no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار با استفاده از روشهای چند معیاره فازی :پایان نامه ارشد مديريت صنعتی
doc
تعداد صفحات : 108
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت صنعتی -گرایش تحقیق در عملیات
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت صنعتی  و با عنوان ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار با استفاده از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی: شهرداری های استان آدربایجان غربی) در  108 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد  تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار با استفاده از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی: شهرداری های استان آدربایجان غربی):

در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها به دنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین منظور بسیاری از شرکتها از خدمات سایر شرکتها (پیمانکاران)بهره می گیرند.دراین رابطه، مسئله تعیین شاخص های دخیل درانتخاب پیمانکاران واولویت بندی آنها مطابق بااستراتژیها واهداف یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و این شاخص ها می تواند دررتبه بندی تامین کنندگان سازمان درجهت اهداف آن نقش موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبودعملکردسازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید و تامین را کاهش دهد. شهرداریها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این رابطه در عملکرد موفق شهرداریها در این سازمانها تاثیر بسزایی دارند با توجه به موارد مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.

در این پژوهش به دنبال ارائه روش موثر در انتخاب شاخص ها و اولویت بندی آنها، و استفاده از این شاخص ها در رتبه بندی پیمانکاران می باشیم، در این راستا، ابتدا با استفاده از روش FAHP شاخص ها بر اساس میزان تاثیرشان در انتخاب تامین کنندگان الویت بندی و وزن دهی می شوند و در مرحله آخر با استفاده از روش TOPSIS پیمانکاران شهرداری نقده رتبه بندی می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در بین شاخصها شاخص توانایی پیمانکار در راهبری پروژه ها رتبه اول و همچنین شرکت سولدوز نقده برترین پیمانکار می باشند.

کلید واژگان: زنجیره تامین، انتخاب پیمانکار، تصمیم گیری گروهی و چند معیاره،

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

سالانه هزاران ميليارد ريال از سرمايه هاي ملي كشورمان در بخشهاي دولتي و خصوصي به صورت مستقيم يا غير مستقيم صرف عمران و ايجاد تاسيسات زير بنايي مي گردد. از طرفي عدم مديريت صحيح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمايه هاي عظيم ملي مي گردد. در يك طرح عمراني بيشترين مقدار سرمايه گذاري در مرحله اجراي طرح انجام مي گيرد و اشتباه در اين مرحله با اتلاف سهم عمده اي از اين سرمايه گذاري همراه است. لذا يكي از مهم ترين مسايل در اجراي طرحهاي عمراني انتخاب پيمانكار اصلح باشد، به طوري كه اين تضمين بوجود آيد كه با انتخاب اصلح، ريسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزينه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنين پروژه ها، داراي بالاترين كيفيت اجرا و ايمني در حين اجرا و يا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه هاي عمراني، يك قسمت اساسي از فرآيند ساخت و ساز است، اين تحقيق به شناسايي ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پيمانكار و اولويت بندي و انتخاب پيمانكار اصلح با استفاده از تركيب روش تحليل سلسله مراتبي فازی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی پردازد.

 

اهداف تحقیق

  1. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی پیمانکاران شهردارای استان آدربایجان غربی با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد.
  2. معرفی و تعیین متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر انتخاب پیمانکاران شهرداری
  3. ارزیابی وضعیت پیمانکاران شهرداری با استفاده از شاخصهای مناسب و ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی آنها
  4. استفاده از روشهای مختلف جهت رتبه بندی پیمانکاران

5- ارائه اطلاعات کافی و مناسب برای شهرداری در راستای انتخاب پیمانکاران و همچنین ارائه اطلاعات شفاف و روشن به پیمانکاران

فهرست مطالب ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکار  با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

چکیده……………… 1

فصل اول : کلیات

مقدمه………………….. 3

1-1 بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق)…………….. 4

1-2 ضرورت تحقیق…………….. 6

1-3  اهداف تحقیق ……………….. 7

1-4 سوالات تحقیق……………….7

1-4-1 سوال اصلی تحقیق……………7

1-4-2 سوالات فرعی تحقیق …………..8.

1-5 روش تحقیق……………8

1-6 جامعه و نمونه آماری…………. 9

1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها……….. 9

1-8 تکنیک تجزیه و تحلیل داده ­ها………9

1-9 قلمرو انجام تحقیق………….11

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………11

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق…………11

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق…………11

1-10 تعریف اصطلاحات……….12

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه……………. 14

2-1- بخش اول:برون سپاری……….. 15

2-1-1 سابقه برون سپاری …………17

2-1-2 مزایای برون سپاری…………18

2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری……….20

2-1-4 دلایل برون سپاری……….21

2-1-5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری………..22

2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب………25

2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی….. 32

2-2-1 پیشینه داخلی……….32

2-2-2 پیشینه خارجی………..37

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه………….41

3-1 روش پژوهش………. 41

3-2 جامعه آماری و روش نمونه­ گیری…… 43

3-3 ابزارهای جمع آوری دادها………43

3-4 تحلیل داده ها……. 44

3-5 منطق فازی………….44

3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره……………..47

3-6-1-روش FAHP

3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ………………….48

3-6-2-روش تاپسیس…………………….52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه………………. 59

4-1 مدل­سازی………………….59

4-2 تعیین اهمیت معیارها………………………. 58

4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی …………58

4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی……………58

4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری …………………6

4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن………….62

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان……………….63

4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………….63.

4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها ……………63.

4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ………..64

4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی …………64

4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع ………..65.

4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ……..66.

4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………..66.

4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق ……….66.

4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ………..67.

4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی …………68.

4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……….68.

4-3 تعیین اولویت گزینه­ ها…….70.

4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ………….70.

4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط……….70.

4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم……………70.

4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون………..70.

4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ………..70.

4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ايده آل مثبت و منفي…………77.

4-3-6 محاسبه نزديکي نسبي گزينه‌ها به راه حل ايده آل و رتبه بندی گزینه­ها………………….77.

فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش

مقدمه…………. 80

5-1-  نتیجه گیری از تحقیق …………. 80

5-2-پیشنهادات…………..86.

5-2-1 پیشنهادات اجرایی…………. 86

5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی…………… 87

5-3- محدودیت های پژوهش………….  87

منابع

1- منابع فارسی……….. 89

2- منابع انگلیسی……….. 89

پیوست

پیوست:پرسشنامه…………94

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 11 =