no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم  :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی
doc
تعداد صفحات : 126
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت گردشگری
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم در 126 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور مطالعه موردی شهرستان نور و جزیره قشم :

تا به حال پژوهشهاي گسترده اي در رابطه با انتخاب مقصد، شخصيت و گونه شناسي گردشگران انجام شده و ثابت شده كه رابطة بسيار نزديكي بين شخصيت گردشگر و انگيزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در اين زمينه تحقيقاتي هم در ايران انجام شده است، ولي نه به اين تفسير و عنوان. كمبود يك تحقيق هدفمند و مؤثر در اين زمينه در ايران، انگيزه اصلي از انجام اين پايان نامه است.

در اين تحقيق، كليه گردشگراني كه در سال 1391به مناقط شمالی و جنوبی ایران مسافرت كرده اند شامل جامعه پژوهش مي باشند. از سويي در تحقيق حاضر بروي جامعه اي از گردشگران تآكيد گشته كه در طي اين مدت در هتلهاي شهر نور و جزیره قشم اقامت داشته اند. به دليل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقيم در آنها طي 1391 از مفروضات روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بهره مند شده ايم. از اين رو بين هتلهاي موجود در این دو  شهر  در مرحله اول 10 هتل را به صورت تصادفي انتخاب نموده سپس از بين گردشگران مقيم در هر هتل در مرحله دوم 10 نفر به قيد قرعه انتخاب شده اند. در نتيجه جامعه آماري متشكل از 100 نفر نمونه جمع آوري شد.و پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات داده های بدست آمده خلاصه،دسته بندی و پردازش شدند.انچه در مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها مهم است این بود که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده،مورد تجزیه تحلیل قرر دهد.به همین منظور محقق در این مرحله از تحقیق با توجه به روش تحقیق و ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های کمی و آماری توصیفی واستنباطی و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارspss  استفاده کرد. .

 

پیشینه تحقیق

بر اساس جواب پژوهشکده تاکنون تحقیقی در این موضوع در کشور انجام نگرفته است.

سوالات تحقیق:

1-انگیزه اصلی مسافرت ایرانیان به شمال کشور(شهرستان نور)چیست؟

2-چه انگیزه هایی باعث سفر ایرانیان به مناطق جنوبی (جزیره قشم)شده است؟

3-چه تفاوت هایی بین انگیزه های مسافران به مناطق نور و قشم وجود دارد؟

4-عامل دسترسی و زمان چه نقشی درانتخاب مقصد های سفر ایرانیان به شمال(نور)و جنوب(قشم) کشور دارد؟

فرضیات تحقیق:

1-به نظر می رسد سهولت دسترسی و شرایط آب و هوایی و جاذبه های طبیعی مناطق شمالی عامل جذب مسافران می باشد.

2-به نظر می رسد بین پتانسیل های طبیعت گردی،صنایع دستی و منطقه آزاد تجاری و انتخاب جزیره به عنوان مرکز گردشگری رابطه معنا داری وجود دارد.

3-به نظرمی رسد مناطق شمالی کشور به علت همجواری با مراکز اصلی تمرکز جمعیت و دسترسی مناسب در مقایسه با جنوب کشوردر اولویت سفر گردشگران داخلی قرار می گیرد.

4- به نظر می رسدوجود امکانات اقامتگاهی عمومی و رسمی و اجاره خانه های شخصی در شمال کشور و عدم وجود چنین امکانی در جنوب کشور باعث سفر بیشتر گردشگران به مناطق شمالی می گردد.

اهداف تحقیق:

هدف ازاین تحقیق عبارت است از1- شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور تا با شناخت انگیزه های سفر گردشگران بتوان متناسب  با تقاضای آنها امکانات،خدمات و زمینه های فعالیتی لازم را برای آنها فراهم نمود.

2-با مطالعه تطبیقی انگیزه های سفرهر دو مقصد می توان به تقسیم بندی بازار و در نهایت به انتخاب بازار های هدف برای هر کدام ازمناطق شمالی وجنوبی کشور اقدام نمودو متناسب با آن از ابزارهای تبلیغاتی و سیاست های بازاریابی استفاده کرد.

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

1-1 بیان مساله: 4

2-1پیشینه تحقیق. 5

3-1سوالات تحقیق: 5

4-1فرضیات تحقیق: 6

5-1اهداف تحقیق: 6

6-1روش تحقیق: 7

7-1محیط پژوهش: 7

8-1روش جمع آوری داده ها: 7

1-8-1مطالعات کتابخانه ای.. 7

9-1 تعاریف واژگان و مفاهیم: 8

1-9-1گردشگری: 8

2-9-1 گردشگر: 8

3-9-1مسافر: 8

4-9-1مسافرت: 9

10-1روش تجزیه و تحلیل داده ها: 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 10

مقدمه: 11

2-1پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: 11

2-2پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: 13

2-3 جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: 16

2-4 گونه شناسی گردشگری: 17

2-4-1 گردشگری فرهنگی- اجتماعی: 17

2-4-2   گردشگری اقتصادی: 20

2-4-3 گردشگری سیاسی: 21

2-4-4  گردشگری ورزشی: 21

2-4-5گردشگری طبیعی: 21

2-5 انگیزه سفر: 22

2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت: 23

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی: 23

2-6-2 مسافرت های جمعی: 23

2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: 23

2-8  مفاهیم بازار یابی: 25

2-9 مدیریت بازاریابی: 26

2-10 انواع بازاریابی گردشگری: 27

2-11 بازاریابی تکامل یافته: 28

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. 30

مقدمه: 31

-1جغرافیای طبیعی جزیره قشم: 31

3-1  موقعیت جغرافیایی : 31

3-2 وسعت جزیره 33

3-4 زمین‌شناسی قشم. 33

3-5 کوه های قشم: 34

3-6 سواحل جزیره قشم. 34

3-7 پوشش گیاهی قشم. 35

3-8 حیات جانوری.. 35

3-8-1 دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: 37

3-8-2 پرندگان قشم. 37

3-9 منابع آبی.. 38

3-10 چشمه های جزیره قشم. 39

3-11 آب و هوا: 41

3-11-1 دما: 41

3-11-2 میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: 41

3-11-3 دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: 42

3-11-4 رژیم و جهت وزش بادها در قشم: 42

3-11-5 بادهای محلی قشم: 43

3-11-6 بارندگی: 44

3-11-7رطوبت(نم) نسبی: 44

3-12 جغرافیای سیاسی: 45

3-13 جغرافیای انسانی جزیره قشم: 45

3-13-1 جمعیت: 45

3-13-2 سطح سواد و آموزش: 45

3-13-3 بهداشت و درمان: 46

3-13-4 مهاجرت: 46

3-14 جغرافیای اقتصادی.. 47

3-14-1 دامپروری: 47

3-14-2 کشاورزی : 48

3-14-3 معادن : 48

3-14-4 صنایع دستی قشم : 49

3-15 جغرافیای فرهنگی: 49

3-15-1 جغرافیا زبان و گویش: 49

3-15-2 دین و مذهب: 49

3-15-3 آداب و رسوم جزیره قشم: 50

3-15-4 مراسم عروسی در جزیره قشم. 51

3-16 جغرافیای گردشگری: 52

3-16-1 جنگل دريايي حرا: 52

3-16-2 درخت انجیر معابد: 54

3-16-3غار نمکدان: 54

3-16-4 غار خربس: 55

3-16-5 آبگیر ها: 55

3-16-6 قلعه پرتغالی ها: 56

3-16-7مساجد: 56

3-16-8دره ستارگان: 57

3-16-9 قبرستان انگلیسی ها: 58

3-16- 10دره چاهکوه: 58

-2جغرافیای طبیعی شهرستان نور: 59

3-2موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: 59

3-17 وجه تسمیه شهرستان نور : 60

3-18 ارتفاعات شهرستان نور: 61

3-19 پوشش گیاهی شهرستان نور: 61

3-20 آب و هوا: 61

3-20-1 دما: 61

3-20-2 بارش: 62

3-20-3 رطوبت نسبی: 62

3-20-4 منابع آبی: 62

3-21 تقسیمات سیاسی: 63

3-22 جغرافیای انسانی شهرستان نور: 64

3-22-1 جمعیت : 64

3-22-3مهاجرت: 64

3-22-4بهداشت و درمان: 64

3-23 جغرافیای اقتصادی: 65

3-23-1صنایع دستی: 65

3-23-2 دامداری: 65

3-23-3 کشاورزی: 65

3-24 جغرافیای فرهنگی: 66

3-24-1 زبان،گویش ولهجه : 66

3-24-2 دین ومذهب: 67

3-24-3 مراسم ازدواج : 68

3-24-4مراسم تمناس باران : 70

3-24-5 مراسم باران خواهی : 70

3-24-6 عید نوروز : 71

3-25 آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: 71

3-25-1 پارک جنگلی نور : 72

3-25-2 پارک جنگلی کشپل: 73

3-25-3آب بندان نور: 73

3-25-4 ساحل دریا : 74

3-25-5خشت پل: 75

3-25-6 آبشار حرم آب: 75

3-25-7 آبشار آب پری : 76

3-25-8قله سوردار: 77

3-25-9اليمالات: 77

3-25-10 یوش و زادگاه نیما یوشیج : 78

3-25-11 روستای لاویج: 79

3-25-12فیل سنگی : 81

3-25-13 بقعه سلطان احمد: 82

3-25-14 بقعه آقا شاه بالو زاهد: 82

3-25-15 پولاد 82

3-26امامزاده های شهرستان نور: 83

3-26-1 آرامگاه امامزاده رضا: 83

3-26-2 آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. 83

3-26-3آرامگاه امامزاده سید اسکندر: 83

3-26-4 آرامگاه امامزاده کیامیثم: 83

3-26-5  آرامگاه امامزاده محمد بردون: 84

3-26-6 آرامگاه امامزاده محمد زکریا: 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 85

4-1 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 86

4-2  بررسی مشخصه های فردی پژوهش… 87

4-3-فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

5-1 نتایج مشخصات فردی  پژوهش… 101

5-2 نتایج فرضیات پژوهش… 101

5-3 محدودیت ها پژوهش: 103

5-4 پیشنهادات پژوهش: 103

منابع وماخذ. 105

پیوست: 108

پرسشنامه. 109

فهرست شکلها

شکل3-1 جنگل حرا 53

شکل3-2 غار نمکدان. 55

شکل3-3 دره ستارگان. 58

شکل3-4 پارک جنگلی کشیل.. 73

شکل3-5 آب بندان نور. 74

شکل3-6 ساحل دریای نور. 75

شکل3-7 آبشار حرم آب.. 76

شکل3-8 آبشار آب پری.. 77

شکل3-9 الیمالات.. 78

شکل3-10 خانه نیمایوشیج.. 79

شکل3-11 روستای لاویج.. 81

شکل3-12 فیل سنگی.. 82

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. 32

نقشه   3-2 موقعیت جغرافیایی استان مازندران. 60

نقشه 3 -3 تقسیمات سیاسی شهرستان نور. 63

فهرست جداول

جدول 4-1  فروانی بر اساس جنسیت.. 87

جدول 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

جدول 4-3  فروانی بر اساس سن.. 89

جدول 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 91

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جنسیت.. 87

نمودار 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

نمودار 4-3  فروانی بر اساس سن.. 90

نمودار 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 92

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =