no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 179
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش بین‌الملل
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
16000 تومان
16000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان در 179 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان:

گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در ادبیات رشد اقتصادی توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان باز بر کشورهای درون نگر در رشد اقتصادی پیش خواهد گرفت. بنابراین یکی از مباحثی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه محققان و بحث و جدل آن ها قرار گرفته موضوع صادرات و مشکلات مربوط به آن و همچنین نقصان و کمبودهایی است که در این زمینه وجود دارد که بسیاری از محققان یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند (علیپور،1390،ص27).

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه‌ی گذشته تأثیر بسزایی بر حجم عملیات گمرک در زمینه‌ی ترخیص کالا داشته است. در این ارتباط تأخیر در ترخیص کالاها، بنادر، فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. در صورتی که گمرکات نتوانند کالاها را به سرعت ترخیص کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد (نجفی، 1383، ص2). اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد (الهی و حسن زاده، 1386، ص94).

از آنجایی که توسعه صادرات یکی از عوامل اساسی توسعه در هر کشوری محسوب می­شود، بنابراین شناسایی عواملی که بر توسعه صادرات اثر می­گذارد از اهمیت خاصی برخوردار است. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مدنظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به منظور تأمین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می‌کنند. در واقع امروزه رویه‌های گمرکی بدون به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود. در این تحقیق تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت‌های تکنولوژی در فرایند گمرک، مسئولان  اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفت‌ها در فرآیند کاری خود نمود.

بر اساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان گیلان، امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام شود و امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده‌ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه‌های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و…. انجام می‌پذیرد. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مد نظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

 

فرضیه‌های تحقیق

  فرضیه اصلی:

گمرک الکترونیکی باعث توسعه صادرات می‌شود.

 فرضیه فرعی:

 1. الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره باعث توسعه صادرات می‌شود.
 2. گمرک الکترونیکی باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط می‌شود.
 3. گمرک الکترونیکی باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان می‌شود.
 4. گمرک الکترونیکی باعث شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات می‌شود.

 

اهداف تحقیق

 • هدف اصلی: شناسایی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
 • اهداف فرعی:
 • شناسایی تأثیر الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
 • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات

 

سوألات تحقیق

 • تا چه اندازه الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات مؤثر بوده است؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذیربط در توسعه صادرات می‌شود؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان در توسعه صادرات می‌شود؟
 • تا چه اندازه برقراری سیستم گمرک الکترونیک باعث شفافسازی فعالیت‌ها در توسعه صادرات می‌شود.

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 4

1-2 بیان مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5 اهداف تحقیق.. 9

1-6 سوألات تحقیق.. 9

1-7 نوع تحقیق.. 10

1-8  قلمرو تحقیق.. 10

1-9 استفاده‌کنندگان از تحقیق.. 10

1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11

1-11 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-12 مدل مفهومی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرك

2-1-1 مقدمه. 17

2-1-2 تعریف گمرک.. 19

2-1-3 آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران. 20

2-1-4 بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-5 بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک.. 20

2-1-6 پیشینه گمرک در ایران. 21

2-1-7 ساختار تشکیلاتی گمرک.. 24

2-1-8  نقش و جایگاه گمرک.. 26

2-1-9 وظایف گمرک ایران. 29

2-1-10 گمرک و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی.. 30

2-1-10-1  آشنایی با سازمان جهانی گمرک 30

2-1-10-2 استانداردهای بین‌المللی گمرکی.. 33

2-1-10-3 مزایای اجرای استانداردهای بین‌المللی گمرکی: 36

2-1-10-4 کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه گمرک.. 36

2-1-11 مشکلات و محدودیت‌های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… 38

