no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
doc
تعداد صفحات : 178
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی
همراه باتصاویر ، جداول و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی و با عنوان تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران در 178 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران :

از آنجا که افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده  از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند، در نتیجه افرادی که می توانند در هر شرایط  راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند. مقاومت در برابر تغيير را مي توان خويشتنداري نسبت به تغيير ناميد بطوريكه امكان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبديل شود همچنین سازمانها با ، درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت  ، کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند .

هدف از اين تحقيق در واقع بررسي تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان تهران   مي­باشد . جامعه آماری این پژوهش  کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند. از پرسشنامه را براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.

در اين پژوهش از تحليل عاملي تأئيدي و  تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازه ها بهره برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین بینش  و خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی؛ بین مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی با مقاومت رفتاری؛ بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی؛ بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی، بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی، انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری رابطه معنادار وجود دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر این روابط تأثیر گذار می باشد.

 

اهداف تحقیق:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 • تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 • تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 • تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 • تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 • تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 • تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 • تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 • تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 • سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 • سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 •  سنجش میزان تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق  1

1-1مقدمه  3

1-2 بیان مساله تحقیق  3

1-3 اهمیت موضوع  5

1-4 اهداف تحقیق  5

1-5 چهارچوب نظری   6

1-6 مدل تحقیق  7

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق  7

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق  7

1-9 روش تحقیق  9

1-10جامعه تحقیق  9

1-11 قلمرو تحقیق  9

1-11-1 قلمرو مکانی  9

1-11-2   قلمرو زمانی  9

1-11-3  قلمرو موضوعی  9

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه  10

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   10

1-14روش تجزیه وتحلیل  11

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق  12

2-1- مقدمه  13

2-1بخش اول:انعطاف پذیری   14

2-1-1 انعطاف پذیري منابع انسانی  14

2-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو  16

2-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی  17

2-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی  18

2-2-1 تعریف تغییر  18

2-2-2 تعاريف تحول در سازمان  18

2-2-3 مدیریت تغییر  19

2-2-4 تغییرات فردی   19

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير  20

2-2-6 مقاومت در برابر تغيير افراد 20

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر  22

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مديريت تغییر  23

2-2-9 تغییرات سازمانی  25

2-2-10 – انواع تغییرات سازمانی  25

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده: 26

2-2-12 مدلهاي تغيير و «مدل پویای تغییرات»  26

2-2-12-1 مدل هفت مرحله اي تغيير  29

2-2-12-2 مدل سيستمي تغيير  29

2-2-12-3 مدل عملکرد فردی و سازمانی بورک- لیتون  31

2-2-12-4 مدل پویای تغییرات   32

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان  35

2-2-14 موانع تغيير  35

2-2-15 عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير  36

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر  37

2-2-17 كاهش مقامت در برابر تغيير  37

2-2-18 نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر  38

2-2-18-1پارادایم نیوتنی  38

2-2-18-2 پارادایم آشوب   41

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر  44

2-2-20 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر  45

2-2-21 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر  46

2-2-22 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر  46

2-2-23 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت رفتاري کارکنان در برابر تغییر  47

