no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
doc
تعداد صفحات : 180
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش تحول
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش تحول  و با عنوان بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک  ( e-HRM)  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک:

حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سالهای اخیر به حوزه ای مهم در سازمان ها و به خصوص در بخش منابع انسانی تبدیل شده است . از این رو بسیاری از سازمان ها به استفاده از سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رو آورده اند و شرکت های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. بعضی از این شرکت­هایی که سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از شرکت همکاران سیستم خریداری کرده­ اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می­کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت­ها به همان اندازه که مثبت فرض می­شود، نمی­باشد و یا  بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده­ اند. با توجه به اهمیت این حوزه ، شناخت عوامل موثر بر آن می­تواند گامی مهم در جهت بهره برداری بهتر سازمانها از این حوزه باشد.در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین این عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکتولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است .

جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه اماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. داده ها بدست امده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل موررد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (270 پرسشنامه) نشان داد که بین عوامل چهارگانه موثر و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. اولویت بندی این عوامل در شرکت های مورد بررسی به این ترتیب می باشد : عوامل رفتاری ، سازمانی ، فناورانه و محیطی . از سوی دیگر بین شاخصه­های هر یک از عوامل اختلاف وجود دارد. در بین عوامل رفتاری بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “حمایت مدیریت عالی”  ، در بین عوامل سازمانی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه “منابع مالی ” ، در بین عوامل فناورانه بالاترین اولویت مربوط به “زیر ساخت های IT ” و در بین عوامل محیطی بالاترین اولویت مربوط به شاخصه ” وضعیت اقتصادی کشور” می باشد.

واژگان کلیدی : سیستم­های مدیریت منابع انسانسی الکترونیک ، عوامل رفتاری ، عوامل سازمانی ، عوامل فناورانه  و عوامل محیطی .

 

ضرورت انجام تحقیق

هر چند در سطح جهانی تحقیقات متنوعی در رابطه با مدیریت منابع انسانی الکترونیک و شاخصه ­های کلیدی آن انجام شده است، اما در کشور ما مطالعات بسیار ناچیزی در این رابطه صورت گرفته است و نیاز جامعه علمی و حرفه ای را برآورده نمی­سازد.

از آنجا که مبحث مدیریت منابع انسانی الکترونیک با شرایط شرکت پیاده ­کننده و کاربران (کارمندان) ارتباط دارد، لازم است که تحقیقات مرتبط با این مفهوم و بخصوص شاخصه­ های موفقیت آن در سطح داخلی و بر سازمانهای ایرانی توسعه یابد.

با توجه به اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک منجر به تعهد، شایستگی، تناسب و اثر بخشی هزینه (Ruel et al, 2004) می­شود اما باید توجه داشت که این خروجی­ها منوط به اجرای موفقیت آمیز آن در سازمان می­باشد و نیازمند این است که عوامل کلیدی در نظر گرفته شود و در صورت داشتن شرایط لازم، تصمیم به پیاده­سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک گرفته شود.

عدم موفقیت بعضی از سازمانهای ایرانی در پیاده­سازی و اجرای سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک:

فصل اول ) کلیات تحقیق      1

مقدمه     2

1-1) بخش اول : طرح تحقیق            3

1-1-1)  تشریح و بیان مساله          3

2-1-1)  ضرورت انجام تحقیق       4

3-1-1)  اهداف انجام تحقیق           4

4-1-1)  چهارچوب نظری تحقیق    5

5-1-1)  مدل مفهومی تحقیق          7

6-1-1)  فرضیات تحقیق   7

7-1-1)  متغیر­های تحقیق 8

8-1-1)  روش ­شناسی تحقیق           8

1-8-1-1)  نوع روش تحقیق       8

2-8-1-1)  روش گرد­آوری داده­ها 8

3-8-1-1)  جامعه آماری            9

4-8-1-1)  روش نمونه­ گیری و تخمین حجم جامعه     9

5-8-1-1)  روش تجزیه و تحلیل داده­ها       9

9-1-1)  قلمرو تحقیق       9

1-9 -1-1)  قلمرو موضوعی تحقیق          9

2-9-1-1)  قلمرو مکانی تحقیق    9

3-9-1-1)  قلمرو زمانی تحقیق    9

10-1-1)  محدودیت­های تحقیق       9

11-1-1)  تعریف واژه ­ها و اصلاحات تخصصی           10

2-1) بخش دوم : معرفی شرکت همکاران سیستم  11

فصل دوم ) اد­بیات و پیشینه تحقیق       13

مقدمه     14

1-2)  مدیریت منابع انسانی الکترونیک 15

1-1-2)  تعاریف و پیشینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک         15

2-1-2)  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 16

3-1-2)  مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک          18

4-1-2)  پیامدهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای روانشناسی سازمانی و صنعتی          20

