نظم عمومی   ۴۱

۲-۱-۲-۳-۳- اخلاق حسنه  ۴۲

۲-۱-۳- دوره قراردادی   ۴۳

۲-۱-۴- مسئولیت قراردادی   ۴۴

۲-۱-۵- ضرر ۴۵

۲-۲-گفتاردوّم : مفاهیم واصطلاحات اختصاصی   ۴۷

۲-۲-۱- دوره پیشقراردادی   ۴۸

۲-۲-۱-۱- تعریف دوره پیشقراردادی   ۴۸

۲-۲-۱-۲- ملاک تفکیک دوره پیشقراردادی ازقراردادی   ۵۱

۲-۲-۲- نظریه مخاطره آمیزبودن دوره پیشقراردادی   ۵۲

۲-۲-۲-۱- تعریف نظریه  ۵۲

۲-۲-۲-۲- مبانی نظریه  ۵۵

۲-۲-۲-۲-۱- آزادی قراردادی   ۵۵

۲-۲-۲-۲-۲- نظریه اخطاربه خریدار ۵۶

۲-۲-۳- مسئولیّت پیشقراردادی   ۵۷

۲-۲-۴- ارتباط دردوره پیشقراردادی   ۵۸

۲-۲-۴-۱- گفتگوهای مقدّماتی   ۵۸

۲-۲-۴-۲- مذاکرات پیشقراردادی   ۵۹

فصل سوّم:انواع تعهّدات پیشقراردادی و اصول حاکم بر آن   ۱۹

طرح مطلب   ۶۳

۳-۱- اصول حاکم بردوره پیشقراردادی   ۶۴

۳-۱-۱- اصل آزادی پیشقراردادی ونتایج آن  ۶۴

۳-۱-۱-۱- چهره های مختلف آزادی پیشقراردادی   ۶۵

۳-۱-۱-۲- مبانی وشرایط تحقّق آزادی پیشقراردادی   ۶۶

۳-۱-۱-۳- نتایج آزادی پیشقراردادی   ۶۷

۳-۱-۱-۴- محدوده آزادی پیشقراردادی   ۶۸

۳-۲- تعهّدات پیشقراردادی   ۷۱

۳-۲-۱- تعهّدبه داشتن حسن نیّت   ۷۱

۳-۲-۲- تعهّدبه امانتداری (رازداری) و عدم افشای اطّلاعات محرمانه  ۷۴

۳-۲-۳- تعهّدبه مراقبت   ۷۶

۳-۲-۴- تعهّدبه صداقت   ۷۷

۳-۲-۵- تعهّدبه شفّافیّت   ۷۸

۳-۲-۶- تعهّدبه گفتگوی انحصاری   ۸۰

۳-۲-۷- تعهّدبه داشتن جدیّت   ۸۲

۳-۲-۸- تعهّدبه همکاری متقابل   ۸۴

۳-۲-۹- تعهّدبه اطّلاع رسانی   ۸۵

۳-۲-۱۰- تعهدات پیشقراردادی درحقوق خارجی   ۸۸

۳-۳- مصادیق توافقات پیش قراردادی   ۹۳

۳-۳-۱- قولنامه  ۹۳

۳-۳-۲- نامزدی درعقدنکاح  ۹۵

۳-۳-۳- بررسی کالاپیش ازخرید  ۹۶

۳-۳-۴- توافقات مقدّماتی پیش ازعقد  ۹۸

فصل چهارم:اجرای تعهّدات پیشقراردادی وضمانت اجرای تخلّف ازآنها ۶۳

طرح مطلب   ۱۰۳

۴-۱- اجرای تعهّدات پیشقراردادی   ۱۰۴

۴-۱-۱- مفهوم ومبنای اجرای تعهّد  ۱۰۴

۴-۱-۲- اجرای تعهّدات پیشقراردادی قبل ازتوافق نهایی   ۱۰۶

۴-۱-۲-۱- اجرای تعهّدات دارای منشأقراردادی   ۱۰۷

۴-۱-۲-۲- اجرای تعهّدات دارای منشأغیرقراردادی   ۱۰۹

۴-۱-۲-۲-۱- تعهّدات حقوقی وقانونی   ۱۰۹

۴-۱-۲-۲-۲- تعهّدات طبیعی واخلاقی   ۱۱۲

۴-۱-۳- اجرای تعهّدات پیشقراردادی بعدازتوافق نهایی   ۱۱۳

۴-۲- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی   ۱۱۵

۴-۲-۱- ضمانت اجرای تعهّدات پیشقراردادی قبل ازرسیدن به توافق نهایی   ۱۱۶

۴-۲-۱-۱- ضمان تاجرای تعهّدات دارای منشأقراردادی   ۱۱۶

۴-۲-۱-۲- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی   ۱۱۹

۴-۲-۲- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی   ۱۲۲

۴-۳- مسئولیّتپیشقراردادی   ۱۲۶

۴-۳-۱- مفهوم مسئولیّت پیشقراردادی   ۱۲۷

۴-۳-۲- ماهیّت مسئولیّت پیشقراردادی   ۱۲۹

۴-۳-۳- مبانی مسئولیّت پیشقراردادی   ۱۳۱

۴-۴- رسیدگی به اختلافات دوره پیشقراردادی   ۱۳۵

۴-۴-۱- مرجع رسیدگی کننده به اختلافات پیشقراردادی   ۱۳۵

۴-۴-۲- نحوه رسیدگی به اختلافات پیشقراردادی   ۱۳۷

نتیجه گیری   ۱۴۳

پیشنهادات   ۱۴۷

فهرست منابع ومآخذ  ۱۵۳

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 10 =