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر  47

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر  49

2-3 بخش سوم : رفتار شهروندی سازمانی  51

2-3-1 تاریخچه رفتار شهروندي سازمانی  51

2-3-2 تعاریف رفتار شهروندي سازمانی  52

2-3-3-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  52

2-3-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی……..74

2-3-5 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان  59

2-3-6 دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان  59

2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران  59

2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری   60

2-3-6-3 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر  60

2-3-6-5 هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی  60

2-3-6-6 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب   60

2-3-6-7 ثبات عملکرد سازمانی  61

2-3-6-8 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی  61

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق  61

2-4-1 تحقیقات داخلی  61

2-4-2 تحقیقات خارجی  62

فصل سوم: روش تحقیق  65

3-1- مقدمه  66

3-2- روش پژوهش   66

3-3- فرایند تحقیق  66

3-4- جامعه آماری   67

3-5- روش نمونه گیری   67

3-6- روش گردآوري اطلاعات   68

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات   68

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه  68

3-8-1- روایی پرسشنامه  68

3-8-2- پایایی پرسشنامه  69

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 70

3-9-1- تجزیه و تحلیل توصیفی  70

3-9-2- تجزیه و تحلیل استنباطی  70

3-9-2-1- مدل يابي معادلات ساختاري   70

3-9-2-2-  تحليل مسير  72

3-9-2-3- تحليل عاملي  72

3-9-2-4- آزمون‌هاي برازندگي مدل کلي  73

3-10- خلاصه 74

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  75

مقدمه  76

4-1- يافته هاي توصيفي  76

4-1-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه  76

4-1-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه  77

4-1-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه  78

4-1-4- توزيع فراواني متغير ميزان سابقه اشتغال در نمونه  79

4-2- برآورد الگو  80

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسميرنوف   81

4-2-2- برآورد و آزمون الگوهاي اندازهگيري (الگوهاي عاملي تأييدي) 81

4-2-3- نتايج تحليل معادلات ساختاري (آزمون فرضيه هاي پژوهش) 84

خلاصه فصل چهارم 97

فصل  پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق  98

5-1- مقدمه 99

5-2-خلاصـه تحقيـق 99

5-3- خلاصه نتایج یافته های فصل چهار……127

5-4- نتیجه گیری   102

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق  106

5-5-1- محدودیت های در دسترس محقق……..136

5-5-2- محدودیت های خارج از دسترس محقق  106

5-6- پیشنهادات پژوهش   107

5-6-1- پیشنهادات کاربردی   107

5-6-2- پیشنهادات پژوهش   108

5-7- خلاصه  108

منابع  109

پیوست   110

 

فهرست جداول

جدول 2-1 عوامل ايجاد مقاومت در برابر تغيير از ديدگاه كانتر (شاه سمندي اصفهاني،1385) 22

جدول 2-2: مدل سه مرحله ای لوین سیدی و دلیری سوسفی، 1391،ص 43) 27

جدول 3-1 : طيف ليکرت   68

جدول 4-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه  76

جدول 4-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ دهندگان در نمونه  77

جدول 4-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه  78

جدول 4-4- توزيع فراواني متغير وضعيت سابقه اشتغال در نمونه  79

جدول 4-5: نتايج آزمون کولموگوروف – اسميرنوف در نمونه  81

جدول 4-6: شاخص هاي کلي برازش الگوهاي اندازه گيري   81

جدول 4-7: نتايج تحليل عاملي تأييدي   82

جدول 4-8: ضرايب رگرسيوني (نتايج آزمون فرضيات) 95

 

فهرست نمودارها

نمودار2-1:مدل هفت مرحله اي تغيير(جزني ، 1380، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، 1391) 29

نمودار 2-2: اجزاي اصلي مدل سيستمي  30

 

فهرست نمودارها

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Su et al,2012) 7

شکل2-1 : مراحل چهارگانه منحنی تحول  19

شکل2-3: مدل آدکار(سیدی و دلیری سوسفی، 1391،ص 45) 32

شکل 2-4 مراحل پذيرش تغيير در سازمان(هندیجانی و بهارلویی،1389) 35

شکل 4-1: نمودار دايرهاي متغير جنسيت در نمونه  77

شکل 4-2: نمودار دايرهاي متغير سن در نمونه  78

شکل 4-3: نمودار دايرهاي متغير سطح تحصيلات در نمونه  79

شکل 4-4: نمودار دايرهاي متغير وضعيت سابقه اشتغال در نمونه  80

شکل 4-5: الگوي معادلات ساختاري فرضيه اول  85

شکل 4-6: الگوي معادلات ساختاري فرضيه دوم 85

شکل 4-7: الگوي معادلات ساختاري فرضيه سوم 86

شکل 4-8: الگوي معادلات ساختاري فرضيه چهارم 87

شکل 4-9: الگوي معادلات ساختاري فرضيه پنجم 88

شکل 4-10: الگوي معادلات ساختاري فرضيه ششم 89

شکل 4-11: الگوي معادلات ساختاري فرضيه هفتم 90

شکل 4-12: الگوي معادلات ساختاري فرضيه هشتم 91

شکل 4-13: الگوي معادلات ساختاري فرضيه نهم 92

شکل 4-14: الگوي معادلات ساختاري فرضيه دهم 93

شکل 4-15: الگوي معادلات ساختاري فرضيه يازدهم 94

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + پنج =