5-1-2)  مزایا و معایب مدیریت منابع انسانی الکترونیک 21

6-1-2)  واحد مدیریت منابع انسانی مجازی    24

7-1-2)  کاهش هزینه­ ها از طریق مدیریت منابع انسانی الکترونیک            26

8-1-2)  زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک 28

1-8-1-2)  برنامه ­ریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی    28

2-8-1-2)  بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری           30

3-8-1-2)  مدیریت عملکرد الکترونیکی     33

4-8-1-2)  نظام پاداش دهی و جبران خدمات منابع انسانی الکترونیکی     34

5-8-1-2)  توسعه منابع انسانی الکترونیکی 36

6-8-1-2)  تعهد کارمند 39

9-1-2)  هم ­افزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک 39

10-1-2)  اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک        41

11-1-2)  مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک          42

12-1-2)  اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک        44

13-1-2)  نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک           44

14-1-2)  انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک         45

15-1-2)  تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقش­های منابع انسانی           51

16-1-2)  فناوری نیروی کار در ده سال اینده 52

2-2)  عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک  53

1-2-2)  عوامل فناورانه   53

1-1-2-2 ) کابرد ها و ویژگی ها  54

2-1-2-2 )  زیر ساخت های تکنولوژیکی   54

3-1-2-2 ) استانداردسازی زبان   54

4-1-2-2 ) محتوای سیستم سفارشی شده      54

2-2-2)  عوامل سازمانی   55

1-2-2-2 ) ویژگی های جمعیت شناختی     55

2-2-2-2 )  دانش و مهارت ها     56

3-2-2-2 ) گارانتی کردن اطلاعات محرمانه وداده های درونی  56

4-2-2-2 ) منابع مالی   56

5-2-2-2 ) طرح         57

3-2-2)  عوامل رفتاری    57

1-3-2-2 ) فرهنگ سازمانی       57

2-3-2-2 )  مهارت های متخصصان و کارکنان در رابطه با IT 58

3-3-2-2 ) رهبری      58

4-3-2-2 ) عوامل روانشناختی    58

5-3-2-2 ) حمایت و تعهد          59

6-3-2-2 )  اموزش کارکنان منابع انسانی و مدیریت   59

7-3-2-2 ) میزان عجین شدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستم های e-HRM      60

4-2-2)  عوامل محیطی    60

1-4-2-2 ) حضور اتحادیه         60

2-4-2-2 )  توسعه اقتصادی کشور           60

3-4-2-2 ) فرهنگ کشور          60

3-2)  شاخصه ­های موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک           63

1-3-2)  کارت امتیازی متوازن       63

2-3-2)  کارت امتیازی متوازن برای سیستم­های اطلاعاتی          65

4-2)  پیشینه تحقیق            67

5-2)  نتیجه گیری 69

فصل سوم ) روش تحقیق      70

مقدمه     71

1-3)  روش تحقیق          71

2-3)  جامعه آماری         73

3-3) روش نمونه­ گیری و تخمین حجم نمونه    73

4-3)  روش­های گردآوری داده­ها و اطلاعات   74

5-3)  روایی و پایایی پرسشنامه       76

1-5-3) روایی ( اعتبار ) پرسشنامه           76

2-5-3)  پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه  80

6-3)  روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها           81

فصل چهارم ) تجزیه و تحلیل داده­ها     85

مقدمه     86

1-4)  توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی اعضای نمونه   86

1-1-4)  جنسیت 87

2-1-4)  سن     88

3-1-4)  تحصیلات         89

4-1-4)  سابقه خدمت       90

5-1-4)  اندازه سازمان     91

6-1-4)  حوزه فعالیت شرکت         92

7-1-4)  زیر سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک مورد استفاده در شرکت ­­ها   93

2-4)  آمار استنباطی           93

1-2-4)  آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 94

2-2-4)  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش        94

3-2-4)  ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل        95

1-3-2-4)  تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM         96

2-3-2-4)  تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های موفقیت EHRM   98

4-2-4)  مدل­سازی معادلات ساختاری           99

5-2-4)  فرضیه­ های تحقیق(فرضیه­های 1-4) 100

6-2-4)  آزمون فریدمن (فرضیه 5 ) 104

1-6-2-4)  آزمون فریدمن برای عوامل فناورانه        106

2-6-2-4)  آزمون فریدمن برای عوامل سازمانی       107

3-6-2-4)  آزمون فریدمن برای عوامل رفتاری         108

4-6-2-4)  آزمون فریدمن برای عوامل محیطی        109

3-4)  خلاصه فصل           109

فصل پنجم ) نتیجه گیری و پیشنهادات   110

مقدمه     111

1-5)  مرور کلی تحقیق و نتایج ان   111

2-5)  تایید مدل تحقیق      112

1-2-5)  مدل مبتنی بر یافته های تحقیق      112

2-2-5)  مقایسه مدل مفهومی تحقیق با مدل مبتنی بر یافته های تحقیق      114

3-5)  بررسی نتایج تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق           115

1-3-5)  بررسی نتایج تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق 115

2-3-5)  بررسی نتایج تحقیق با توجه به پیشینه تحقیق 116

4-5)  پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش       118

5-5)  محدودیت های تحقیق           122

6-5)  پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی       122

منابع و مآخذ        I

منابع فارسی      ii

منابع لاتین       iii

پیوست ها            x

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1)  مدل مفهومی تحقیق         7

شکل 1-2)  دلایل نیاز مدیریت منابع انسانی به استفاده از فناوری اطلاعات      18

شکل 2-2)  نیروهای شش گانه موثر برای ارزیابی کردن واحد مدیریت منابع انسانی مجازی         26

شکل 3-2)  زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک            28

شکل 4-2)  مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک   41

شکل 5-2)  اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک          42

شکل 6-2)  مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک            43

شکل 7-2)  مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی     47

شکل 8-2)  مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی       48

شکل 9-2)  مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین  49

شکل 10-2)  ابعاد کارت امتیازی متوازن          64

شکل 11-2)  مدل مفهومی تحقیق       69

شکل 1-4)  مدل تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM (تخمین استاندارد)          96

شکل 2-4) مدل تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر EHRM (معناداری ضرایب)        97

شکل 3-4)  مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های موفقیت EHRM (تخمین استاندارد)     98

شکل 4-4)  مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های موفقیت EHRM (معناداری ضرایب)  98

شکل 5-4)  مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)            99

شکل 6-4)  مدل­سازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معنادلری ضرایب)         100

شکل 1-5)  مدل مبتنی بر یافته های تحقیق        115

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول1-1)  عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک       6

جدول1-2)  مقایسه مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی        19

جدول2-2)  فرصت­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک   22

جدول3-2)  چالش­های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی    24

جدول4-2)  رهنمود­هایی برای طراحی موفقیت آمیز برنامه­ های اموزش از راه دور         38

جدول5-2)  انواع فعالیت­های پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک          50

جدول6-2)  عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک        62

جدول7-2)  دیدگاه ­های چهارگانه در کارت امتیازی متوازن  65

جدول8-2)  دیدگاه ­های چهارگانه در کارت امتیازی متوازن سیستم­های اطلاعاتی 66

جدول1-3)  تفکیک سوالات پرسشنامه  76

جدول2-3)  نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه            78

جدول3-3)  ضریب مسیر( بار عاملی)  79

جدول4-3)  میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق            81

جدول1-4)  توزيع فراواني مربوط به جنسيت      87

نمودار1-4)  نمودارميله ­اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان   87

جدول2-4)  توزيع فراواني مربوط به سن          88

نمودار2-4)  نمودارميله ­اي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان       88

جدول3-4)  توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان         89

نمودار3-4)  نمودارميله اي مربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان          89

جدول4-4)  توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان      90

نمودار4-4)  نمودارميله­اي مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان       90

جدول5-4)  توزيع فراواني مربوط به اندازه سازمان پاسخ دهندگان     91

نمودار5-4)  نمودارميله­اي مربوط به اندازه سازمان پاسخ دهندگان     91

جدول6-4)  توزيع فراواني مربوط به حوزه فعالیت شرکت پاسخ دهندگان         92

نمودار6-4)  نمودارميله ­اي مربوط به حوزه فعالیت شرکت پاسخ دهندگان         92

جدول7-4)  زیر سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک مورد استفاده در شرکت ­­ها   93

جدول8-4)  آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق   94

جدول9-4)  ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق         95

جدول10-4)  ضرایب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین      100

جدول11-4)  شاخص­های برازش مدل مفهومی تحقیق        104

جدول12-4)  آزمون فریدمن عوامل چهارگانه موثر در EHRM       105

جدول13-4)  ضریب تعیین کل( )  تفکیک شده            105

جدول14-4)  آزمون فریدمن عوامل فناورانه       106

جدول15-4)  آزمون فریدمن عوامل سازمانی      107

جدول16-4)  آزمون فریدمن عوامل رفتاری       108

جدول17-4)  آزمون فریدمن عوامل محیطی       109

جدول1-5)  رتبه بندی عوامل رفتاری تاثیرگذار  در موفقیت سیستم­هایe-HRM  در این تحقیق     113

جدول2-5)  رتبه بندی عوامل سازمانی تاثیرگذار  در موفقیت سیستم­هایe-HRM  در این تحقیق    113

جدول3-5)  رتبه بندی عوامل فناورانه تاثیرگذار  در موفقیت سیستم­هایe-HRM  در این تحقیق     114

جدول4-5)  رتبه ­بندی عوامل محیطی تاثیرگذار  در موفقیت سیستم­هایe-HRM  در این تحقیق      114

جدول5-5)  پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اول       119

جدول6-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه دوم        120

جدول7-5)  پیشنهادات مبتنی بر فرضیه سوم      121

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 18 =