2-1-12 عملکرد آماری.. 42

بخش دوم: گمرک الکترونیک

2-2-1 مقدمه. 46

2-2-2 تجارت الکترونیکی.. 47

2-2-2-1 مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد: 47

2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی.. 49

2-2-4 آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور. 52

2-2-4-1 گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

2-2-4-2  گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

2-2-4-3  گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

2-2-4-4  گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

2-2-5  جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری.. 54

2-2-5-1 ارکان اصلی تسهیل تجاری.. 58

2-2-5-2 موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری.. 59

2-2-6 تعریف آسیکودا 60

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61

2-2-6-2  ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 62

2-2-6-3  آسیکودا در ایران. 65

2-2-7  مزایای گمرک الکترونیکی.. 67

2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد. 67

2-2-7-2  مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی.. 67

2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین.. 68

2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68

2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69

2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران. 71

2-2-8-1  فقدان زیرساخت‌های فنی.. 71

2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 72

2-2-8-3  فقدان زیرساخت‌های مالی.. 72

2-2-8-4  فقدان زیرساخت‌های قانونی.. 73

2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی.. 73

2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73

2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی.. 74

2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت… 77

2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن. 81

بخش سوم: استراتژی صادرات

2-3-1 تعریف صادرات… 85

2-3-2 اهمیت صادرات… 85

2-3-3 انواع صادرات… 86

2-3-4 استراتژی توسعه صادرات… 87

2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات… 88

2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات… 89

2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات… 92

2-3-8 توسعه و موانع صادرات… 93

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه‌ی پژوهش… 96

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 100

3-2 روش تحقیق.. 101

3-3 جامعه آماری.. 101

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 102

3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 102

3-6 پرسشنامه. 102

3-7 روایی پرسشنامه. 103

3-8 پایایی پرسشنامه. 103

3-9 آزمون‌های آماری.. 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 105

4-2 توصیف داده‌های تحقیق 106

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 106

4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق.. 110

4-3  تحلیل داده‌های تحقیق.. 115

4-4 آزمون فریدمن.. 120

4-5 آزمون رگرسیون چندگانه. 121

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 123

5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق.. 124

5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق.. 124

5-4 نتیجه‌گیری.. 126

5-5 محدودیت‌های پژوهش… 126

5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق.. 126

5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق.. 126

5-6 پیشنهادهای تحقیق.. 127

5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده 127

5-6-2 پیشنهاد برای محققان آتی.. 128

پیوست‌های تحقیق 129

ضمایم 137

منابع 165

 

 

فهرست جداول

(جدول2-1) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک.. 37

(جدول 2- 2)  روند تغییرات نماگر تجارت خارجی در چهار سال گذشته در رده‌بندی جهانی انجام کسب و کار در میان 183 کشور. 43

(جدول 2- 3) بررسی عملکرد گمرک ایران بر اساس مؤلفه‌های شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی در میان 155 کشور 44

(جدول 2- 4) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات… 70

(جدول2- 5) مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی.. 75

(جدول2- 6) مشکلات آماده نمودن و نگهداری سیستم‌های خارج شده از گارانتی در گمرکات کشور. 80

(جدول4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن(منبع: داده‌های تحقیق) 106

(جدول4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت(منبع: داده‌های تحقیق) 107

(جدول 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق) 108

(جدول 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق) 109

(جدول 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات(منبع: داده‌های تحقیق) 110

(جدول 4-6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد(منبع: داده‌های تحقیق) 112

(جدول 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان (منبع: داده‌های تحقیق) 113

(جدول 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات… 114

جدول (4-9) رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی (منبع: داده‌های پژوهش) 121

جدول (4-10) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه (منبع: داده‌های پژوهش) 121

 

فهرست نمودارها

(نمودار 2- 1)  سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران. 26

(نمودار 2- 2)  ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا 62

مأخذ: فصلنامه گمرک، سال 1375، ش 24، ص 12. 62

(نمودار 2- 3) گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا 65

(نمودار 4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن.. 106

(نمودار4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت… 107

(نمودار 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق) 108

(نمودار 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق) 109

(نمودار 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه‌های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات… 111

(نمودار 4- 6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد. 112

(نمودار 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان. 113

(نمودار 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات… 115

فهرست اشکال

شکل 2- 1: مدل ساده انتقال داده‌ها 49

شکل 2- 2 : مدل شخص ثالث… 50

شکل 2- 3 :  مدل متمرکز اطلاعات… 50

شکل 2- 4: مدل تجارت بین‌المللی.. 51

شکل 2- 5: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین.. 52

شکل 2- 6: گمرک الکترونیکی در کشور چین.. 52

شکل 2- 7: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی.. 53

شکل 2- 8: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور. 54

شکل 2- 9:  ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی.. 56

شکل 2- 10: سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان 63

شکل 2- 11: شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان)64

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

16000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =