no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه : پایان نامه ارشد مدیریت تحول
doc
تعداد صفحات : 142
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت - گرایش تحول
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت  گرایش تحول  و با عنوان بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه   در 140 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه :

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در می آورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.

لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

کلمات کلیدی

پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی

اهمیت وضرورت انجام تحقیق

در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.

منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.

گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه“” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق  4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق  5

1-5-اهداف تحقیق  6

1-5-1-هدف کلی  6

1-5-2-  اهداف ویژه: 6

1-5-3-اهداف کاربردی: 6

1-6-فرضیه های تحقیق  7

1-6-1-فرضیه اصلی : 7

1-6-2-فزضیه های فرعی: 7

1-7-روش تحقیق  7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق  7

1-9-روش نمونه گیری  8

1-10-ابزار گردآوری داده ها 8

1-11-تعريف واژه‏ها 8

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 11

2-2-بیان مسئله 12

2-3-تاریخچه پولشویی  13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران  14

2-5-تاریخچه بانک صادرات   18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی  22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) 22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) 23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 24

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی  27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی  28

2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی  29

2-9-مکانیزم های  پولشویی  32

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33

2-10-1- پولهاي  خاكستري  33

2-10-2 پولهاي  سياه : 33

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): 34

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک   34

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛ 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ 36

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ 36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ 37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ 37

2-12-7-1- نقل وانتقال پول  37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها 38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 39

2-12-7-5-اسمورفینگ: 39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): 40

2-12-9-بانک هاي پوسته ای  41

2-12-10-شرکت های بیمه 42

2-12-11- صرافی ها 42

2-12-12-تجارت بین الملل  43

2-12-13-شعب اجاره ای  43

2-12-14-بازار اوراق بهادار 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: 45

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران  49

2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: 51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: 52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی  53

2-17-1-ريسك اعتباري  55

2-17-2-ريسک مشتري  55

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: 56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: 59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  61

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: 65

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري  67

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: 68

2-19-8-نگهداری سوابق: 69

2-20-واحد تطبیق: 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: 75

 

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه 83

3-2-قلمرو تحقيق  83

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق  83

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق  83

3-3-روش نمونه گیری  84

3-4-تعیین حجم نمونه 84

3-5-ابزار گردآوری داده ها 85

3-6-بررسی پایایی  85

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق  86

3-8-تعيين روايي  88

3-9-روش تحقیق  88

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف   88

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن  89

3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون  90

3-9-4  رگرسیون خطی  91

3-9-5  آزمون فریدمن  93

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 97

4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري  97

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت   97

4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات   98

4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی  100

4-3) میانگین و انحراف معیار 101

4-4-2) آزمون فرضیات   103

4-5) مدل مفهومی  107

4-5-1) آزمون دوربین واتسون  108

4-3-2) معادله ساختاری  108

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 112

5-2-نتیجه گیری  113

5-3-پیشنهادهای کاربردی  114

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 114

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 114

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 114

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 115

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی  115

منابع  116

پیوستها 123

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =